Vecākais/-ā UI/UX dizainers/-e

Mobile & Senior UI/UX Designer

WorkingDay Latvia klients – Giraffe360 ir starptautisks un uz izaugsmi vērsts tehnoloģiju jaunuzņēmums, kas izstrādājis mākslīgajā intelektā balstītu produktu nekustamo īpašumu nozarei. Uzņēmums ir radījuši kameru, kas skenē nekustamos īpašumus, radot daudzveidīgu un augstas kvalitātes saturu, lai digitalizētu nekustamo īpašumu tirgu. Giraffe360 atzīts par vienu no Top 100 Nekustamo Īpašumu tehnoloģiju risinājumiem Eiropā. Uzņēmums ir piesaistījis vairāk nekā €20 miljonus riska kapitāla finansējuma un nodarbina vairāk nekā 150 cilvēku visā pasaulē, sniedzot pakalpojumus klientiem vairāk nekā 30 valstīs.

A client of WorkingDay Latvia – Giraffe360 is an international high-growth property technology startup. Their unique camera technology is designed to create beautiful and various real estate listing content, that is managed and distributed all over the web. Giraffe360 has been selected as one of the Top 100 Property Technology solutions in Europe and is serving customers in more than 30 countries across the world. The company has raised more than €20M in venture funding and employs more than 150 people worldwide.

Tavi darba pienākumi:

Your responsibilities:

 • dizainēt intuitīvas lietotāja saskarnes Giraffe360 kameras sistēmai vai programmatūras produktiem un satura veidošanas platformām;
 • veikt lietojamības testēšanu, identificēt UX problēmas un nodot informāciju pārējai komandai;
 • veidot lietotāja plūsmas, struktūras un prototipus;
 • piedalīties uzņēmuma dizaina sistēmas izveidē;
 • ilustrēt dizaina idejas, izmantojot kadru plānu un procesa plūsmas;
 • sadarboties ar citiem dizaineriem, produkta menedžeriem un programmētājiem.

 • Design intuitive user interfaces for Giraffe360 camera system or software products & content
 • Conduct usability testing, identify UX problems, and communicate insights
 • Create user flows, wireframes, and prototypes
 • Contribute to the company’s design system
 • Illustrate design ideas using storyboards and process flows
 • Collaborate with other designers, product managers, and developers

Prasības kandidātiem:

Main requirements:

 • pieredze UI/UX dizainera/-es pienākumu veikšanā;
 • pārliecinošs portfolio, kas demonstrē Tavu paveikto UI/UX darbu dažādību;
 • pieredze darbā ar Figma un/vai Adobe programmatūru;
 • pieredze intuitīvu un iesaistošu lietotāja saskarnes dizainēšanā mobilo lietotņu vajadzībām dažādās platformās (iOS, Android);
 • precīza, uz detaļām orientēta personība;
 • prasme efektīvi pārvaldīt savu laiku un plānotos uzdevumus;
 • labas rakstiskas un mutiskas latviešu un angļu valodas prasmes.

 • Prior experience as an UI/UX Designer
 • Strong portfolio showing a range of your UI/UX work
 • Experience with Figma and/or Adobe software
 • Experience in designing intuitive and engaging user interfaces for mobile applications across multiple platforms (iOS, Android)
 • Have excellent attention to detail
 • Ability to manage your time and tasks
 • Good written and spoken Latvian and English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • atalgojumu EUR 3000 – 3600 bruto mēnesī, atkarībā no Tavas pieredzes, prasmēm;
 • elastīgu darba laiku;
 • iespēju strādāt daļēji vai pilnībā attālināti;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 • Monthly salary of EUR 3000 – 3600  gross, depending on your work experience and skills
 • Flexible working hours
 • Hybrid work setting
 • Health insurance after the probationary period

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Gunta Silava
Tālrunis: +371 26153081
E-pasts: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Gunta Silava
Phone: +371 26153081
E-mail: gunta.silava@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011