Iemesli, kāpēc uzņēmumiem ir jārīko korporatīvie pasākumi

Par korporatīvo jeb team building pasākumu nozīmi tiek runāts jau sen. Uzņēmumos visā pasaulē tie tiek uzskatīti par būtisku iekšējās vides uzlabošanas faktoru.

Kādu vēl nozīmi sniedz korporatīvie pasākumi? Kādēļ ir vērts tos rīkot neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs ir uzņēmums? Lasiet šajā rakstā un uzziniet vērtīgu informāciju!

Savstarpēja pazīšanās un uzticēšanās

Starp svešiem, savstarpēji nepazīstamiem, cilvēkiem nav iespējams veidot ciešu saikni, veiksmīgu komunikāciju un uzticēšanos. Vairāki pētījumi pierāda, ka profesionālim strādājot vienā un tajā pašā, sev labi pazīstamā, vidē daudz labākus rezultātus viņš sasniegs kopā ar zināmiem kolēģiem nekā svešiem. Savstarpēja uzticēšanās un lojalitāte veicina kopēju virzīšanos uz vienotu mērķi.

Korporatīvs pasākums palīdz vienam otru iepazīt neformālā gaisotnē. Tā ir iespēja atrast kopīgas intereses ārpus darba ikdienas, kā arī labāk iepazīt kolēģu rakstura iezīmes.

Efektīva problēmu risināšana

Par vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ rodas neveiksmes, tiek uzskatīts faktors, ka visi darbinieki “nav uz viena viļņa”. Rodoties problēmsituācijai, tiek meklēti vainīgie un katrs cenšas pierādīt savu taisnību nevis kopīgiem spēkiem meklē efektīvāko risinājumu.

Korporatīvie pasākumi kā treniņš

Korporatīvais pasākums ir lieliska izdevība, kad praktizēt konfliktsituācijas, kas var atgadīties darba ikdienā. Caur dažādām izspēlētām simulācijām ir iespējams uzlabot katra darbinieka prasmes, kas vēlāk var noderēt reālajā dzīvē. Korporatīvie pasākumi nav tikai izklaide, tiem ir liela pievienotā vērtība.

Lojalitāte un iekšējā kultūra

Arvien lielāks skaits darba ņēmēju norāda, ka līdztekus algai, veselības apdrošināšanai un citiem bonusiem, tikpat svarīgs faktors ir uzņēmuma kultūra. Kvalificēti darbinieki ir gatavi strādāt tikai tādās darbavietās, kuru vērtības saskan ar viņu. Skaidri definējot uzņēmuma vērtības un parādot tās arī ikdienā, jūs veicināt darbinieku lojalitāti un samazināt kadru maiņu. Korporatīvais pasākums ir lieliska iespēja, kad šīs pārliecības īstenot kopā ar darbiniekiem, piemēram:

 • ziedojumu akcijas, ja atbalstāt labdarību;
 • teritorijas uzkopšanas talka, ja ir svarīga vide;
 • kopīgi treniņi un sporta spēles, ja pievēršat uzmanību veselīgam dzīvesveidam u.c.

Šādi korporatīvie pasākumi neprasa lielus finansiālus ieguldījumus. Tas ir kvalitatīvi kopā pavadīts laiks, kas veicina ciešākas savstarpējās attiecības un uzticamību uzņēmumam.

Jaunu prasmju attīstīšana

Korporatīvie pasākumi ir iespēja, kad darbiniekiem trenēt savas prasmes un apgūt ko jaunu, kas noderēs ikdienas darbā, piemēram:

 • komunikācija ar klientiem;
 • darbs ar jaunākajām datorprogrammām;
 • mērķu izvirzīšana un rezultātu mērīšana;
 • pārdošanas veicināšanas prasmes;
 • biznesa psiholoģija u.c.

Dažādos pētījumos cilvēki atzīst, ka iespēja mācīties un iziet dažādas apmācības darbavietā ir būtiska nianse, lai lemtu par labu konkrētajam darba devējam. Kursus un seminārus varat rīkot gan iekšienē, gan pieaicināt konsultantus no malas. Turklāt, ne vienmēr apmācībām ir jābūt saistītām ar jūsu uzņēmuma darbības sfēru. Izklaidei un kolēģu saliedēšanai varat rīkot kulinārijas meistarklasi vai sportiskus treniņus sertificēta trenera pavadībā.

