WorkingDay atbalsta projektu Latvijas skolu vecāko klašu skolēniem “Profesiju Labirints”.

Profesiju Labirints ir projekts visu Latvijas skolu vecāko klašu skolēniem ar mērķi veicināt veiksmīgu nākotnes profesijas izvēli.

Projekta aktivitāšu laikā ir iespējams iegūt aktuālu un noderīgu informāciju par savu izvēlēto nākotnes profesiju, interesanti pavadīt laiku, iepazīties ar citu skolu jauniešiem un iegūt vērtīgas balvas no projekta atbalstītājiem, piedaloties „Informācijas dienu konkursos un sacensībās. Projekta ietvaros notiek sacensības gan individuāli, gan starp skolu un draugu komandām.

Projekts sniedz iespēju iegūt informāciju par populārākajām profesijām un tautsaimniecības nozarēm. „Informācijas dienās ir iespējams tikties ar nozaru profesionāļiem, uzzināt interesantus jaunumus viņu darbībā un iesaistīties diskusijās par savu izvēlēto nākotnes profesiju.

Projekta „Profesiju Labirints
Nolikums
Projekta mērķis
• Projekta galvenais mērķis ir veicināt visu Latvijas skolu vecāko klašu skolēnu veiksmīgu nākotnes profesijas izvēli.

• Nodrošināt aktuālu un padziļinātu informāciju projekta dalībniekiem par jaunumiem dažādās tautsaimniecības nozarēs, niansēm pieprasītākajās un populārākajās profesijās.

• Sniegt projekta dalībniekiem iespēju klātienē iztaujāt dažādu nozaru profesionāļus un uzdot jautājumus par savu izvēlēto nākotnes profesiju.

• Sniegt iespēju projekta dalībniekiem „Informācijas dienās satikt un iepazīt potenciālus darba devējus nākotnē.

• Veicināt Latvijas skolu savstarpējo sadarbību un draudzību.

• Veidot sacensības starp Latvijas skolu un draugu komandām, kā arī individuāli, lai projekta dalībniekiem būtu iespēja izvērtēt, pārbaudīt savas spējas un erudīciju.

Projekta dalībnieki
• Projektā var piedalīties visu Latvijas skolu vecāko klašu skolēni, kuriem interesē iegūt informāciju par dažādām tautsaimniecības nozarēm un pieprasītākajām profesijām.

• Projektā iesaistīti dažādu tautsaimniecības nozaru profesionāļi, uzņēmumu pārstāvji un speciālisti, kā arī pasākuma organizatori, atbalstītāji un viesi.

• Projektā aicināti piedalīties Latvijas skolu skolotāji, skolēnu vecāki, kā arī citas personas, kuras iesaistītas un ieinteresētas projekta dalībnieku atbalstīšanā.

Projekta norises laiks, nozaru tēmas un kalendārs
Projekts sākas 2007. gada 18. septembrī un noslēdzas 2008. gada 8. jūnijā. „Profesiju labirints vienlaicīgi notiek interneta portālā www.profesijulabirints.delfi.lvsarakstē ar projekta dalībniekiem un „Informācijas dienās – katru mēnesi Biznesa augstskolas Turība lielajā konferenču zālē, Rīgā, Graudu ielā 68.

„Informācijas dienu tēmas un norises laiki:

• „Informācijas dienu atklāšana, tūrisms, viesnīcu bizness

28.10.2007, plkst. 12.00, BA „Turība

• Ekonomika, finanses, apdrošināšana.

25.10.2007, plkst. 12.00, BA „Turība

Biedrība sadabrība ar

Ielūdz:
Uz projekta „Profesiju Labirints Informācijas dienu.
Tēma: ekonomika, finanses, apdrošināšana.
25.11. 2007. Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68.

11:00 – 12:00 Dalībnieku reģistrācija.

12:00 – 12:05 Atklāšana.

12:05 – 12:25 Iveta Upīte – M. B. A. lektore. Tēma – Kā nenomaldīties ar ekonomiku un finansēm saistīto „profesiju labirintos.

12:25 – 12:45 Māris Krievs – SIA „METRUM finanšu vadītājs. Tēma – „Cāļus un budžetu skaita rudenī( Budžeta plāns lieliem un maziem uzņēmumiem. Finansējuma piesaistīšana uzņēmuma projektiem.
Finanšu analīzes, tirgus datu analīzes ietekme uz finansu stāvokli uzņēmumā.
Finansists – Ekonomists cilvēks bez emocijām).

12:45 – 13:00 Sandra Medne – „Capital City media galvenā grāmatvede.
Tēma – Ceļš līdz galvenā grāmatveža amatam, īss ieskats grāmatvedībā.

