10 principi, kas veicina inovatīvu un radošu domāšanu uzņēmumā

Neskatoties uz to, ka lielākā daļa jeb 95% vadītāju uzskata, ka inovācijas ir būtiskas uzņēmuma dzīvotspējai un konkurētspējas saglabāšanai, tomēr ne vienmēr uzņēmumos ir atbilstoša vide inovatīvu ideju radīšanai.

Lielākoties darbinieki (91%), līdzīgi kā uzņēmumu vadītāji, vēlas un izjūt nepieciešamību radīt un ieviest jaunus pakalpojumus, servisus un meklēt nestandarta risinājumus, tomēr atšķirības ir vērojamas darba devēju un darbinieku vērtējumā par atbilstošas vides un apstākļu nodrošināšanu. Proti, 76% uzņēmumu vadītāju apgalvo, ka regulāri nodrošina darbiniekiem atbilstošus apstākļus būt inovatīviem un radošiem, bet tikai 42% darbinieku tam piekrīt un sajūt attiecīgu atbalstu.

Apmācības, lielāka elastība un apņemšanās nodrošināt līdzsvaru starp darbu un privāto dzīvi ir visspēcīgākie inovāciju domāšanas virzītājspēki. Vienlaikus vairāki pētījumi apliecina, ka ne tikai darbinieku dažādība un daudzveidība uzņēmumos veicina inovatīvu un radošu domāšanu, bet arī vienlīdzības kultūras un principu nodrošināšana.

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums ‘Accenture’ apkopojis desmit principus, kas uzņēmumos veicina un ietekmē inovatīvu un radošu domāšanu:

1. Uzņēmums nodrošina apmācību iespējas, lai saglabātu un uzlabotu darbinieku prasmes.

2. Darbiniekam ir iespēja strādāt attālināti.

3. Uzņēmums nodrošina elastīgu apmācību laiku, lai darbinieks var izvēlēties sev piemērotāko.

4. Vadītāji pozitīvi reaģē uz elastīga darba pieprasījumiem.

5. Darbiniekam ir brīvība būt radošam un novatoriskam. Uzņēmumā uzklausa idejas un iesaka iespējamos risinājumus.

6. Līderi ir pozitīvais piemērs attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvaru, veltot laiku kvalitatīvai atpūtai.

7. Uzņēmumā neviens nejūtas izslēgts vai izolēts, ja ir atšķirīgs.

8. Uzņēmums nodrošina tīklošanās iespējas sievietēm, turklāt pasākumi ir atvērti arī vīriešiem.

9. Uzņēmumā ievēro darbinieka vajadzību līdzsvarot darbu ar citām viņa saistībām un pienākumiem.

10. Vadības komanda ir daudzveidīga.

Līdztiesības principus var iedalīt trīs grupās. Pirmkārt, uzņēmuma vadības komandai vīriešu un sieviešu vienlīdzība ir jāizvirza kā stratēģiska prioritāte, kas paredz mērķu izvirzīšanu, nodrošināšanu un atsekošanu. Otrkārt, uzņēmumos un organizācijās ir nepieciešama visaptveroša rīcība – sākot ar sieviešu tīklošanās iespējām, kurās iesaistīties aicināti arī vīrieši, līdz bērna kopšanas atvaļinājumiem, kuros vairāk varētu doties vīrieši. Treškārt, liela loma ir videi, lai darbiniekiem ir brīvība būt radošiem, iespēja strādāt attālināti, pilnveidošanās un karjeras izaugsmes iespējas, kā arī iespēja ziņot par seksuālu diskrimināciju vai cita veida pārkāpumiem.

 

Avots: Magnetic Latvia – Labs of Latvia