Atgādinājumi labam vadītājam

Ir sarakstīts daudz gudru grāmatu, par to, kas ir līderis un kas ir labs vadītājs. Tomēr ir dažas pavisam vienkāršas lietas, kas ikdienas darba rutīnā mēdz aizmirsties, bet tās ievērojot, ir iespēja uzlabot darbinieku sniegumu un mikroklimatu uzņēmumā, celt darbinieku lojalitāti uzņēmumam.

Arī vadītājs ir darbinieks.
Vadītājs ir atbildīgs par uzņēmuma biznesa rezultātiem, tāpēc tam ir vajadzīga izcila komanda – mērķtiecīgi, lojāli un motivēti darbinieki. Savukārt darbinieki ir atbildīgi par lielāko daļu darba. Un vadītājam ir jāpārliecinās, ka katrs pilda savus uzdevumus, ievēro noteikumus un pats galvenais – lai darbinieki ir profesionāli attiecībās ar klientiem un sadarbības partneriem.

Deleģēt.
Deleģēt atbildību un uzticēties darbiniekiem spēj tikai ļoti labs vadītājs. Svarīgi, ka prasmīgi deleģējot, vadītājs varat izdarīt vairāk. Katram ir savas metodes, kā deleģēt: mutiski, rakstiski, cilvēciski vienojoties vai rakstot rīkojumus, galvenais, lai ir rezultāts. Parasti darbinieku sniegumu vērtē pēc darba rezultāta – arī paša vadītāja sniegumu.

Pamanīt darbinieka stiprās puses.

Labs vadītājs pamana savos darbiniekos viņu stiprās puses un ir informēts par tām, kuras vēl ir jāpilnveido. Izzinot savus darbiniekus un kolēģus, vadītājam ir vieglāk izprast katra cilvēka motīvus, vēlmes un mērķus. Vadītājam ir jānoskaidro, kuriem darbiniekiem patīk uzslavas, kurus motivē nauda, kuriem vajag brīvu darba režīmu utt.. Katrā darbiniekā ir savas „pērles” un vadītāja uzdevums ir tās pamanīt un, strādājot komandā, pārvērst tās uzņēmuma peļņā.

Pilnvarot darbiniekus.
Pilnvarojot darbiniekus, vadītājs piešķir darbiniekam vērtību un savas misijas apziņu uzņēmumā. Katram cilvēkam ir vēlmē būt noteicējam kādā no jomām, ļaujot to, vadītājs atklāj darbinieku apslēpto potenciālu. Pat apkopējai – ļaujot pašai izvēlēties tīrīšanas līdzekļus, cilvēks jūtas pagodināts un novērtēts. Pilnvarošana dod iespēju darbiniekiem pašiem noticēt saviem spēkiem. Lai darbinieki darbotos vadītāja interesēs, nebūtu ieteicams viņus publiski kritizēt vai bārt.

Nevilcināties.
Ja kāds no darbiniekiem vadītājam uzdod jautājumu vai lūdz palīdzību, labs vadītājs atbild nekavējoties un risina problēmu „uz karstām pēdām”. Vadītājam nav jābūt skarbam, bet konstruktīvam gan. Ir jānovērtē tas, ka darbinieks lūdz vadītāja palīdzību. Nav jēgas lieki diskutēt, kāpēc problēma ir radusies, tā vietā jākoncentrējas uz rezultātu, nemeklējot vainīgos. Vadītāja mērķis ir veicināt produktīvu uzvedību un saglabāt cieņu savu darbinieku acīs.

Sniegt atgriezenisko saiti.
Svarīgi atcerēties pateikt saviem darbiniekiem, cik viņi ir svarīgi vadītājam un uzņēmumam, uzslavēt par darbu ar klientiem, atzīt, ka bez tik lieliskas komandas uzņēmums nebūtu tur, kur tas pašlaik atrodas. Labs vadītājs nekad neaprunā darbiniekus aiz muguras, izsaka tiem komplimentus un atceras atzīt, ka lepojas ar saviem darbiniekiem, izsakot atzinību reizēs, kad to dzird klienti un partneri vai pārējie kolēģi. Savu partneru priekšā sakot, ka šī ir vislabākā asistente pasaulē un ka tam ir ārkārtīgi paveicies, vadītājs iedegs darbiniekā motivācijas dzirksti ilgam laikam.

Mācēt klausīties.
Vadītājam ir jāmāk klausīties, jo darbinieki ir pelnījuši, lai tos uzklausītu.
Vienmēr ir jāļauj darbiniekam pabeigt sakāmo, nepārtraucot to. Nevajag veidot iebildumus savās domās, tā vietā ir jāieklausās. Vadītājam ir jābūt empātiskam un jāizrāda cilvēcība. Labs vadītājs neaizmirst pateikt, ka viņš augstu novērtēt to, ka viņam uzticas. Noklausīšanās līdz galam nenozīmē, ka vadītājs visam piekrīt, bet tas nozīmē, ka vadītājs saprot problēmu. Ne vienmēr pēc sarunas ar darbinieku vadītājam jāsniedz palīdzība vai jārīkojas, bet izrunāšanās stiprina darbinieka uzticību vadītājam.

Pateikt paldies.
Labs vadītājs neaizmirst pateikt paldies par darbu. Katru piektdienu pasakot komandai paldies par veikumu, neatkarīgi no tā, kāda ir bijusi šī nedēļa, vadītājs uz pozitīvas nots sagatavo darbiniekus nākamās nedēļas darba cēlienam.