Kādi ir plusi un mīnusi, ilgstoši strādājot vienā darba vietā?

Atkarībā no personīgajiem un profesionālajiem mērķiem, ilgstoši uzkavēties pie viena darba devēja var būt ieteicami un gluži pretēji – mainīt darbavietu vajadzētu biežāk. Ir savas priekšrocības un trūkumi abām šīm pieejām, tāpēc vajadzētu rūpīgi izvērtēt, cik ilgi palikt vienā uzņēmumā.

Ieguvumi, ilgstoši paliekot pie viena darba devēja

Pieredze

Pirmais nozīmīgais ieguvums, ilgstoši strādājot pie viena darba devēja, ir pieredzes iegūšana attiecīgajā uzņēmumā. Ja esat ilgu laiku nostrādājis pie viena un tā paša darba devēja, iespējams, esat savas komandas vadītājs vai vecākais eksperts un kolēģi var paļauties uz jūsu zināšanām par uzņēmuma darbību un produktu. Visticamāk, jūsu esat iemantojis kolēģu un darba devēja cieņu, un jūsu zināšanas ļauj jums pildīt darbaudzinātāja pienākumus, ievadot darbā jaunos darbiniekus.

Karjeras iespējas
Strādāšana vienā uzņēmumā ilgāku laiku var pavērt durvis karjeras iespējām un nokļūšanai augstākā amatā. Ja esat bijis centīgs un ar iniciatīvu apveltīts darbinieks, darba devējs noteikti izskatīs iespēju jūs paaugstināt amatā, tā vietā, lai meklētu darbinieku šim amatam no ārpuses. Pie tam, darbinieks, kurš ir labi iepazinis uzņēmumu un pārzina darba procesus, var elastīgi pielāgoties un pildīt gandrīz jebkura amata pienākumus, kas ir liela vērtība darba devēja acīs.

Stabilitāte
Daudziem darbiniekiem patīk stabilitāte un paredzams darbs, kas viņos rada komforta sajūtu. Tā viņi zina, ko sagaidīt savā amatā un jūtas pārliecināti par mērķiem, kurus var sasniegt savā darbā. Turklāt viņi dod priekšroku stabilitātei, ko sola palikšana vienā uzņēmumā, jo viņi zina, kāds ir sagaidāmais atalgojums un papildus motivējošie labumi. Strādājot vienā uzņēmumā nebūs pārtraukumu atalgojumā un nebūs jāsāk no sākuma pelnīt piemaksas par nostrādātajiem gadiem. Tas rada tik nepieciešamo komfortu un drošības sajūtu.

Prēmijas par darba stāžu
Daži uzņēmumi atalgo savus darbiniekus par viņu lojalitāti, piedāvājot kumulatīvās prēmijas. Sasniedzot noteiktos atskaites punktus, jūs varat iegūt papildus privilēģijas. Piemēram, uzņēmums saviem ilggadējiem darbiniekiem var piedāvāt papildus atvaļinājuma dienas, pasniegt darba jubilejas dāvanas vai izmaksāt lojalitātes prēmijas un piedāvāt dažādus nemateriālos labumus pateicībā par darbinieka ilgstošo uzticību vienam darba devējam.

Kādi ir trūkumi, strādājot pie viena darba devēja?

Ierobežotas iespējas apgūt jaunas sistēmas un darba metodes
Mainīt sistēmas un darba metodes ir dārgs process, tāpēc uzņēmumi parasti pieturas pie esošām darba metodēm gadiem ilgi, pakāpeniski tās attīstot un pielāgojot tirgus vajadzībām. Kaut arī tas ir racionāli no uzņēmuma puses, tomēr darbiniekam tas var ierobežot jaunu sistēmu apgūšanas iespējas. Darbiniekam nav iespējas apgūt jaunas programmatūras un tehnoloģijas, ko izmanto citi uzņēmumi attiecīgajā jomā.
Tas var radīt izaicinājumu brīdī, kad darbinieks nolems mainīt darba devēju, jo viņš nav pazīstams ar citām darba metodēm. Darbavietas maiņa var būt viens no veidiem, kā gūt pieredzi darbā ar dažādām sistēmām.
Ja jūs maināt darbu pēc daudzu gadu nostrādāšanas pie viena darba devēja, iespējams, jums būs jāapgūst jaunas sistēmas, lai varētu pildīt darba pienākumus citā uzņēmumā. Tāpēc lietderīgi ir apgūt jaunas darba metodes un sekot tehnoloģiju attīstībai vēl pirms esat pieņēmis lēmumu mainīt darbavietu.

