Ieteikumi veiksmīgam darbinieku saliedēšanas pasākumam

Vasara dažādu darba kolektīvu saliedēšanas pasākumu rīkotājiem ir pļaujas laiks. Palasot piedāvājumus internetā, šķiet, ka tie savā starpā sacenšas satura daudzveidībā, lai piedāvātu ko tādu, ko nepiedāvā neviens konkurents. Bet vai saliedēšanas pasākums sasniedz savu mērķi – vai komanda pēc tā atgriežas birojā saliedētāka un tās sniegums ir jūtami uzlabojies? Aplūkosim ieteikumus, kā sasniegt šo mērķi!

Gadu gaitā man ir nācies rīkot neskaitāmus saliedēšanas pasākumus – sākot no semināriem un apmācībām ar turpmāku izklaides programmu noslēgumā, līdz gadu mijas ballītei vietējā krogā. Vienmēr pēc šāda pasākuma ir liels prieks un gandarījuma sajūta, ja viss ir izdevies nevainojami un visi ir lieliski pavadījuši laiku.

Svarīgi komandas veidošanas pasākumus rīkot pareizi. Pozitīva pieredze var celt komandas kopējo sniegumu, uzlabot apmierinātību ar darbu, veicināt sadarbību ar kolēģiem un sekmēt uzņēmuma un komandas izvirzīto mērķu sasniegšanu. Tomēr, ja pasākums ir slikti organizēts, tas var nesniegt rezultātu, atstājot vien paliekošas sekas uzņēmuma budžetā, tādēļ, rīkojot komandas saliedēšanas pasākumu, svarīgi ņemt vērā vairākus ieteikumus.

Ko darīt?

Plānojot saliedēšanas pasākumu, svarīgi salāgot tā uzdevumus ar problēmām, ar ko ikdienā saskaras darbinieki. Proti, pasākuma uzdevumus un izaicinājumus ieteicams salāgot ar izaicinājumiem, ko darbinieki var identificēt savā ikdienas darbā.

Pasākuma tēma jāizvēlas iespējami iedvesmojoša. Komandas veidošanas pasākuma galvenais mērķis ir iedvesmot un motivēt sadarboties, tāpēc tas jāņem vērā, strādājot pie katra organizatoriskā aspekta.

Pasākumā pamīšus jāieplāno sarežģīti/grūti un jautri vai vienkārši uzdevumi, veidojot līdzsvaru starp tiem. Tomēr jākontrolē, lai kopējais vēstījums saglabātos katrā uzdevumā.

Vēl viens praktisks ieteikums ir apsvērt iespēju nolīgt profesionāli, kas palīdzētu plānot un vadīt pasākumu. Dažkārt ir noderīgi, ja iesaistās kāds ar skatījumu no malas, lai ikviens uzņēmuma darbinieks (arī tas, kurš organizē pasākumu) varētu piedalīties visās aktivitātēs.

Pasākuma rīkošanā noderīgi iesaistīt visu komandu un, tuvojoties pasākumam, visus tam motivēt un sagatavot. Jāņem vērā, ka nevienam nepatīk, ja viņu pārsteidz nesagatavotu, tāpēc pirms pasākuma komanda jāinformē, ko no viņiem sagaida un kas sagaida viņus.

__________________________________________________________________________

Cilvēki saliedēšanas pasākumā ir jāizrauj no ierastās vides, lai viņi varētu netraucēti koncentrēties un atbrīvot prātu no ikdienas darba jautājumiem

__________________________________________________________________________

Pasākumā ieteicams lietot iepriekš sagatavotu rīcības plānu. Ir jāpanāk, lai katrs pasākuma dalībnieks citu priekšā apņemtos gūt jaunas iemaņas, kas palīdzētu virzīties uz priekšu visai komandai. Veidojiet komandā patriotisku kopības garu!

Tāpat jāņem vērā, ka komandas saliedēšanas pasākuma norisei nepieciešama pietiekami liela telpa. Ja visi ir saspiesti vienā nelielā telpā, nevar būt pat runa par radošu darbu un, iespējams, nekas labs tādējādi netiks radīts. Ja kolektīvs ir liels, jānodrošina iespēja grupu darbos dalīties atsevišķās mazākās grupās. Laikus arī jāpadomā par visu nepieciešamo aprīkojumu.

Darba kārtībā jāieplāno laiks, kurā darbinieki varēs apspriest visas problēmas, kas tiem radušās, veicot uzdevumus, un kopīgi jāapspriež jaunās atziņas, kuras turpmāk pielietot ikdienas darbā. Ja darba kārtība ir pārāk piesātināta, iespējams, darbinieki nevarēs tik labi apkopot iegūtās atziņas un tās tik labi nesaglabāsies atmiņā. Turklāt šādas kopīgas problēmu apspriešanas laikā vadītājam daudz kas var atklāties un viņš var izdarīt vērtīgus secinājumus uzņēmuma turpmākai vadībai.

Tāpat, cik iespējams, jādokumentē viss notiekošais un jāveido komandas darba rezultātu pieraksti, lai vēlāk tos apkopotu vienā dokumentā un nosūtītu visiem pasākuma dalībniekiem. Visticamāk, tas būs jādara uzņēmuma personai, kura organizē pasākumu, bet tas ir ļoti vērtīgs darbs.

