Grupas uzņēmumu IT vadītājs/-a

Group IT Manager

WorkingDay Latvia klients – starptautisks uzņēmums, kas ir līderis savā jomā, ar vairāk nekā 20 gadu veiksmīgu pieredzi un gada apgrozījumu vairāk nekā 100 miljonu eiro apmērā.

Lai nodrošinātu ambiciozos mērķus un IT stratēģijas izstrādi, uzņēmums aicina darbā Grupas uzņēmumu IT vadītāju ar hands-on pieeju.

A client of WorkingDay Latvia – an international company which is a leader in its field, with more than 20 years of successful experience and annual turnover more than 100 million euros.

To ensure the ambitious goals and IT strategy development, company is looking for a Group IT Manager with a hands-on approach.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • definēt un īstenot IT attīstības stratēģiju;
 • pārraudzīt un koordinēt grupas IT projektus;
 • vadīt IT projektu komandas, koordinēt ārpakalpojumu darbu;
 • sadarboties ar visām nodaļām, izprotot biznesa vajadzības;
 • atbalstīt biznesu ar mūsdienīgu risinājumu ieviešanu un izstrādi;
 • pārraudzīt ERP sistēmas ieviešanu;
 • nodrošināt tehniskas konsultācijas un vienotas vadlīnijas iekšējiem klientiem;
 • sagatavot un uzraudzīt grupas IT budžetu, vadīt IT iepirkumus.

 • Define and execute IT development strategy
 • Manage and coordinate Group IT projects
 • Lead IT project teams, coordinate outsourcing work
 • Collaborate with all departments to understand business needs
 • Support business with modern solution implementation and development
 • Oversee ERP system implementation
 • Ensure technical consulting and guidance for internal clients
 • Prepare and supervise Group IT budget, lead IT procurements

Prasības:

Qualifications:

 • augstākā izglītība, vēlams IT vai ar to saistītā jomā;
 • vairāk kā 3 gadu pieredze IT projektu vadībā, vēlams starptautiskā uzņēmumā;
 • pieredze komandas vadīšanā;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 • Higher education, preferably in an IT or related field
 • More than 3 year of experience in IT project management, preferably in international company
 • Experience in team leadership
 • Experience in conducting different levels of negotiation, high-stress resistance, and excellent communication skills
 • Good planning and organizing skills
 • Excellent knowledge of Latvian and English, Russian will be considered as advantage
 • B category driving license

Uzņēmums piedāvā:

We offer to our employees:

 • interesantu un dinamisku darbu ar inovatīviem IT risinājumiem inženierzinātņu jomā;
 • profesionālus un atbalstošus kolēģus;
 • iespēju realizēt idejas, likt lietā uzkrāto pieredzi, kā arī iegūt vērtīgas zināšanas;
 • ikmēneša atalgojumu 4000 – 6000 EUR bruto, ņemot vērā kvalifikāciju un pieredzi;
 • sociālās garantijas un veselības apdrošināšanu;
 • pilnas slodzes darbu birojā, kas atrodas Rīgas centrā.

 • Interesting and dynamic work with innovative IT solutions in engineering field
 • Professional and supportive colleagues
 • Opportunity to realize ideas, use the accumulated experience, as well as gain valuable knowledge
 • Monthly salary depending on expertise from 4000 to 6000 EUR gross
 • Social guarantees and health insurance
 • Full time work in the office located in the centre of Riga

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Jolanta Saukāne
Tālrunis: +371 26137153
E-pasts: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Jolanta Saukāne
Phone: +371 26137153
E-mail: jolanta.saukane@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011