Infrastruktūras un teritorijas pārvaldnieks/-ce

WorkingDay Latvia klients – Rīgas universālais termināls ir viens no straujāk augošajiem stividoruzņēmumiem Rīgas brīvostā. Kopš 2014. gada, kad uzņēmumu iegādājās japāņu koncerna “Mitsui” meitasuzņēmums Singapūras ostu operators “Portek International”, tajā ir investēti jau vismaz 60 milj. eiro. Tā nākotnes plāni balstās ilgtermiņa biznesa pieejā. Uzņēmums attīstās, audzē apjomus, investē infrastruktūrā un tehnoloģijās. Aktuālo lēmumu pieņemšana šobrīd tiek pakārtota starptautiskai zaļās atveseļošanās iniciatīvai, kas paredz līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju līmeni. Turklāt, pateicoties tā izvēlētajai stratēģijai – vienlīdz nopietni fokusēties gan uz Baltijas reģiona, gan uz starptautiskām kravām, sniedzot Latvijas uzņēmējiem iespējas sasniegt citu valstu tirgus.

Lai sasniegtu uzņēmuma attīstības mērķus, uzņēmums aicina pievienoties Infrastruktūras un teritorijas pārvaldnieku/-ci.

Ja Jums ir:

 • pieredze un zināšanas īpašumu pārvaldīšanā / apsaimniekošanā;
 • pieredze būvniecības darbu koordinēšanā;
 • praktiskas zināšanas par regulējumiem nekustamo īpašumu jomā;
 • prasme plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja skaidri un saprotami komunicēt dažādos līmeņos;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes mutiski un rakstiski (abas ir darba valodas ikdienā);
 • prasme izvērtēt prioritātes, iekļauties termiņos;
 • vēlme strādāt starptautiskā vidē;
 • MS Office zināšanas.

Jums uzticēsim:

 • pārraudzīt uzņēmuma teritorijas, ēku un infrastruktūras apsaimniekošanas darbus (ūdens tīkli, elektrotīkli, lietus ūdens tīkli, sadzīves kanalizācijas tīkli, sūkņu stacijas, ēkas, teritorijas u.c.);
 • nodrošināt Sabiedrībai piederošo un lietošanā (nomāto, iznomāto) ēku, būvju, tajā skaitā molu, ceļu, platību un komunikāciju pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
 • koordinēt un pārraudzīt esošos un jaunos būvdarbus, organizēt projektēšanas darbus;
 • plānot gada budžetu būvniecības un uzturēšanas projektu nodaļai, atbilstoši attīstības plāniem;
 • organizēt cenu aptaujas, apkopot informāciju, prezentēt, apstiprināt, piedalīties līgumu sagatvošanā, izskatīšanā un slēgšanā;
 • kontrolēt noslēgto pakalpojumu līgumu izpildi, izpildes kvalitāti un apjomu, t.sk. pārbaudīt darbu izpildes tāmes vai dokumentus;
 • regulāri iesniegt valdei nepieciešamās atskaites;
 • uzraudzīt iekārtu obligātās tehniskās apskates termiņu izpildi un pārbaužu organizēšanu;
 • informācijas vākšanu un nodošanu sadarbības uzņēmumam vides jautājumos (ziņojumi Valsts vides dienestam).

Jums piedāvājam:

 • stabilu darbu lielā, starptautiskā uzņēmumā Rīgā, Birztalu ielā 15 (Vecmīlgrāvis);
 • profesionālus izaicinājumus, attīstības iespējas;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • vadības atbalstu un ievadapmācības, darbu uzsākot;
 • atalgojumu EUR 2000 – 2400 bruto apmērā;
 • gada bonusu atkarībā no snieguma;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011