13:00 – 13:15 Ieva Stumpe – A/S Hansabanka, personāla pārvalde.
Tēma – darbs bankā, ar finansēm un ieskats bankas „profesiju labirintā.

13:15 – 13:45 Kafijas pauze. Mielošanās ar A/S „Rīgas Piensaimnieks produkciju, tiešā komunikācija starp dalībniekiem un viesiem, profesionāļiem.

13:45 A/S Hansabanka – finanšu ekspertu un profesionāļu komanda:
Uzņēmumu apkalpošanas pārvalde
Renārs Rūsis – Finanšu tirgus daļa;
14:00 Klientu apkalpošanas pārvalde
Jānis Paksis – Privātpersonu kreditēšanas daļa, Produktu attīstības daļa;
14:15 Lāsma Mukāne – Filiāļu tīkla vadības daļa, pārdošanas atbalsta nodaļa un pārdošana;
14:30 Gunārs Caune – Patēriņa finansēšanas daļa, nomaksas nodaļa;
14:45 Gunta Kalniša – Filiāle „Imanta, klientu apkalpošanas speciālists.

15:00 – 15:15 Pārtraukums, tiešā komunikācija, diskusijas.

15:15 A/S Hansabanka – finanšu ekspertu un profesionāļu komanda:
Ieguldījumu pārvalde Reinis Jansons – Investīciju produktu daļa, privātpersonu pārdošanas vadības nodaļas vadītājs;
15:30 Jeļena Koļesņikova – HF AS IPS Hansa fondi analītiķis;
15:45 Risku vadības pārvalde Aivis Brutāns – Kredītriska analīzes daļa,MVU un privātpersonu nodaļas analītiķis;
15:45 Hansa līzings Mārtiņš Plūksna HL Industriālā līzinga nodaļa,projektu vadītājs

16:00 Noslēgums, tiešā komunikācija, diskusijas.

• Celtniecība (elektroapgāde, apkure, ventilācija, ūdens apgāde, ceļu būvniecība)

09.12.2007, plkst. 12.00, BA „Turība

• Ārstniecība, veselība, skaistums

27.01.2008., plkst. 12.00, BA „Turība

• Jurisprudence, likumdošana

24.02.2008, plkst. 12.00, BA „Turība

• Māksla, mūzika, horeogrāfija, kultūra

16.03.2008, plkst. 12.00, BA „Turība

• Informācijas un sakaru tehnoloģijas

13.04.2008, plkst. 12.00, BA „Turība

• Reklāma, mārketings, sabiedriskās attiecības, žurnālistika

11.05.2008, plkst. 12.00, BA „Turība

• Tirdzniecība, ražošana

01.06.2008, plkst. 12.00, BA „Turība

• „Profesiju labirinta rezultātu apkopošana, apbalvošanas ceremonija, noslēgums

01.08.2008. plkst. 12.00, BA „Turība

Piedalīšanās noteikumi

• Lai kļūtu par projekta dalībnieku, ir jāaizpilda pieteikuma anketa interneta portālā www.profesijulabirints.delfi.lv un jānosūta to uz e-pastu profesijulabirints@delfi.lv .

• Pieteikties projektam var individuāli, draugu komandās un skolu komandās. Piesakot draugu vai skolu komandu, pieteikuma anketas jāaizpilda visiem komandas dalībniekiem un to pārstāvjiem (skolotāji, vecāki, u.c.).

• Draugu vai skolu komandai ir jāiesūta komandas nosaukums, kas līdz projekta beigām nedrīkst mainīties.

• Projekta norises laikā dalībnieks drīkst pārstāvēt tikai vienu komandu un vienlaicīgi piedalīties individuāli.

• Pieteikties dalībai projektā var sākot no 2007. gada 18. septembra līdz 2008. gada 1. maijam, bet pieteikt komandu var ne vēlāk kā līdz 2008.gada 1.martam.

Projekta sacensību norise

• Sacensības notiek starp draugu komandām, skolu komandām un individuāli, tādā veidā nosakot aktīvāko dalībnieku komandu un individuālo dalībnieku.

• Dalībniekam un dalībnieku komandai ir jātiecas iegūt maksimālu aktivitāšu punktu skaitu, izpildot pēc iespējas vairāk projekta noteiktos uzdevumus.

• Aktivitāšu punktus var iegūt, izpildot nolikumā izvirzītos un interneta portālā www.profesijulabirints.delfi.lv ievietotos iknedēļas uzdevumus, kuri ir jānosūta uz e-pastu uzdevumi@delfi.lv , un aktīvi piedaloties ikmēneša „Informācijas dienās.

