Jurists/-e

Lawyer

WorkingDay Latvia klients – Bonava ir vadošā dzīvojamo māju attīstīšanas kompānija Ziemeļeiropā. Bonava rada mājas un dzīvesvietas jau kopš 1930. gada. Šodien uzņēmumā Bonava strādā 2300 darbinieku 9 valstīs – Zviedrijā, Vācijā, Somijā, Dānijā, Norvēģijā, Sanktpēterburgā, Igaunijā, Lietuvā un Latvijā. Uzņēmuma pārdošanas rezultāti 2019. gadā sasniedza 1.5 miljardus eiro.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Juristu/-i.

A client of WorkingDay Latvia – Bonava is a leading residential development company in Northern Europe. Bonava has been creating homes and neighbourhoods since the 1930s. Bonava has more than 2,100 employees and operates in Germany, Sweden, Finland, Denmark, Norway, St. Petersburg, Estonia and Latvia, with sales of 1.5 billion euros in 2019.

Bonava is happy to welcome the new team member – Lawyer.

Galvenie uzdevumi:

Responsibilities and tasks:

Kā juristam Latvijas biznesam (50% no darba slodzes):

 • sniegt atbalstu zemes iegādes darījumos un lokālajos juridiskajos jautājumos;
 • būt par pirmo kontaktpersonu sadarbības partneriem, kolēģiem jebkuros juridiskajos jautājumos un sniegt atbalstu sarežģītos gadījumos;
 • nodrošināt dokumentācijas atbilstību Latvijas normatīvo aktu prasībām;
 • līgumu sagatavju un piekļuves tiesību pārvaldība;
 • pārstāvēt Latvijas uzņēmumu Bonava Grupas Ētikas kodeksa jautājumos.

Kā juridiskās funkcijas vadītājam Baltijā (30% no darba slodzes):

 • izstrādāt Baltijas valstu biznesam atbilstošas juridisko jautājumu risināšanas vadlīnijas;
 • nodrošināt uzņēmuma darbības, t.sk. uzņēmuma dokumentācijas atbilstību tiesību un normatīvo aktu prasībām;
 • izveidot līgumu slēgšanas procesu;
 • izstrādāt tiesību piešķiršanas un dokumentu parakstīšanas noteikumus;
 • būt par kontaktpersonu attiecībās ar ārējiem juridiskajiem partneriem vispārējās sadarbības jautājumos un sarežģītāko juridisko jautājumu risināšanā;
 • pārvaldīt Ētikas kodeksu Baltijā;
 • pārvaldīt iekšējās juridiskās kontroles sistēmu;
 • nodrošināt apdrošināšanas procesu un situāciju risināšanu.

Kā Bonava Grupas Juridiskās komandas dalībniekam, kurš pārstāv Baltiju (20% no darba slodzes):

 • pārstāvēt uzņēmuma Baltijas struktūrvienības Bonava starptautiskajā juridiskajā komandā;
 • sniegt juridiskos pārskatus Grupas vadībai;
 • sniegt pārskatus par apdrošināšanu un darbības atbilstību saskaņā ar Grupas noteikumiem;
 • analizēt Grupas politiku un procedūras.

As local Lawyer and legal advisor in Latvia (expected 50% of total workload):

 • Support in plot purchase process
 • Local legal case handling
 • To be first point of contact for any legal matters, support in finding best external professional in case of specific complex questions
 • Responsibility for local documentation handling and compliance
 • Owner of local contract templates and authorization set-up
 • Partner for Sales department
 • Local Ethics advisor according to Group rules and principles

As Head of Legal Function in Baltic (expected 30% of total workload):

 • Setting up legal framework and principles aligned in Baltics
 • Legal and regulatory compliance assurance incl. corporate documentation
 • Contracting framework set-up
 • Authorization and document signing rules for Baltics
 • Contact person for external legal partners on general cooperation matters
 • Code of Conduct owner for Baltics
 • Owner of Legal Internal controls
 • Responsible for insurance coverage and case handling

As member of Bonava Legal Community representing Baltics (expected 20% of total workload):

 • Representing BU Baltic in Bonava Legal community
 • Legal reporting to Group
 • Insurance reporting and compliance against Group rules
 • Analyzes of Group policies and procedures

Prasības kandidātiem:

Requirements for position:

 • vismaz piecu gadu darba pieredze jurista amatā (par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze nekustamā īpašuma jomā);
 • akadēmiskais grāds tiesību zinātnē;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes (mutvārdos un rakstos);
 • pārliecība un prasmes attiecību veidošanā, procesu attīstībā un vadībā, pārmaiņu situācijās, sadarbībā ar citu struktūrvienību kolēģiem un ārējiem sadarbības partneriem;
 • praktiska pieeja darbam un “can-do” attieksme;
 • spēja rast risinājumus un rīkoties nestandarta situācijās arī bez specifiskām zināšanām par citās Baltijas valstīs spēkā esošajām tiesiskajām normām;
 • augsta motivācija un disciplinētība, draudzīga attieksme un progresīva domāšana, strādājot dinamiskā darba vidē.

 • Minimum 5 years’ relevant work experience within lawyer role, preferably in real estate area
 • Academic degree in law
 • Excellent knowledge of Latvian and English in written & verbal
 • Strong and confident in building relations, creating, leading and following processes, managing change and interacting with several types of professions
 • Hands-on work approach and can-do attitude
 • Ability to think and act on cross border level, even without knowledge of specific local legal regulations in other Baltic countries
 • Ability to stay self- motivated and disciplined, friendly, and open minded in dynamic work environment

Bonava nodrošina:

Bonava provides:

atalgojumu EUR 2500 – 3200 pirms nodokļu nomaksas un darbiniekiem paredzētās priekšrocības, t.sk. veselības apdrošināšanu, papildus brīvdienas, ērtu auto bezmaksas novietošanu, mūsdienīgu darba vidi, tehnisko aprīkojumu attālinātā darba iespējām, apmācību un komandas saliedēšanas pasākumus.

Plašāk par darbu Bonava www.bonava.lv

Remuneration of EUR 2500 – 3200 before taxes, as well as employee bonuses and benefits: health insurance, additional holidays, convenient free parking, modern work environment, technical equipment for work remotely, training and team building events, etc.

More about work in Bonava: www.bonava.lv

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011