Vecākais/-ā grāmatvedis/-e

WorkingDay Latvia klients – starptautisks uzņēmums, kas nodarbojas ar biznesa ārpakalpojumu sniegšanu finanšu pārvaldībā. Uzņēmums sniedz savus pakalpojumus vairāk nekā 150 valstīs, nodarbinot vairāk nekā 80 000 ekspertus visā pasaulē.

Uzņēmums aicina pievienoties pieredzējušu un mērķtiecīgu Vecāko grāmatvedi.

Jūsu atbildībā būs:

 • veikt pilna cikla grāmatvedības uzskaiti globālam klientam, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem, IFRS standartiem un uzņēmuma grupas procedūrām;
 • veikt darba samaksas un ar to saistīto nodokļu aprēķinu;
 • sadarboties ar valsts institūcijām un sagatavot VID atskaites (PVN deklarācijas, darba devēja ziņojumi u.c. atskaites);
 • sagatavot gada pārskatu veikt tā audita organizēšanu un vadīšanu;
 • iniciēt, koordinēt un ieviest uzņēmuma politiku izstrādi un regulāri pilnveidot procesus;
 • veikt datu kvalitātes uzraudzību un pārbaudi;
 • būt ekspertam par grāmatvedības politiku, procedūrām un normatīvā regulējuma jautājumiem.

Prasmes un profesionālās kompetences:

 • augstākā izglītība ekonomikā, finansēs vai citā līdzvērtīgā programmā;
 • vismaz 3 gadu pieredze pilna cikla grāmatvedības pārvaldībā, vēlams starptautiskā uzņēmumā;
 • pārzināt un izprast LR normatīvo aktu regulējumu grāmatvedībā;
 • uz rezultātu orientēta personība ar augstu atbildības sajūtu;
 • pieredze komplicētu procesu efektīvu risinājumu piemērošanā;
 • laika plānošanas prasmes un spēja noteikt prioritātes dinamiskā darba vidē;
 • analītiskās un kritiskās domāšanas spējas;
 • ļoti labas datorzināšanas un Excel lietošanas prasmes (t.sk.Pivot);
 • ļoti labas latviešu, angļu un/vai krievu valodas zināšanas.

Jūsu ieguvumi, strādājot uzņēmumā:

 • iespēja strādāt augsta profila projektos vienā komandā ar pieredzējušiem konsultantiem;
 • izaugsmes iespējas – karjeras veidošana prestižā, starptautiskas vides uzņēmumā;
 • strādāt mūsdienīgā birojā Vecrīgā un iespēja veikt darbu attālināti saskaņā ar uzņēmuma politiku;
 • mēnešalgas diapazonā no EUR 1500 – 2200 bruto;
 • izmantot veselības apdrošināšanu un citu uzņēmuma bonusus.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011