Full Stack izstrādātājs/-a

Full Stack Developer

WorkingDay Latvia klients – Ubiquiti Networks Inc. Uzņēmums, kas projektē un ražo tehnoloģiju platformas biznesam, gudrajām mājām un interneta pakalpojumu sniedzējiem, kuru mērķis ir savienot ikvienu un visur. Līdz šim Ubiquiti visā pasaulē ir piegādājis vairāk nekā 100 miljonus ierīču, sākot no ISP tīkla produktiem līdz nākamās paaudzes IT risinājumiem. Uzņēmuma izaugsme ir iespējama pateicoties tās komandai, sākot no programmatūras izstrādātājiem un produktu vadītājiem līdz dizaineriem un stratēģiem, UI komanda ir virzījusies uz kopīgo mērķi: Rethinking IT!

Ubiquiti Jūs attīstīsiet savu potenciālu un paplašināsiet savu redzesloku, vienlaikus veidojot savienojamības nākotni.

R&D komanda Rīgā ar 130 talantīgiem izstrādātājiem ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē un tā aicina komandai pievienoties Full Stack izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia – Ubiquiti Networks Inc., who create technology platforms for Businesses, Smart Homes, and Internet Service Providers, driven by their goal to connect everyone, everywhere. To date, Ubiquiti has shipped over 100 million devices worldwide, from ISP networking products to the next generation of IT solutions. The company’s growth is made possible by the dedicated team of hundreds behind the scenes. From software developers and product managers to designers and strategists, Team UI is driven to achieve their common goal: Rethinking IT.

At Ubiquiti, you’ll heighten your potential and broaden your horizons – all while shaping the future of connectivity.

R&D team in Riga with 130 talented developers is one of the worldwide leading teams and is looking for a Full Stack Developer.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • izstrādāt bagātīgas un sarežģītas lietotāja saskarnes un atbalstīt Back-End pakalpojumus;
 • aktīvi piedalīties visos projektos, daloties ar savām idejām un risinājumiem;
 • uzturēt labu programmēšanas stilu un sekojiet līdzi jaunākajām tehnoloģijām un tendencēm.

 • Develop rich and sophisticated user interfaces and supporting Back-End services
 • Actively participate in all projects and voice your ideas and solutions
 • Maintain a good programming style and stay up-to-date with the latest technology and trends

Prasības:

Requirements:

 • 3+ gadu pieredze darbā ar JavaScript un React, Node.js, Typescript un Styled Components prasmes;
 • 3+ gadu pieredze ar SQL un PostgreSQL;
 • pamatīgas zināšanas par programmēšanu, modeļu veidošanu un tīmekļa protokoliem;
 • pārzināt labāko praksi par tīmekļa drošību (owasp);
 • plaša pieredze ar tīmekļa lietotņu atkļūdošanu, profilēšanu un optimizēšanu;
 • analītiskā domāšana;
 • prasmes precīzi veidot komponentus;
 • pārzināt Git un Unix;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas.

 • 3+ years of experience with JavaScript – React, Node.js, Typescript and Styled Components skills
 • 3+ years of experience with SQL and PostgreSQL
 • Solid knowledge about programming, design patterns and web protocols
 • Solid knowledge about best practices in web security (owasp)
 • Wide experience with debugging, profiling and optimizing web apps
 • Analytical thinking
 • Good eye to be precise in styling components
 • Familiar with Git and Unix
 • Fluent in English and Latvian

Projekta tehnoloģijas:

The project stack:

 • uzņēmuma stila rokasgrāmata un sastāvdaļu komplekts;
 • Front-End React kopā ar reāllaiku (Web Sockets) un regulāru GraphQL komunikāciju ar Back-End;
 • Back-End pakalpojumi NodeJS ar GraphQL (Apollo serveris) saskarni un PostgreSQL DB, kas izvietota AWS.

 • Company style guide and set of components
 • Front-End in React with mix of real-time (Web Sockets) and regular GraphQL communication with Back-End
 • Back-End services in NodeJS with GraphQL (Apollo server) interface and PostgreSQL DB deployed on AWS

Jūsu ieguvumi:

Benefits:

 • starptautiska darba vide un darbs kopā ar globālām izstrādes komandām;
 • izcili darba nosacījumi;
 • profesionālā attīstība darbā ar jaunākās paaudzes produktiem;
 • globālajiem standartiem atbilstošs atalgojums EUR 3000 – 8000, citas privilēģijas un bonusi;
 • veselības apdrošināšana;
 • elastīgs darba laiks (kā nepieciešams);
 • apmaksāta auto stāvvieta;
 • uzkodas un dzērieni birojā.

 • International work environment and work with global development teams
 • Excellent work conditions
 • Professional growth in working with new generation products
 • Compensation package matching global standards EUR 3000 – 8000 gross, other perks and benefits
 • Medical insurance
 • Flexible work hours (as required)
 • Paid parking
 • Snacks and drinks in the office

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011