• Par projekta vienu izpildīto uzdevumu tiek piešķirti 5 aktivitātes punkti, bet par paveikto iknedēļas uzdevumu www.profesijulabirints.delfi.lv un par katru izrādīto aktivitāti „Informācijas dienā tiek piešķirts 1 punkts.

• Projekta dalībniekiem ir iespēja sacensties par aktīvākā draugu iesaistītāja titulu, par ko tiks piešķirti iesaistītāja aktivitāšu punkti. Punkti tiks piešķirti, ja piesaistītais draugs būs izpildījis vismaz 5 projekta izvirzītos uzdevumus.

• Individuāli iegūtie aktivitāšu punkti tiks vērtēti atsevišķi, kā arī tos drīkst pievienot savas pārstāvētās skolas vai draugu komandas kopējam punktu skaitam.

• Dalībnieku vietu skaits uz „Informācijas dienām ir ierobežots, tāpēc tiks veikta dalībnieku atlase. Uz „Informācijas dienām tiks aicināti tie projekta dalībnieki, kuri būs ieguvuši visvairāk aktivitāšu punktus, izpildot projekta noteiktos un atbalstītāju izvirzītos uzdevumus.

• Vienādu aktivitāšu punktu skaita gadījumā, priekšrocības būs tam dalībniekam, kurš ātrāk būs izpildījis uzdevumus.

Uzdevumi projekta sacensību dalībniekiem

Projekta noteiktie uzdevumi, par kuru izpildi tiek piešķirti 5 aktivitāšu punkti:

• 1. uzdevums

Īss sacerējums par savu izvēlēto nākotnes profesiju.

(Sacerējums tiek ieskaitīts tikai tad, ja tā apjoms ir vismaz 250 vārdu, un aplūkotā tēma atbilst uzdevuma izvirzījumiem)

• 2. uzdevums

Savdabīgs dzejolis par savu izvēlēto nākotnes profesiju

• 3. uzdevums

Atraktīva anekdote par savu izvēlēto nākotnes profesiju

• 4. uzdevums

Jaunas, vēl nebijušas profesijas apraksts.

(Apraksts tiek ieskaitīts tikai tad, ja tā apjoms ir vismaz 150 vārdu, un aplūkotā tēma atbilst uzdevuma izvirzījumiem)

Projekta atbalstītāju noteiktie uzdevumi, par kuru izpildi tiek piešķirti 5 aktivitāšu punkti:

• 5. uzdevums

Ieteikumi un ierosinājumi projekta „Profesiju Labirints pilnveidei un attīstībai.

• 6. uzdevums

Uzrakstīt motivācijas vēstuli, lai pieteiktos darbā personāla atlases uzņēmumā „Workingday.

• 7. uzdevums

Priekšlikumi interneta portāla www.companies.lv pilnveidei;

(Priekšlikumiem jābūt argumentētiem un pamatotiem)

• 8. uzdevums

Uzrakstīt rakstu „Neatkarīgajai Rīta Avīzei par interesantāko notikumu skolā (10 labākie raksti tiks publicēti „Neatkarīgajā Rīta Avīzē).

• 9. uzdevums

Uzrakstīt ieteikumu, kādus datorus uzņēmumam „EET RĪGA vajadzētu ražot nākotnē.

• 10. uzdevums

Uzrakstīt ieteikumu par kādām tēmām turpmāk vēlies lasīt Vislatvijas vidusskolēnu avīzē „Lecam.

• 11. uzdevums

Uzrakstīt priekšlikumus mērniecības kompānijas „METRUM mājas lapas – www.metrum.lv pilnveidei.

• 12. uzdevums

Uzrakstīt ierosinājumus par apkalpošanu un pakalpojumiem, kādus vēlētos, lai Tev sniegtu skaistumkopšanas salonā „J Stils.

• 13. uzdevums

Uzrakstīt veiksmīgāko reklāmas ideju studentu piesaistīšanai studijām Biznesa Augstskolā „Turība.

• 14. uzdevums

Uzrakstīt oriģinālus un atraktīvus ierosinājumus Latvijas Radio 1 jauniešu raidījuma „Radiobumba pilnveidei.

• 15. uzdevums

Uzrakstīt ieteikumu „Apgādam Zvaigzne ABC, ar kādām metodēm būtu iespējams ieinteresēt cilvēkus lasīt/ pirkt grāmatas?

• 16. uzdevums

Uzrakstīt veiksmīgāko raidījuma Kurp dodies ideju – risinājumu, ar kura palīdzību varētu visefektīvāk informēt vidusskolēnus par viņu nākotnes profesijas izvēli.

