Iepirkumu nodaļas vadītājs/-a

WorkingDay Latvia klients – liels starptautisks ražošanas uzņēmums, kurš specializējas kokapstrādes nozarē un ir kļuvis par uzticamu, augstas kvalitātes produkcijas piegādātāju visā Eiropā. Uzņēmums pastāvīgi investē ražošanas modernizēšanai un uzņēmuma attīstībai, tā nodrošinot produkcijas ražošanu visaugstākajā kvalitātē. Uzņēmums nodarbina vairāk kā 200 darbiniekus.

Uzņēmums turpinot attīstīties, aicina pievienoties savai komandai pieredzējušu darbinieku, kas spēj darīt lietas un uzņemties atbildību Iepirkumu nodaļas vadītāja/-as amatā.

Jūsu uzdevumos ietilps:

 • vadīt iepirkumu nodaļu un pakļautībā esošo personālu;
 • veikt materiālu un preču iepirkšanu, kā arī dažādu pakalpojumu pasūtīšanu;
 • optimizēt iepirkumu izmaksas un izmaksas citos projektus, nodrošināt stabilas piegādes, uzturēt iepirkumu uzskaites sistēmu;
 • nodrošināt un attīstīt sadarbību ar esošajiem un jauniem piegādātājiem;
 • kontrolēt noteiktu materiālu atlikumu tehniskajā noliktavā un to iepirkumu;
 • piedalīties regulārajās un ārpuskārtas inventarizācijās;
 • īstenot iepirkumus saskaņā ar uzņēmuma politiku, ilgtermiņa un īstermiņa stratēģiju.

Jums nepieciešamās zināšanas un prasmes:

 • augstākā izglītība;
 • vairāku gadu pieredze iepirkumu vadībā, vēlams ražošanas uzņēmumā;
 • pieredze stratēģiskajos iepirkumos un prasmes sadarbības veidošanā un komunikācijā dažādos līmeņos;
 • prasme plānot un organizēt komandas darbu, kontrolēt darba izpildes termiņus un kvalitāti;
 • spēja izpildīt uzdevumus kvalitatīvi un uzņemties atbildību par rezultātiem;
 • spēja iekļauties noteiktajos termiņos un strādāt dinamiskos apstākļos;
 • augstas analītikas prasmes;
 • labas komunikācijas prasmes un spēja rast risinājumus nestandarta situācijās;
 • teicamas angļu un latviešu valodas zināšanas;
 • labas iemaņas darbā ar datoru.

Jūsu ieguvumi:

 • jauni profesionāli izaicinājumi, darbavieta lielā, stabilā uzņēmumā;
 • interesants un atbildīgs darbs vadošā uzņēmumā savā nozarē;
 • amata līmenim, Jūsu kvalifikācijai atbilstošs atalgojums no EUR 3000 – 3500 bruto un sociālās garantijas, bonusu sistēma;
 • starptautiska un dinamiska darba vide;
 • profesionālas izaugsmes iespējas un mācības kvalifikācijas paaugstināšanai;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes perioda;
 • darba vieta Rīgas reģionā.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011