Ietekmes un satura biznesa vadītājs/-a Baltijā

Influence un Content Lead in Baltics

WorkingDay Latvia klients, kas darbojas mārketinga un komunikācijas jomā un kura projektiem tiek piešķirtas godalgas starptautiskos konkursos, savai vadības komandai aicina pievienoties Ietekmes un satura biznesa vadītāju Baltijā.

Ietekmes bizness ietver mārketinga komunikācijas nopelnīto kanālu, korporatīvās reputācijas, darbinieku iesaistes, kā arī ilgtspējas projektus. Savukārt, satura bizness – satura stratēģijas, satura izstrādes, influenceru sadarbības, sociālo tīklu kopienu vadības projektus.

Jūsu loma:

Jūs būsiet atbildīgs/-a par ietekmes un satura aģentūru zīmolu vadību, pakalpojumu kvalitātes, efektivitātes un rentabilitātes veicināšanu Baltijas mērogā.

Uzņemoties atbildību par aģentūru reputāciju Baltijā komunikācijas jomā, Jūsu uzdevums būs nodrošināt, lai tiek piesaistīti un noturēti labākie nepieciešamie talanti, kā arī tiek realizēta datos, tehnoloģijās un radošumā balstīta uzņēmuma vīzija.

Amata pienākumi:

 • izprast un īstenot grupas ietekmes un satura aģentūru misiju un vērtības;
 • izstrādāt un īstenot stratēģijas gan esošo klientu, gan jaunā biznesa pieaugumam;
 • ieviest biznesa procesus, t.sk. pasaules līmeņa klientu apkalpošanā;
 • veidot ilgtspējīgas un savstarpēji izdevīgas attiecības ar pastāvīgajiem klientiem un sadarbības partneriem;
 • sniegt atbalstu komandai klientu ekspektāciju apmierināšanā;
 • risināt klientu situācijas un komandas izaicinājumus;
 • plānot finansiālos rezultātus Baltijā un kontrolēt plāna izpildi.

No Jums sagaidām:

 • plašu pieredzi sabiedriskajās attiecībās, mārketinga komunikācijas nopelnīto kanālu, korporatīvās reputācijas, darbinieku iesaistes, ilgtspējas, satura stratēģijas, satura izstrādes, influenceru sadarbības, sociālo tīklu kopienu vadības projektos;
 • spēju nodrošināt biznesa izaugsmi un peļņas pieaugumu;
 • sekošanu līdzi aktualitātēm inovāciju un radošu risinājumu jomā;
 • spēju paredzēt un ātri izvērtēt mainīgās klientu vēlmes un pielāgot tām resursus un stratēģijas;
 • izcilas analītiskās, organizatoriskās, komunikatīvās un prezentēšanas prasmes;
 • līderību, motivējot komandu sasniegt izvirzītos mērķus.

Ja redzat šo kā lielisku profesionālo izaicinājumu, gaidīsim Jūsu CV sadaļā Pieteikties!

Plānotais atalgojums šajā amatā ir EUR 2400 – 3400 bruto, kas tiks noteikts atbilstoši izvēlētā kandidāta pieredzei un kompetencēm. Citi ieguvumi tiks pārrunāti sarunās.

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011