Pasākumā noteikti jāveido video un foto. Ja budžets ļauj, var pat pieaicināt profesionālu foto/video operatoru. Tas ir lielisks veids, kā atdzīvināt kolēģu atmiņas un pasākumā piedzīvotās atziņas un gūtās iemaņas ieviest ikdienas darbā. Tas noder arī kā atgādinājums par saliedēšanas pasākumu tā dalībniekiem un palīdz ievākt atsauksmes, ko izmantot, plānojot nākamos saliedēšanas pasākumus.

Pēc pasākuma lietderīgi lūgt dalībniekiem atsauksmes par pasākumu un tā rezultātiem. Šim nolūkam var izveidot anonīmu aptaujas anketu, kurā katrs pasākuma dalībnieks var paust savu viedokli, ko ieguva no pasākuma, ko varētu attīstīt arī nākamajos pasākumos un no kā vajadzētu atteikties. Atgriezenisko saiti ieteicams iegūt arī no vadības, jo vadībai nereti ir atšķirīgs viedoklis par saliedēšanas pasākuma ieguvumiem.

Ko nedarīt?

Saliedēšanas pasākumu nevajadzētu rīkot pārāk lietišķu un koncentrēties tikai uz darbu. Darbs ir svarīgs, tomēr komandai ir nepieciešams arī atpūsties un izbaudīt kolēģu sabiedrību, kas ikdienas darba steigā nav iespējams.

Tāpat pasākumu nav ieteicams rīkot uzņēmuma birojā. Ja finanses ļauj rīkot to ārpus biroja, tā arī jādara. Ja tam nav pietiekama budžeta, jāmēģina atrast vieta savā biroja ēkā pēc iespējas tālāk no ierastās darba vides un savas nodaļas. Ja jāstrādā pie komandas veidošanas, es ieteiktu nedarīt to savā darbavietā. Cilvēki saliedēšanas pasākumā ir jāizrauj no ierastās vides, lai viņi varētu netraucēti koncentrēties un atbrīvot prātu no ikdienas darba jautājumiem.

Saliedēšanās pasākumā nevajadzētu iekļaut uzdevumus, kas fiziski ir pārāk grūti kādam no komandas dalībniekiem. Komandas dalībnieku vecums, veselības stāvoklis un fiziskā sagatavotība var būtiski atšķirties, tādēļ ne visi komandas locekļi var piedalīties sarežģītāko uzdevumu izpildē. Pretējā gadījumā tiks sasniegts gaidītais tieši pretējs efekts. Tātad ir rūpīgi jānovērtē katra komandas dalībnieka iespējas.

__________________________________________________________________________

Nav ieteicams skopoties ar balvām un atlīdzībām komandas dalībniekiem – cilvēkiem patīk būt novērtētiem pat par pavisam nelieliem sasniegumiem

__________________________________________________________________________

Veidojot saliedēšanas pasākumus, nevajag turēties pie vecajām “pārbaudītajām vērtībām”. Ir tik daudz aizraujošu un novatorisku lietu, ko var darīt kopā ar savu komandu – jau pavadot 10 minūtes interneta meklētājā, iespējams pārliecināsieties, ka iespēju ir vairāk nekā iespēju tās realizēt. Piemēram, kaut vai parastu kopīgo vakariņošanu restorānā var papildināt ar vīnu degustāciju un lietišķās etiķetes nodarbību vai pavārmākslas meistarklasi. Tas kolektīvam paliks atmiņā un radīs pozitīvu pieredzi.

Nākamais ieteikums ir izvairīties no lomu spēlēm. Ir desmitiem citu dažādu veidu, kā panākt komandas savstarpēju mijiedarbību, lai kopīgi risinātu kādas problemātiskas situācijas. Nevienam nepatīk spēlēt lomu spēles.

Noteikti nav ieteicams skopoties ar balvām un atlīdzībām komandas dalībniekiem! Balvas var būt vērtīgas, piemēram, SPA procedūru apmeklējums, labs dzēriens vai pat vienkārši kāds jautrs sīkumiņš vai našķis. Cilvēkiem patīk būt novērtētiem pat par pavisam nelieliem sasniegumiem.

Un, visbeidzot, nevajag aprobežoties ar vienu komandas saliedēšanas pasākumu! Tiem ir jānotiek regulāri, turklāt ieteicams to darīt dažas reizes gadā. Iepriekšējā pasākumā paveiktais ir jāturpina nākamajā, novērojot progresu un nostiprinot kopīgos mērķus.

Uz mērķiem jātiecas ikdienā

Tomēr saliedēšanās pasākums neatkarīgi no tā, vai tas ir kopīgs restorāna apmeklējums, uzņēmuma himnas iedziedāšana kordiriģenta vadībā vai Mauru kara dejas iestudēšana kopā ar pieaicinātu instruktoru, nav brīnumzāle, ar ko var atrisināt jebkuru sasāpējušu jautājumu uzņēmumā, tomēr pareizi rīkots saliedēšanas pasākums var būt labs atbalsta punkts, lai sāktu tos risināt.

Saliedēšanas pasākums ir noderīgs rīks personāla vadītāja rokās, ar ko var sasniegt noteiktus mērķus, bet šie mērķi ir jāiedzīvina uzņēmuma kultūrā un jātiecas uz tiem arī ikdienas darbā. Saliedēšanās pasākumā sasniegtais nedrīkst būt atrauts no ikdienas darba un aizmirsts jau nedēļu pēc pasākuma norises.

Māris Silinieks

Māris Silinieks,

SIA “WORKINGDAY LATVIA”, mārketinga direktors

Avots: iBizness