Ierobežota darba pieredzes daudzveidība
Darbiniekiem, kuri ilgstoši strādā pie viena darba devēja, var būt ierobežotāka darba pieredze. Strādājot vienā darbavietā un ilgstoši veicot vienus darba pienākumus, darbinieks var būt pieradis darīt darbu tikai vienā noteiktā veidā. Šī metode var būt piemērota un efektīva esošajā uzņēmumā, bet tajā pašā laikā neatbilstoša, lai pildītu līdzīgus pienākumus citā uzņēmumā. Tas darbinieku var nolikt apmācāma jauniesācēja, nevis pieredzējuša eksperta lomā.

Karjeras izaugsme un mazāk iespēju apgūt jaunas prasmes
Lai gan cilvēkiem bieži vien patīk atrasties savā komforta zonā un būt pārliecinātiem par to, ko viņi dara, tomēr tas var traucēt darbiniekam augt un attīstīties profesionāli. Ilgstoša uzturēšanās vienā darbavietā ļauj neuzņemties riskus un neiesaistīties profesionālos izaicinājumos. Cita darba devēja atrašana varētu būt lielisks veids, kā pieņemt izaicinājumus jaunā amatā, vienlaikus apgūstot jaunas prasmes.

Atalgojuma griesti
Strādājot pie viena darba devēja, atalgojums var aplikt nemainīgs ļoti ilgu laiku. Lai gan daudzos uzņēmumos atalgojuma līmenis tiek koriģēts atbilstoši nostrādātajam laikam uzņēmumā un ar inflācijas korekcijām, tomēr konkurējošs uzņēmums var piedāvāt labāku iespēju nopelnīt. Jāpiebilst, ka lielākajā daļā gadījumu algas pielikumu darbiniekam piedāvā darba devējs tieši brīdī, kad uz galda tiek nolikts atlūgums. Tāpēc atalgojuma korekcijai var pietikt vien ar cita darba piedāvājuma atrašanu.

Cilvēki ir dažādi un katram ir savs piemērotākais karjeras veidošanas plāns. Kādam būs piemērotas biežākas darbavietas maiņas ar nemitīgiem izaicinājumiem un izaugsmi, kamēr cits būs apmierināts nostrādājot visu mūžu vienā uzņēmumā, izbaudot stabilitāti un paredzamu rītdienu. Tomēr karjeras izaugsmes speciālisti iesaka mainīt darbavietu ne retāk kā reizi septiņos gados. Pretējā gadījumā, jaunais darba devējs var baidīties, ka darbinieks būs “iemācījies” strādāt tā, kā to ir darījis gadiem ilgi iepriekšējā darbavietā un būs grūti viņu ievadīt un apmācīt jaunajā amatā.
Arī uzņēmumi ir dažādi. Liels starptautisks darba devējs var piedāvāt saviem spējīgākajiem un ambiciozākajiem darbiniekiem neierobežotu izaugsmi un izaicinājumus sava uzņēmuma ietvaros. Darba devēja vērtējumā darbinieks ar katru nostrādāto gadu uzņēmumā kļūst vērtīgāks – veido uzņēmuma kodolu, ir tradīciju un darba prasmju glabātājs, nododot tās jaunajiem darbiniekiem.

 

Māris Silinieks

Māris Silinieks,

SIA “WORKINGDAY LATVIA”,

mārketinga direktors