(Idejas apraksts jābūt garākam par 1/2 A4 lapu. Plašāks un detalizētāks apraksts tiks uzskatīts par priekšrocību)

• 17. uzdevums

Uzrakstīt eseju pēc izvēles par sekojošam tēmām:

a) Kas ir profesijas prestižs, kas to veido?;

b) Kas būs mainījies darba tirgū pēc 5 gadiem? Kādas būs pieprasītākās un atalgotākās profesijas?

(10 labākie autori tiks publicēti laikrakstā Izglītība un Kultūra)

• 18. uzdevums

Izstrādāt piedāvājumu vizuālajam noformējumam vortāla www.e-skola.lv modernizēšanai;

• 19. uzdevums

Uzrakstīt domrakstu: Kādu Tu redzi interneta nozīmi komercijā pēc pieciem gadiem?

(Labākos piecus autoru darbus publicēsim www.profesijulabirints.delfi.lv)

Izpildītie projekta uzdevumi var tikt izmantoti uzdevuma izvirzītāja vajadzībām bez autora piekrišanas.

Nedēļas uzdevumus centies izpildīt pēc iespējas rūpīgāk, jo arī šos uzdevumus vērtēs uzdevuma izvirzītāji un par to veiksmīgu izpildi varēs iegūt balvas. Šie uzdevumi ik pa laikam tiks papildināti, jo tos izvirza projekta viesi un profesionāļi, kas viesosies Informācijas dienās.

Izpildītie uzdevumi jāiesūta uz e-pastu uzdevumi@delfi.lv.

Ienāc uzdevumos arī rīt, jo būs vēl jauni projekta atbalstītāju uzdevumi!!!

„Informācijas dienu noteiktie uzdevumi, par kuriem žūrija piešķirs aktivitāšu punktus:

• Aktīva iesaistīšanās „Informācijas dienu norisē:

• Āķīgs jautājums uzdots kādam no uzaicinātajiem profesionāļiem vai viesiem;

• Oriģināls komandas vai individuālā dalībnieka vizuālais izskats, sevis pasniegšana publikai;

• Iesaistīšanās diskusijās, konkursos un izklaidējošās aktivitātēs.

Sacensību vērtēšana, apbalvošana

Individuālās nominācijas:

• Aktīvākais individuālais dalībnieks;

• Intelektuālākais un erudītākais dalībnieks;

• Interesantākais, atraktīvākais un atjautīgākais dalībnieks.

Komandu nominācijas:

• Aktīvākā draugu vai skolu komanda;

• Atraktīvākā un interesantākā draugu vai skolu komanda (vērtējums par uzvedību, vizuālo izskatu, sevis pasniegšanu u.c.);

• Kuplākā dalībnieku pēc skaita draugu vai skolas komanda;

Citas nominācijas

• Dažādas individuālās, komandu simpātijas un veicināšanas balvas no projekta atbalstītājiem.

• Aktīvākais dalībnieks, kurš projektā ir iesaistījis visvairāk jaunus dalībniekus

Balvu fonds:

• Portatīvais dators „ZEMENE no „EET RĪGA;

• Digitālais diktofons un 10 „Neatkarīgā Rīta Avīze gada abonenti;

• 2 dienu apmaksāti „Microstation programmas apmācību kursi mācību centrā „METRUM „Microstation – Ir tehniska grafiskā programma, kuru lieto būvniecības un mērniecības nozarē, un kuras apgūšana var būt labs pamats tālākai profesionālajai attīstībai nozarē;

• APPLE IPOD – 4 GB no companies.lv

• Trīs ielūgumi uz Latvijas Radio 1 raidījuma „Radiobumba tiešraidi.

• Viens Ielūgums uz raidījuma „KURP DODIES filmēšanu.

• Trīs vērtīgas enciklopēdijas no apgāda „ZVAIGZNE ABC

• 10 laikraksta „Izglītība un Kultūra pusgada abonementi;

• Trīs intervijas ar projekta dalībniekiem Vislatvijas avīzē „LECAM (Trīs labākie, kas būs izpildījuši Vislatvijas avīzes „LECAM uzdevumu)

• 50 Ls dāvanu karte atpūtai „GO PLANET izklaides centrā no „DELFI;

• 50 Ls dāvanu karte grāmatu iegādei un 5 vērtīgas mārketinga grāmatas no Biznesa augstskolas „Turība izdevniecības;

• 3 vērtīgi dāvanu komplekti no interneta vortāla www.e-skola.lv

• Apskaties balvu fondu arī rīt, jo projekta norises gaitā tas tiks papildināts!

• Ja Tev ir vēlēšanās kādam piešķirt un izvirzīt savu balvu, tad sazinies ar projekta radošo direktoru Maigoni Juhneviču pa tālruni 26411054