Finanšu analīzes daļas vadītājs/-a

Head of Financial Analysis

WorkingDay Latvia klients ir viens no Latvijā lielākajiem vairumtirdzniecības uzņēmumiem, kas pārstāv pasaulē zināmus un mīlētus zīmolus.

Uzņēmumam augot un attīstoties, aicinām komandā Finanšu analīzes daļas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia is one of the largest wholesale companies in Latvia, representing well-known and loved brands around the world.

As the company grows and develops, a Head of Financial Analysis is invited to join the team.

Galvenie pienākumi:

Key responsibilities:

 • attīstīt padziļinātas biznesa zināšanas un kļūt par uzticamu padomdevēju biznesa vadītājiem;
 • nodrošināt finanšu informācijas, pārskatu un atskaišu kvalitatīvu sagatavošanu;
 • piedalīties struktūrvienību budžeta veidošanā un prognozēšanā;
 • sniegt atbalstu cenu noteikšanas stratēģiju izstrādē dažādiem tirgiem atbilstoši vadlīnijām;
 • piedalīties mēneša slēgšanas procesos;
 • nodrošināt grupas finanšu grāmatvedības politikas un principu ievērošanu;
 • uzturēt pārskatu veidošanu BI rīkos, attīstīt pārskatu automatizēšanu un standartizēšanu.

 • Develop an in-depth business knowledge and becoming a trusted advisor to business managers
 • Ensure high quality reporting and analysis of financial results
 • Participate in budgeting and forecasting process
 • Support to the business managers on developing the pricing strategies for various markets according with guidelines
 • Active participation in month-end closing processes
 • Control of compliance with Group financial accounting policies and principles
 • Prepare ad-hoc reports by combining the financial and non-financial information
 • Develop and maintain reporting based on BI tool

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs, ACCA uzskatīsim par priekšrocību;
 • vismaz 3 gadu pieredze līdzīgā amatā finanšu analīzes jomā;
 • darbinieku/projektu vadības pieredze;
 • teicama angļu, latviešu valodas un, vēlams, labas krievu valodas zināšanas;
 • teicamas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes, spēja komfortabli komunicēt ar augstākā līmeņa vadību;
 • precizitāte, uzmanība pret detaļām un analītiskās prasmes;
 • teicamas MS Office lietotāja prasmes (Excel, Power Point, Word).

 • Higher education in economics or finance, ACCA qualification preferable
 • At least 3 years of experience at similar responsibilities within the area of financial analyses
 • People/project management experience
 • Fluent English, Latvian and desirable – good Russian language skills
 • Excellent communication, argumentation, presentation skills, and be comfortable interacting with executive-level management
 • Accuracy, high attention to detail and analytic skills
 • Excellent competency with MS Office (Excel, Power Point, Word)

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku un starptautisku darba vidi;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • veselības apdrošināšanas polisi, sociālās garantijas un drošību;
 • bruto atalgojumu EUR 2700 – 3000 mēnesī;
 • modernu un komfortablu darba vietu Rīgas centrā un apmaksātu autostāvvietu.

 • Work in dynamic international environment
 • Professional growth opportunities
 • Health insurance, social guarantees and security
 • Gross salary from EUR 2700 – 3000 per month
 • Modern and comfortable office in center of Riga, free parking

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011