Full-Stack programmēšanas inženieris/-e

Full-Stack Software Engineer

WorkingDay Latvia klients ir Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) ir komunikāciju tehnoloģiju uzņēmums, kas dibināts 2005.gadā, Silīcija ielejā, ASV ar R&D centru “U Labs” Rīgā kopš 2014.gada. Uzņēmums projektē un ražo revolucionāras tehnoloģiju platformas operatoriem, uzņēmumiem, kā arī mājas lietošanai. Mūsu produkti UniFi, airMax, airFiber, EdgeMax, SunMax ir zināmi visa pasaulē un nepārspējami lietošanas vienkāršībā ar nozarē vadošo veiktspēju un ļoti zemām izmaksām.

R&D komanda Rīgā ir viena no vadošajām starp vairākām visā pasaulē. Jau no atvēršanās brīža ATTĪSTA gan uzņēmuma jau esošos produktus, gan VEIDO jaunus.

A client of WorkingDay Latvia is Ubiquiti Networks Inc. (www.ubnt.com) is a next-generation communications technology company founded in 2005 in Silicon Valley, USA with R&D center “U Labs” in Riga since 2014. Company design and manufacture disruptive technology products for operators, enterprises and home use. Our technology platforms such as UniFi, airMAX, airFiber, EdgeMax, AmpliFi are known around the world and focus on unparalleled user experience combined with Industry leading performance at disruptive cost points.

R&D team in Riga is leading one of many around the world. From the opening moment company’s employees DEVELOP their existing products and CREATE a new.

Darba uzdevums:

Main task will be:

attīstīt, izveidot un izstrādāt dažādu sarežģītības līmeņu programmatūru telekomunikāciju, tīklu un video sakaru iekārtām un citiem nākotnes telekomunikācijas produktiem.

to develop, create, and build software in various levels for telecommunication, network and video communication equipment and other future telecommunications products.

Tehniskās prasmes un pieredze:

Technical skills and experience:

 • pieredze JavaScript (Front-End) lietojumprogrammas programmēšanā;
 • pieredze darbā ar Back-End lietojumprogrammām: Java / JavaScript / NodeJS;
 • C++ un Python lietojumprogrammu pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pašmotivēts/-a ar spēju strādāt dinamiskā vidē un veikt uzdevumus līdz noteiktajam termiņam;
 • orientēts/-a uz sadarbību vērstā draudzīgā komandā;
 • labas angļu valodas zināšanas.

 • Previous experience working with JavaScript (Front-End) development
 • Experience with Back-End development: Java/JavaScript/NodeJS
 • Knowledge in C++ and Python will be advantage
 • Self-motivated to meet deadlines in a rapid development environment
 • Enjoys working in a collaborative team environment
 • Good knowledge of English
 • Good communication skills

Jūsu ieguvumi:

Your benefits:

 • profesionāla attīstība, strādājot ar jaunākās paaudzes produktiem no Silīcija ielejas;
 • ļoti labs, Jūsu kvalifikācijai un pieredzei atbilstošs atalgojumu no EUR 2000 – 8000 bruto;
 • bonusi un piemaksas par realizētajiem projektiem, sociālās garantijas, veselības apdrošināšana;
 • dinamiska darba vide un plašas iespējas;
 • jaunākajām tehnoloģijām atbilstošs birojs Rīgā;
 • elastīgs darba laiks (pēc nepieciešamības).

 • Professional development in work with new generation products Silicon Valley
 • Competitive salary depending on your qualification and background from EUR 2000 – 8000 gross
 • Benefits and bonuses of realized projects, social guaranties, medical insurance
 • Work with global development teams
 • Pleasant, modern work environment
 • Flexible work hours (if necessary)

Pieredzi vērtēsim pēc Jūsu projektiem, kuros esat strādājuši.

Your experience will be evaluated from your projects, where you took part!

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011