QA automatizācijas inženieris/-e

QA Automation Engineer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Ubiquiti Networks Inc., kas projektē un ražo tehnoloģiju platformas biznesam, gudrajām mājām un interneta pakalpojumu sniedzējiem, kuru mērķis ir savienot ikvienu un visur. Līdz šim Ubiquiti visā pasaulē ir piegādājis vairāk nekā 100 miljonus ierīču, sākot no ISP tīkla produktiem līdz nākamās paaudzes IT risinājumiem. Uzņēmuma izaugsme ir iespējama pateicoties tās komandai, sākot no programmatūras izstrādātājiem un produktu vadītājiem līdz dizaineriem un stratēģiem, UI komanda ir virzījusies uz kopīgo mērķi: IT vienkāršošanu!

Ubiquiti Jūs attīstīsiet savu potenciālu un paplašināsiet savu redzesloku, vienlaikus veidojot savienojamības nākotni.

R&D komanda Rīgā ar 130 talantīgiem izstrādātājiem ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē un tā aicina komandai pievienoties QA automatizācijas inženieri.

A client of WorkingDay Latvia – Ubiquiti Networks Inc., who create technology platforms for Businesses, Smart Homes, and Internet Service Providers, driven by their goal to connect everyone, everywhere. To date, Ubiquiti has shipped over 100 million devices worldwide, from ISP networking products to the next generation of IT solutions. The company’s growth is made possible by the dedicated team of hundreds behind the scenes. From software developers and product managers to designers and strategists, Team UI is driven to achieve their common goal: Rethinking IT.

At Ubiquiti, you’ll heighten your potential and broaden your horizons – all while shaping the future of connectivity.

R&D team in Riga with 130 talented developers is one of the worldwide leading teams and is looking for a QA Automation Engineer.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • veikt ikdienas testēšanas darbu ar dažāda veida tīkla tipa ierīcēm;
 • izveidot, uzturēt un izpildīt automatizētus testu skriptus;
 • identificēt un ziņot par kļūdām, nodrošinot atbilstošas nākamās darbības;
 • veikt front-end un back-end testēšanu visā QA procesā;
 • analizēt izlaiduma piezīmes, projekta dokumentāciju un citus projekta artefaktus, lai noteiktu jaunus vai atjauninātu esošos testēšanas scenārijus.

 • Day-to-day work with various kinds of Network type devices
 • Create, maintain and execute automated test scripts
 • Identify and report bugs, ensuring proper follow-up
 • Perform front-end and back-end testing throughout the entire QA process
 • Analyse release notes, project documentation and other project artefacts to identify new or update existing test scenarios

Prasības:

Requirements:

 • 3+ gadu AQA pieredze līdzīgā amatā;
 • Jenkins pipelines+ DSL (Groovy);
 • Java + Selenium;
 • Bash skriptu rakstīšana;
 • vispārēja izpratne par tīklu (internets, WiFi, VLAN, ugunsmūris, VPN u.c.);
 • laba izpratne par MQA testēšanas procesu;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas.

 • 3+ years of AQA experience in a similar position
 • Jenkins pipelines + DSL (Groovy)
 • Java + Selenium
 • Bash scripting
 • General understanding of Network (Internet, WiFi, VLAN, Firewall, VPN etc.)
 • Strong understanding of the MQA testing process
 • Fluent in English and Latvian

Papildus novērtēsim, ja ir pieredze ar:

Nice to have:

 • JavaScript;
 • Python;
 • sistēmas administrēšanu;
 • DevOps (CI/CD iestatīšana un administrēšana, Terraform skripti);
 • tīkla administrēšanu.

 • JavaScript
 • Python
 • System Administration
 • DevOps (CI/CD setup & administration, Terraform scripts)
 • Network Administration

Jūsu ieguvumi:

Benefits:

 • starptautiska darba vide un darbs kopā ar globālām izstrādes komandām;
 • izcili darba nosacījumi;
 • profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem;
 • globālajiem standartiem atbilstošs atalgojums EUR 2500 – 5000 bruto, citas privilēģijas un bonusi;
 • veselības apdrošināšana;
 • elastīgs darba laiks (kā nepieciešams);
 • apmaksāta auto stāvvieta;
 • uzkodas un dzērieni birojā.

 • International work environment and work with global development teams
 • Excellent work conditions
 • Professional growth in working with new-generation products
 • Compensation package matching global standards EUR 2500 – 5000 gross, other perks and benefits
 • Medical insurance
 • Flexible work hours (as required)
 • Paid parking
 • Snacks and drinks in the office

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011