Kiberdrošības un IT drošības konsultāciju vadītājs/-a

Cyber Security and IT Security Consulting Manager

WorkingDay Latvia klients – starptautisks uzņēmums, kas ir viens no vadošajiem revīzijas, nodokļu un konsultāciju pakalpojumu jomā. Uzņēmums sadarbībā ar klientiem izstrādā viņu vajadzībām pielāgotus risinājumus. Lai spētu izpildīt klientu izvirzītās prasības, uzņēmuma komandā darbojas augsta līmeņa nozares profesionāļi ar padziļinātu un daudzveidīgu pieredzi. Iedvesmu darīt rada uzticētais: darba mērogs, tā sarežģītība un nozīmīgums.

Kiberdrošības un IT drošības konsultāciju vadītājs/-a nodarbosies ar uzņēmuma iekšējiem un klientu IT drošības un kiberdrošību saistītajiem jautājumiem, to attīstību un pilnveidi. Kā arī pārvaldīs ar nozari saistītos biznesa procesus un IT drošības komandu.

A client of WorkingDay Latvia – an international finance company which works with clients to develop tailored recommendations to meet their needs. The scale, complexity and importance of the work makes it uniquely stimulating. Expectations are high and the only way we can meet them is by bringing the best people in the market together – intellectually acute professionals with deep and diverse industry backgrounds.

Cyber Security and IT Security Consulting Manager in his role will seek out challenges, demonstrate and share practical experience and technical knowledge in the fields of IT security, cybersecurity and other consulting regarding information systems, as well as possess powerful communication, sales and team management skills.

Pienākumi:

Role & Responsibilities:

 • veidot un uzturēt sadarbību ar galvenajiem klientiem IT drošības, kiberdrošības un citos ar IT saistītos jautājumos;
 • veicināt biznesa attīstības aktivitātes;
 • sadarboties ar starptautiskajiem sadarbības un reģionālajiem partneriem;
 • vadīt komandu un pārvaldīt IT drošības nodaļas attīstības un klientu projektus.

 • Build strong relationships with key clients around the topics of IT security, cybersecurity and other consulting regarding information systems
 • Perform pro-active sales and business development activities
 • Work closely with international network partners, develop relationship and regional presence
 • Lead the team and assume ownership and accountability for Cyber and IT security Consulting projects

Profesionālā pieredze un prasmes:

Experience & Skills:

 • augstākā izglītība;
 • 5+ gadu darba pieredze IT projektu vadībā, ļoti vēlams IT drošības un kiberdrošības jomā;
 • kāds no – CISA, CISM, ITIL sertifikātiem;
 • teicamas prasmes latviešu un angļu sarunvalodā un rakstībā;
 • pieredze kādā no sekojošajiem:

– IT drošības testēšana;
OWASP Security testing guide;
– Network-based testi, kā piemēram PTES, OSSTMM;
– Network – Design & structure, communication & protocol, FW, IDS / IPS, Load balancer, Storage, u.c.;
– Wireless, IoT, OT, Web system & Cloud;
– Hardware, Operating Systems, Virtualization, Containers;
– programmatūras izstrāde, koda pārskatīšana;
– Social Engineering, Red teaming;
– IT Forensics & Reverse engineering;
– incidentu pārvaldības process, NIST / SANS.

 • You have a higher education degree as a basic prerequisite, but we value your experiences in cybersecurity and IT security highly
 • You have at least 5 years’ experience with managing projects in the field of IT
 • CISA, CISM, ITIL or other relevant IT certification will be considered an advantage
 • It is a matter of course to write accurate reports and you are satisfied with presenting your results to both technicians and management
 • Good command of spoken and written English and Latvian
 • Experience in one or more of the following areas will be considered an advantage:

– Safety testing and technical reviews in the form of standardized penetration tests but also scenario-based tests
– OWASP Security testing guide
– Network-based tests according to, for example, PTES, OSSTMM
– Network – Design & structure, communication & protocol, FW, IDS / IPS, Load balancer, Storage, etc.
– Wireless communication, IoT, OT, Web system & Cloud
– Hardware, Operating Systems, Virtualization and Containers
– Programming, and code review
– Social Engineering, Red teaming
– IT Forensics & Reverse engineering
– The incident management process NIST / SANS

Personības īpašības:

Personal skills:

 • spēcīgas komunikācijas prasmes, lai veiksmīgi darbotos ar biznesa procesu vadību, stratēģijas izveidi, jautājumu risināšanu, tehnisko situāciju pārvaldību;
 • pašmotivēts/-a, proaktīvs/-a, ar kritisko domāšanu apveltīts/-a “komandas spēlētājs/-a”;
 • precīzs/-a, vērsts/-a uz detaļām, spējīgs/-a darboties aktīvā, dinamiskā vietā;
 • ar komandas līdera/-es dotībām – spēt motivēt, atbalstīt un mentorēt.

 • You are emotionally intelligent and possess strong communication skills with the ability to explain technical concepts and findings, as well as able to explain business processes, concepts, challenges, and issues
 • You are a self-motivated, ambitious and pro-active person “team player” who demonstrates good critical thinking skills
 • You pay attention to details and are able to work within tight deadlines in a demanding and competitive environment
 • You have leadership skills allowing to achieve pre-defined goals while motivating, supporting and coaching your team

Piedāvājums:

Company offers:

 • atalgojums no EUR 3200-5000 bruto (ņemot vērā profesionālo pieredzi un potenciālu);
 • profesionāli kolēģi un entuziastiska komanda;
 • profesionālas apmācības un treniņi, karjeras attīstības iespējas;
 • darbs starptautiskā vidē;
 • veselības un dzīvības apdrošināšana sākot jau ar pārbaudes laiku;
 • elastīgs darba laiks;
 • birojs Rīgas centrā un nodrošināta autostāvvieta.

 • Salary EUR 3200 to 5000 gross
 • Enthusiastic team and professional colleagues
 • Professional training and career development
 • International opportunities
 • Health and life insurance already during probation period
 • Flexible work
 • Office located in the city centre, free parking

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011