Vadības asistents/-e

Personal Assistant

WorkingDay Latvia klients – starptautiska tirdzniecības uzņēmuma struktūrvienība Rīgā meklē jaunu kolēģi ar pieredzi vadības asistenta, biroja administratora vai līdzīgā amatā, lai nodrošināt atbalstu biroja darbiniekiem un asistētu uzņēmuma vadītājam.

A client of WorkingDay Latvia is looking for a candidate with experience in the position of personal assistant, office administrator or similar position in order to support office and provide personal assistance to Managing Director of international company’s Business Unit in Riga.

Darba pienākumi:

Responsibilities:

 • koordinēt biroja darba ikdienu un organizēt tikšanās, izvērtējot prioritātes;
 • būt atbildīgam/-ai par iekšējo/ārējo korespondenci;
 • organizēt darījumu braucienus;
 • meklēt un sagatavot jebkādu informāciju, kas varētu būt nepieciešama vadībai;
 • veidot un rediģēt PowerPoint prezentācijas izmantošanai uzņēmumā un ārpus tā;
 • sniegt atbalstu pasākumu organizēšanā;
 • uzturēt uzņēmuma iekšējās procedūras/instrukcijas;
 • sagatavot dažādas atskaites;
 • nodrošināt atbalstu Galvenajam/-ai grāmatvedim/-ei ar personāla lietvedību saistītos jautājumos.

 • Managing busy diaries and arranging meetings – prioritizing meeting requests
 • Typing internal / external correspondence
 • Coordinating travel arrangements
 • Conducting or preparing any research that the Managing Director may require
 • Creating and editing slides for internal and external presentations using PowerPoint
 • Event management support
 • Maintain the list of internal reglaments / manuals
 • Leading various reporting activities
 • Helping Chief Accountant with HR function

Nepieciešamās prasmes un zināšanas:

Core skills and competencies required:

 • iepriekšēja pieredze vadības asistenta/-es, personiskā asistenta/-es vai līdzīgā amatā;
 • teicamas angļu, krievu un latviešu valodas zināšanas;
 • lieliskas komunikācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar MS Office, t.sk. PowerPoint, Word un Excel;
 • prasme pievērst uzmanību ikvienai detaļai;
 • spēja ievērot konfidencialitāti, taktiskums, diplomātiskums;
 • izcilas laika plānošanas un organizatoriskās prasmes;
 • spēja noteikt prioritātes saspringtās situācijās;
 • elastība un spēja strādāt amatā, kur tiek izvirzītas augstas prasības;
 • sadarbība, pārliecība, proaktivitāte;
 • augstākā izglītība.

 • Excellent knowledge of English, Russian and Latvian languages
 • Excellent communication skills
 • Thorough knowledge of MS Office, including Power Point, Word and Excel
 • Attention to detail is vital
 • Confidentiality, tact, diplomacy
 • Well-developed time management and organizational skills
 • Ability to prioritize competing demands and cope with pressure
 • Flexibility to operate in a high-demand role
 • Cooperativeness, confidence, pro-activeness
 • Higher education

Uzņēmums piedāvā:

We offer:

 • profesionālu un starptautisku biznesa vidi;
 • drošības sajūtu, ko sniedz darbs stabilā uzņēmumā ar ievērojamu pastāvēšanas vēsturi;
 • pievilcīgu bruto atalgojumu robežās no EUR 1400 – 2100, ņemot vērā kandidāta līdzšinējo pieredzi;
 • veselības apdrošināšanu;
 • darba vietu biroja telpās Rīgas centrā, kā arī attālināta darba iespējas.

 • Professional and international business environment
 • Security of working for a long established and solid company
 • Attractive compensation package in the range EUR 1400 – 2100 gross depending on candidate’s experience
 • Health insurance
 • Workplace in office premises in the center of Riga and remote work option as well

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīga, starptautiska uzņēmuma, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful international company, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīga, starptautiska uzņēmuma, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful international company, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011