Kā radīt darbinieku lojalitāti?

Labs darbaspēks mūsdienu pasaulē ir kļuvis par svarīgāko sekmīgas konkurences atbalsta punktu. Slikts darbaspēks var sagraut biznesu; viduvēji darbinieki var padarīt uzņēmumu par nepamanāmu viduvējību. Savukārt, labi darbinieki var pat viduvēju biznesu pacelt spārnos.

Protams, ka panākumu atslēga ir pieņemt darbā pareizos kandidātus. Vismaz puse no problēmām, par kurām sūdzas mani klienti, ir radījusi nepilnīga personāla atlases politika. Bet tikpat svarīgi, kā pieņemt darbā pareizos darbiniekus, ir saglabāt labākos. Labākie darbinieki bieži jūtās (un ne bez iemesla) tā it kā darba devējs viņus uztvertu kā pašsaprotamu dāvanu. Labāko darbinieku saglabāšana no darba devēja prasa nemitīgu modrību, darbu un neatlaidību. Princips ir pavisam vienkāršs – ir mazāka iespēja, ka darbinieks uzsāks leknāku ganību meklēšanu, ja viņš ir apmierināts ar esošo darbavietu.

Tālāk izskatīsim svarīgākos jautājumus, kuri palīdz saglabāt uzņēmumā labākos darbiniekus.

Alga.
Netici ekspertiem, kuri apgalvo ka alga nav būtiska. Darba alga var nebūt pats svarīgākais faktors pilnīgi visos gadījumos, bet tā vienmēr atradīsies vērtību skalas augšgalā. Alga var nebūt tik nozīmīga, ja darbiniekam nav nekādu kredītsaistību vai arī viņam ir kāds cits ienākumu avots. Svarīgākais spēles noteikums ir piedāvāt darbiniekam, uz attiecīgo pozīciju, konkurētspējīgu atalgojumu. Tu vari piedāvāt augsti kvalificētam amatam minimālo samaksu, bet tu nesaņemsi pretī augsti kvalificētu speciālistu. Ja tu piedāvā atalgojumu zem darba tirgū pastāvošā līmeņa tu vari sagaidīt tikai vājākos no tirgū pieejamajiem kandidātiem.

Papildus labumi ir ļoti līdzīgi algai. Ja līdzīgās uzņēmējdarbības jomās darbiniekiem tiek piedāvāti kādi papildus labumi, līdzīgus nāksies piedāvāt arī tev. Labākie darbinieki var pieprasīt veselības apdrošināšanu. Bet tu vari papildināt piedāvājumu klāstu papildus, kas pievilinās labākos kandidātus. Veselības apdrošināšana, dentālā apdrošināšana, sporta klubu apmeklējumi un regulāras veselības pārbaudes var tavu piedāvājumu padarīt saldāku. Daži no šiem labumiem var pat izmaksāt mazāk nekā tu iedomājies. Atjautīgāki darba devēji pat piedāvā izvēles labumus – ļaujot darbiniekam pašam izvēlēties, kuras priekšrocības tieši viņš vēlas izmantot.

Apmācība.
Labi darbinieki parasti apzinās regulāras mācīšanās un kvalifikācijas celšanas nepieciešamību. Viņi meklēs tādu mājvietu, kurā ne tikai atbalsta mācīšanos, bet arī nodrošina darbiniekus ar regulāru apmācību. Lielākajā daļā uzņēmumu galvenokārt koncentrējas uz profesionālo apmācību, kas ir tieši saistīta ar ikdienas darbu. Neaizmirsti arī par ārpus biznesa apmācībām, tādām kā svešvalodas, datoru prasmes, u.c. Darbiniekiem ir arī ar darbu nesaistītas intereses. Attīstot kādas no ārpusdarba aktivitātēm varētu uzlaboties darbinieka sniegums arī darbā. Neaizmirsti arī par radniecīgiem treniņiem un apmācībām, kas palīdzēs darbiniekiem veikt kādus papildus pienākumus un padarīs viņu darbu interesantāku.