Produktivitātes uzlabošanās

Oksfordas universitātes veiktais pētījums pierāda, ka apmierināti un laimīgi darbinieki strādā par 13% efektīvāk un produktīvāk. Viņi ir gatavi ieguldīt savu laiku un zināšanas, lai uzlabotu uzņēmuma rādītājus, ieviestu jaunus risinājumus un uzlabotu esošos. Vienkāršs veids, kā strādāt pie darbinieku apmierinātības, ir korporatīvais pasākums. Kopīga izklaidēšanās un atpūta palīdz ne tikai saliedēt kolektīvu, bet arī restartēties no darba pienākumiem un rutīnas. Produktivitāte šobrīd ir vēl svarīgāka kā nekad agrāk, jo tehnoloģiju attīstības un pandēmijas ietekmē pieaug attālinātais darbs. Tas nozīmē, ka pazūd ikdienas savstarpējā komunikācija, zūd neformālas sarunas pusdienu pauzē un socializēšanās. Šādās situācijās darbinieku apvienošana ir ļoti būtiska, tādēļ korporatīvie pasākumi darbavietās būtu jāievieš regulāri.

Samazinās darbinieku mainība

Bieži uzņēmumi saskaras ar regulāru darbinieku nomaiņu vai nespēju atrast amatam piemērotu kandidātu. Tā vietā, lai palielinātu HR budžetu, ieviesiet regulārus korporatīvos pasākumus, kas stiprinās esošo darbinieku lojalitāti un vēlmi strādāt Jūsu uzņēmumā. Turklāt, radot patīkamu iekšējo vidi, tiek uzlabots darba devēja tēls. Tādējādi Jums ir iespēja samazināt resursus, kas tiek veltīti jaunu darbinieku meklēšanai.

Stiprāka komanda

Šim aspektam ir vēl viena priekšrocība – darbinieki, kas savā starpā ir pazīstami, ir labi sastrādājušies, veido ciešāku komandu, kas spēj strādāt efektīvāk un veiksmīgāk virzās uz kopējo mērķu sasniegšanu. Regulāri veidojot jaunu komandu, tiek patērēts ļoti liels cilvēkresurss, kas velta savu laiku jauno darbinieku apmācīšanai. Lai no tā izvairītos, korporatīvie pasākumi būtu jāievieš kā regulāras aktivitātes gan nodaļu, gan visa uzņēmuma ietvaros.

Idejas lielākiem un mazākiem korporatīvajiem pasākumiem

Korporatīvie pasākumi jau sen vairs nav tikai izklaide kolēģu lokā, tā ir saliedēšanās, mācīšanās un jaunu prasmju apgūšana. Ja trūkst ideju team building aktivitātēm, turpiniet lasīt rakstu un smelieties iedvesmu!

Aktivitātes, kas neprasa lielus ieguldījumus

Viens no biežākajiem iemesliem, kādēļ regulāri netiek rīkoti korporatīvie pasākumi, ir budžeta trūkums. Tomēr var izvēlēties aktivitātes, kas neprasa lielus finansiālus līdzekļus.

Dažas idejas:

 • kopīgas pusdienas vai uzkodu launags reizi nedēļā;
 • filmu vakars uz lielā ekrāna konferenču zālē;
 • izglītojošās pēcpusdienas, kad darbinieki vai pieaicināti entuziasti un speciālisti stāsta par dažādām tēmām – sākot no ceļojuma atskatiem un hobijiem, beidzot ar biznesa lekcijām;
 • galda spēļu vakari reizi mēnesī;
 • tematiskās ballītes uz vietas birojā, piemēram, Halovīns, Latvijas proklamēšanas gadadiena, 4. Maijs, Lieldienas u.c.

Kopīgi atpūšoties birojā, Jums nebūs jāmaksā par citu telpu īri vai aktivitātēm. Atliek tikai nopirkt našķus un dzērienus. Savukārt, tematisku aktivitāšu rīkošanā varat iesaistīt darbiniekus, tādējādi attīstot viņu radošumu.

Avots: