IT administrators/-e

WorkingDay Latvia sadarbības partneris ir starptautisks uzņēmums, kas vadošajiem un jaunajiem ražotājiem visā Eiropā piedāvā dažādus produktus un inovatīvas tehnoloģijas.

Sakarā ar komandas paplašināšanos darbā tiek aicināts IT administrators/-e.

Darba pienākumi:

 • nodrošināt uzņēmuma IT infrastruktūras serveru un tīkla iekārtu efektīvu, stabilu un nepārtrauktu darbību;
 • darbstaciju, printeru, mobilo iekārtu un citu IT iekārtu uzstādīšana, uzturēšana;
 • lietotāju tehniskais atbalsts, konsultēšana un apmācība;
 • nodrošināt komunikāciju un problēmu risināšanu sadarbībā ar trešo pušu piegādātājiem;
 • savlaicīga  IT problēmu dokumentēšana iekšējā sistēmā;
 • veikt informācijas sistēmu, datortehnikas un datortīklu modernizāciju, ieviest ekspluatācijā jaunus tehniskos risinājumus, nepieciešamības gadījumā piedalīties lietošanas instrukciju izstrādē un personāla apmācībā.

Nepieciešamās iemaņas:

 • pieredze Windows sistēmas administrēšanā;
 • zināšanas par Office 365;
 • pieredze ar datortīkla infrastruktūras administrēšanu : IP, DHCP, DNS, kabeļi, kontakti un WiFi;
 • pieredze atbalsta sniegšanā viedtālruņu lietotājiem;
 • praktiska pieredze visa veida biroja tehnikas administrēšanā;
 • zināšanas par VOIP un Microsoft Teams;
 • inovatīva pieeja dažādu ar IT saistītu problēmu risināšanā;
 • izteikta analītiskā domāšana un loģiskās spriešanas spējas;
 • ļoti labas komunikācijas prasmes;
 • mērķtiecība, enerģiskums un prasme rast risinājumu sarežģītās situācijās;
 • spēja darboties komandā gan vietējā, gan starptautiskā mērogā;
 • laba humora izjūta un pozitīva personība;
 • labas angļu un latviešu valodas prasmes, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Uzņēmums Tev piedāvās:

 • personīgas un profesionālas attīstības iespējas starptautiskā uzņēmumā;
 • darbu ar jaunākajām tehnoloģijām;
 • profesionālās apmācības;
 • mēneša bruto algu, sākot no EUR 1600 līdz 2000, atbilstoši Tavām prasmēm un pieredzei, kā arī uz darba rezultātiem balstītu kvartāla un gada piemaksu sistēmu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • dažādus komandas saliedēšanas pasākumus (pēc COVID);
 • uzkodas un dažādus labumus birojā.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011