Dāņu valodā runājošs klientu apkalpošanas speciālists/-e

Danish Speaking Customer Care Specialist

WorkingDay Latvia klients – Sun Finance ir viens no straujāk augošajiem FinTech uzņēmumiem, kas darbojas 4 kontinentos, un to vada pieredzējušu vadītāju komanda ar desmit gadu pieredzi tiešsaistes patērētāju kreditēšanas tirgū.

Sakarā ar straujo izaugsmi, uzņēmums meklē dāņu valodā runājošu klientu apkalpošanas speciālistu, kurš nodrošinās izcilu klientu apkalpošanu un personalizētu pieeju katram klientam, kā arī noskaidrojot klientu vajadzības, konsultēs par piemērotākajiem pakalpojumiem un produktiem.

A client of WorkingDay Latvia – SunFinance – probably fastest-growing and expanding FinTech company, operating in 4 continents. The company is led by a team of professional managers who have ten years of experience in the online consumer lending market.

Due to rapid expansion, company is looking for Danish speaking Customer Care specialist who will provide excellent customer service and personalized approach to each customer, identify customer needs and advise on services and products.

Galvenie pienākumi:

Main duties:

 • laipni un profesionāli apkalpot un konsultēt klientus pa tālruni / e-pastu;
 • pārzināt uzņēmuma piedāvātos produktus un pakalpojumus;
 • apstrādāt klientu pieteikumus.

 • Kindly and professionally service and advise clients by phone / email
 • Know products and services company provides
 • Process customer applications

Nepieciešamās iemaņas:

Requirements:

 • teicamas dāņu valodas zināšanas mutiski un rakstiski;
 • lieliskas komunikācijas iemaņas un prasme sadarboties ar cilvēkiem;
 • vēlme būt komandas sastāvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

 • Excellent knowledge of Danish language oral and written
 • Excellent communication and ability to interact with people
 • Desire to be part of a team
 • Good computer skills

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • profesionāli radošu un atvērtu darba vidi, atbalstošus kolēģus, ,,plakanās” hierarhijas struktūru;
 • starptautisku pieredzi;
 • iespēju ņemt dalību uzņēmuma attīstībā;
 • apmācības iespējas;
 • bruto mēnešalgu sākot no EUR 1100 līdz 1500, atkarībā no Tavām prasmēm un pieredzes;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • mājīgu biroju ar kafiju, tēju, uzkodām un daudz ko citu;
 • komandas saliedēšanas pasākumus;
 • bezmaksas autostāvvietu;
 • privāto trenažieru zāli.

 • Professionally creative and open environment, supportive colleagues, flat hierarchy
 • International experience
 • Opportunity to take part in company growth
 • Training and development opportunities
 • Monthly gross salary EUR 1100 – 1500, depending on your skills and experience
 • Health insurance after probation period
 • Cozy office with coffee, tea, snacks and much more
 • Team Building events
 • Free parking
 • Private gym

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011