Jaunākais/-ā HR biznesa partneris/-e

WorkingDay Latvia klients ir Zalaris – vadošais algu aprēķinu un personāla pārvaldības pakalpojumu sniedzējs Ziemeļvalstīs, kas ik mēnesi apkalpo vairāk nekā 300 000 darbinieku no tādiem mūsu reģionā augstu vērtētiem uzņēmumiem kā Nordea, Circle K, Finnair, Novartis, Siemens un daudziem citiem.

Zalaris piedāvātie risinājumi sniedz klientiem iespēju izmantot vienotus HR procesus vairākās valstīs. Uzņēmuma servisa centros Dānijā, Somijā, Norvēģijā, Zviedrijā, Vācijā, Lielbritānijā, Īrijā, Spānijā, Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Indijā strādā vairāk nekā 800 speciālistu.

Uzņēmumam nepārtraukti augot, meklējam Jaunāko HR biznesa partneri, kura/-as galvenā atbildība būs Zalaris HR Services komandas paplašināšana Latvijā.

Svarīgākie darba uzdevumi:

 • veikt personāla atlasi – CV izvērtēšanu, kandidātu intervēšanu klātienē vai attālināti, atsauksmju apkopošanu / iepriekšējās pieredzes un citas informācijas pārbaudi;
 • veikt kandidātu atlasi un uzrunāšanu, izmantojot dažādas platformas un datu bāzes;
 • konsultēt vadītājus un nodrošināt nepieciešamo atbalstu saistībā ar darbinieku atlasi un pieņemšanu darbā;
 • nodrošināt nepieciešamo atbalstu darbiniekiem, uzsākot darbu / pārtraucot darba attiecības;
 • veikt dažādus ar personāla lietvedību un administrēšanu saistītus uzdevumus;
 • ikdienas darbā ievērot uzņēmuma organizācijas struktūru, personāla politiku, LR likumdošanu un starptautisko praksi attiecībā uz nodarbinātību.

Lai veiktu šos pienākumus, Tev jābūt:

 • augstākajai izglītībai personālvadībā, biznesa vadībā vai citā pielīdzināmā jomā;
 • vismaz 1-2 gadu pieredzei personāla atlasē;
 • ļoti labām angļu un latviešu valodas prasmēm gan mutiski, gan rakstiski;
 • spējai ievērot konfidencialitāti, izteiktai taisnīguma izjūtai;
 • spējai izvirzīt un sasniegt mērķus un strādāt komandā;
 • prasmei risināt darba vietā radušos konfliktus un strīdus situācijas;
 • spējai sadarboties ar cilvēkiem ar atšķirīgu izglītības līmeni, kultūru, reliģisko pārliecību, vecumu, darba pieredzi un uzskatiem;
 • zināšanām par darba likumdošanu.

Tu iegūsi:

 • vērtīgu pieredzi starptautiskā darba vidē, kur Tev būs iepēja profesionāli augt un pilnveidot savas zināšanas;
 • laipnus un atbalstošus kolēģus;
 • atalgojumu EUR 1100 – 1600 bruto, ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi;
 • mūsdienīgas un mājīgas biroja telpas Rīgā, Purvciemā;
 • elastīgu darba laiku un attālinātā darba iespējas atbilstoši uzņēmuma politikai.

Sākotnēji darbs paredzēts uz laiku – 1.5 gadi. Veiksmīgas sadarbības rezultātā uzņēmums var izskatīt iespēju Tev piedāvāt ilgtermiņa sadarbību.

Papildus ieguvumi:

 • platīna līmeņa veselības apdrošināšana;
 • pusdienu izdevumu kompensēšana;
 • regulāri komandas saliedēšanās pasākumi;
 • spēļu aprīkojums atpūtas brīžiem;
 • kafija, tēja, augļi u.c. birojā.

Ja esi ieinteresēts/-a, sūti savu CV jau šodien!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja esi ieinteresēts/-a, sūti savu CV jau šodien!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011