Rast iespēju mācīties darbā.
Tas ne tikai nodrošinās augstas darbinieka iemaņas, zināšanas un sniegumu, bet arī nodrošinās augstu darbinieka ieinteresētības līmeni. Darbinieki ir vairāk ieinteresēti strādāt tādos uzņēmumos, kuros viņi var ko jaunu iemācīties un var pilnveidot sevi. Loģiskas sekas ir augsta darbinieka lojalitāte.

Karjeras plāns.
Karjeras plāns palīdzēs darbiniekam izvirzīt ilgtermiņa mērķus. Ja bizness ir spējīgs darbiniekam piedāvāt šo mērķu sasniegšanu uzņēmumā, kandidāts kļūst lojālāks. Lielākā daļa uzņēmumu šo iespēju nepiedāvā.

Novērtēšana un pārskati
Darbinieku novērtēšana ir jāveic ne retāk kā reizi trijos mēnešos. Jāatklāj problēmas un sarežģījumi, kas palīdzētu virzīties uz izvēlēto mērķi. Šīs novērtēšanas galvenais uzdevums nav izvirzīt noteiktas prasības, lai vēlāk varētu legāli atlaist kādu darbinieku. Novērtēšanas uzdevums ir pievērsties darbiniekam individuāli un izvērtēt, kā vislabāk darbinieks iederas kopējā biznesa ainā. Pārskatu galvenais uzdevums ir saglabāt labākos darbiniekus un neļaut uzņēmuma darba tradīcijas pārveidot sliktākajiem.

Regulāras sapulces
Sapulces ir priekšzīmīgs veids, kā uzlabot darbinieku sniegumu, veikt biznesa uzlabojumus un vērsties pret nepilnībām vēl pirms tās ir pāraugušas problēmā. Labiem darbiniekiem ir sajūta, ka viņiem ir jāiegulda sava artava kopējā biznesa attīstībā. Sapulcēm ir jānotiek ne retāk kā reizi mēnesī, bet es saviem klientiem iesaku tās rīkot reizi nedēļā.

Apbalvo labu darbu
Neaizmirsti paust atzinību par labu darbu finansiāli un nefinansiāli. Darbiniekiem bieži ir sajūta, ka darba devējs vēršas pie viņiem tikai tad, ja uzņēmumā ir kādas problēmas. Labi darbinieki sagaida no savas vadības atzinību par labi paveiktu darbu.

Labi darba apstākļi
Tā ir obligāta prasība. Labi darbinieki sagaida no sava darba devēja regulārus uzlabojumus; lai darba vieta būtu ne tikai droša un ērta, bet arī patīkama un mājīga.

Uzturi pozitīvu atmosfēru
Labi, lojāli darbinieki nevēlas garlaicīgu un apnicīgu darbu. Ir vairāki veidi, kā darba devēji var padarīt darba dienu priecīgāku un daudzas no šīm metodēm maksā maz vai neko. Tās nav tādas izpriecas, pie kādām mēs esam pieraduši brīvdienās vai atvaļinājumā. Bet tas pelēcīgajos ikdienas darbos pievieno pozitīvu lādiņu un palīdz saglabāt attieksmi un motivāciju ļoti augstu. Daudzi pētījumi ir veikti par darba tirgus deficītu pēc un cīņu par labākajiem darbiniekiem. Bet nesen kādā pētījumā atklājās, ka tikai viens no četriem darbiniekiem ir pietiekoši kvalificēts un pieredzējis, lai veiktu savu darbu. Lai sasniegtu visaugstākos mērķus uzņēmumam ir jāpiedāvā pievilcīgu atalgojuma un papildus labumu paketi. Augstākajiem mērķiem ir jābūt nospraustiem līdzīgi kā pārdošanā. Tiem uzņēmumiem, kuri ir pārāk slinki un lēti būs jāsamierinās ar minimālu personāla potenciālu. Ilgtermiņa ieceres šādiem uzņēmumiem nebūs īpaši daudzsološas. Sekmīgs uzņēmums nākotnē ne tikai piesaistīs labākos darbiniekus, bet arī tos noturēs. Visas prognozes paredz, ka tikai tāds uzņēmums spēs izvirzīties priekšgalā.

Jautājumus un ieteikumus priecāšos saņemt pa e-pastu: Maris.Silinieks@WorkingDay.lv