Klientu pamatdatu (masterdata) speciālists/-e

Client Master Data Specialist

WorkingDay Latvia klients – Worldline, kas dibināts pirms gandrīz 45 gadiem, ir unikāls uzņēmums, kura darbības pamatā ir darbinieku motivācija un iesaiste.

“Mēs, Worldline, ik dienu nodrošinām savienojumus transakcijām un to drošību. Pārraugot visu maksājumu vērtības ķēdi, mūsu tehnoloģiju eksperti rada un strādā ar digitālajām platformām, kurās tiek veikts miljoniem nozīmīgu transakciju starp uzņēmumu, tā partneriem un klientiem. Mūsu galvenie darbības virzieni ir: pakalpojumi tirgotājiem, mobilitāte un e-transakciju pakalpojumi, kā arī finanšu pakalpojumi, tostarp equensWorldline. Mūsu komanda ir paplašinājusies līdz 11000 darbiniekiem visā pasaulē, un provizoriskie gada ieņēmumi pārsniedz 2,3 miljardus eiro.”

Uzņēmums aicina pievienoties Baltijas servisa centra komandai Klientu pamatdatu (masterdata) speciālistu.

A client of WorkingDay Latvia – Worldline is nearly 45 years old – an exceptional company whose story has been written by the motivation and involvement of its employees.

“At Worldline, connecting and securing transactions is what we do on a daily basis. Covering the entire payment value chain, our technological experts create and operate digital platforms that handle the millions of highly critical transactions between a company, its partners, and its customers. We focus on three pillars of business: Merchant Services, Mobility & e-Transactional Services, and Financial Services, including equensWorldline. Our team has grown to more than 11000 people worldwide, with an estimated pro forma annual revenue of more than € 2.3 billion.”

Company invites you to join a Shared Service Center team based in Baltics in entry level position as Client Master Data Specialist.

Jūsu darba pienākumi būs:

Your main tasks will be:

 • pārvaldīt klientu pamatdatu bāzi visā pasaulē visām Worldline valstīm;
 • izveidot jaunus un atjaunināt esošo klientu datus sistēmā;
 • pārbaudīt bankas konta datu atbilstību;
 • veikt risku analīzi jauniem klientiem;
 • koordinēt klientu modifikāciju pieprasījumus sadarbībā ar globālo IT komandu;
 • nodrošināt iknedēļas klientu modifikāciju ziņojumu izveidi;
 • sagatavot finanšu pārskatus par potenciālajiem piegādātājiem;
 • e-pasta pārvaldība.

 • Managing Vendor Master Database globally for all Worldline countries
 • Creations of new and modifications of existing vendor records into the system
 • Checking correctness of bank account details
 • Risk analysis for new vendor creations
 • Coordinating mass vendor creation/modification requests with the Global IT
 • Providing weekly vendor creation/modification reports
 • Providing financial reports on potential suppliers
 • E-mail management

Šī loma piemērota Jums, ja Jums ir:

This role is meant for you, if you have:

 • apņemšanās un vēlme apgūt jaunas, mūsdienīgas prasmes;
 • iespēja apvienot pilna laika darbu ar studijām (vēlams finanšu / grāmatvedības jomā);
 • analītiskā domāšana un labas komunikācijas spējas;
 • datorprasmes un gatavība apgūt jaunas datu pārvaldības sistēmas;
 • precizitāte, pacietība veikt arī rutīnas uzdevumus;
 • spēja strādāt starptautiskā darba vidē;
 • pašpārliecība un diplomātijas prasmes;
 • ļoti labas mutiskās un rakstiskās prasmes angļu valodā.

 • Commitment and willingness to obtain new progressive skills
 • Combine the full-time job with your studies (preferable in Finance/Accounting relevant area)
 • Analytical thinking and good communication skills
 • PC skills and readiness to learn new data management systems
 • Accuracy, patience to complete also monotonous tasks
 • Ability to work in an international community
 • Assertiveness, diplomacy, clarity
 • Very good oral and written knowledge in English

Mēs priecāsimies piedāvāt:

Company will be happy to provide you with:

 • daudzsološu sākuma līmeņa amatu, ar profesionālo apmācību un karjeras attīstības iespējām;
 • stabilu pamata atalgojumu EUR 1270 bruto;
 • bonusu sistēmu un veselības apdrošināšanu;
 • darbu globālā kompānijā;
 • dinamisku un profesionālu komandu;
 • darba vietu Rīgas centra birojā.

 • Progressive entry level position and full professional trainings and real career development opportunities
 • Monthly salary EUR 1270 gross
 • Bonus system and health insurance
 • Work in an international global company
 • Dynamic and professional team

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011