Ražošanas struktūrvienības vadītājs/-a

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks būvmateriālu un būvniecības sistēmu ražošanas uzņēmums. Uzņēmums ir kļuvis par vienu no tirgus līderiem savā nozarē, kura produktus ir atzinuši jomas profesionāļi un speciālisti visā pasaulē. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 140 darbiniekus.

Uzņēmums aicina pievienoties profesionālu un pieredzējušu Ražošanas struktūrvienības vadītāju.

Jūsu galvenie uzdevumi:

 • plānot, organizēt un vadīt produkcijas ražošanu konkrētā sortimentā, apjomā un atbilstošā kvalitātē;
 • nodrošināt efektīvu ražošanas iekārtu, resursu un darbaspēka izmantošanu;
 • vadīt un novērtēt efektīvu darbinieku darba izpildi, produktivitāti un kvalitāti;
 • nodrošināt ražošanas procesu optimizāciju, produktivitāti un efektivitātes uzlabošanu;
 • nodrošināt ražošanā drošu darba vidi un regulāri veikt drošu darba apstākļu pārbaudes un instruktāžas;
 • nodrošināt iekārtu un citu pamatlīdzekļu pastāvīgu tehnisko kārtību, gatavību darbam un pareizu ekspluatāciju;
 • sagatavot vadībai izpildes atskaites un iesniegt ierosinājumus ražošanas procesu pilnveidošanai;
 • sadarboties ar uzņēmuma citām uzņēmuma struktūrvienībām.

Sekmīgam darbam nepieciešams:

 • augstākā tehniskā izglītība;
 • iepriekšēja pieredze ražošanas darbu organizācijas procesos, to plānošanā un organizēšanā;
 • pieredze un prasme vadīt un organizēt padotos, labas komunikācijas un saskarsmes prasmes;
 • sistemātiska un analītiska pieeja procesu realizācijai;
 • spēja rast risinājumus problēmsituācijās un noteikt prioritātes;
 • atbildības sajūta un sistemātisku pieeju procesu pilnveidošanā;
 • iniciatīva, personības briedums un patstāvība;
 • teicamas latviešu un vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas.

Jūsu ieguvumi:

 • darbs starptautiskā uzņēmumā ar spēcīgu un atpazīstamu zīmolu;
 • iespēja strādāt kopā ar nozares ekspertiem;
 • iespēja īstenot savas pozitīvas profesionālās ambīcijas;
 • ikmēneša atalgojums EUR 3500 – 4000 bruto apmērā;
 • veselības apdrošināšana;
 • profesionāli darbam nepieciešamie līdzekļi;
 • darba vieta Pierīgā.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011