Pārdošanas vadītājs/-a Latvijā

Country Sales Manager, Latvia

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks pārtikas ražošanas uzņēmums, kas Latvijā darbojas vairāk nekā 10 gadus un ir kļuvis par pircējiem pazīstamu un iecienītu zīmolu.

Lai turpinātu uzņēmuma biznesa attīstību Latvijā, meklējam ambiciozu Pārdošanas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia is an international food manufacturer. The company has been operating in Latvia for more than 10 years and has become a well-known brand.

To continue the business development of the company in Latvia, we are looking for an ambitious Country Sales Manager.

Galvenie pienākumi:

Main duties:

 • attīstīt uzņēmuma darbību Latvijā un palielināt tirgus daļu;
 • izstrādāt un īstenot pārdošanas stratēģiju;
 • uzturēt veiksmīgu sadarbību ar uzņēmuma nozīmīgākajiem klientiem;
 • vadīt un koordinēt tirdzniecības mārketinga aktivitātes;
 • apmācīt un vadīt Pārdošanas komandu.

 • Developing company’s business and increasing market share
 • Developing and implementing sales strategy
 • Managing successful cooperation with key accounts
 • Coordinating trade marketing and promo activities
 • Supervising and training sales team

Prasības:

Requirements:

 • augstākā izglītība;
 • darba pieredze FMCG uzņēmumā un/vai tirdzniecības uzņēmumā;
 • 3+ gadu darba pieredze Pārdošanas vadītāja vai Lielo klientu vadītāja (KAM) amatā;
 • iepriekšējā pieredze jaunu produktu ieviešanā lielajiem klientiem;
 • izcilas komunikācijas un sarunu vadīšanas prasmes;
 • radoša, proaktīva un dinamiska personība;
 • spēja strādāt starptautiskā vidē;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas prasmes;
 • labas datorprasmes;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 • University degree
 • Work experience in FMCG company and/or distribution company
 • 3+ years of work experience as a Sales Manager or Key Account Manager (KAM)
 • Proven track record of implementing new products within key accounts
 • Outstanding interpersonal and communicative skills
 • Creative, proactive and dynamic personality
 • Ability to work in international environment
 • Fluent Latvian, good English
 • Good computer skills
 • Driver’s license B

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • iespēju kļūt par starptautiska ražošanas uzņēmuma pārstāvi Latvijā;
 • interesantu un dinamisku darbu strauji augošā uzņēmumā;
 • algu robežās no EUR 2500 – 5758 bruto, kas ietver bonusu sistēmu par sasniegtajiem rezultātiem;
 • darbu labiekārtotā birojā, dienesta auto.

 • Possibility to become exclusive representative of an international manufacturing company in Latvia
 • Interesting and dynamic job in a rapidly growing company
 • Salary in the range of EUR 2500 – 5758 gross that includes a bonus system for achieved targets
 • Work in a well-equipped office, company car

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011