(Vecākais/-ā) projektu vadītājs/-a Latvijā

(Senior) Project Manager in Latvia

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks attīstītājs, investors, EEL nodrošinātājs, liela mēroga saules elektrostaciju īpašnieks un operators. Uzņēmums darbojas gandrīz 60 valstīs, un tajā strādā vairāk nekā 500 darbinieku.

Klients plāno paplašināt savu biznesu Latvijā un meklē piemērotus kandidātus vietējam birojam.

A client of WorkingDay Latvia is an international developer, investor, EPC provider, owner, and operator of large-scale photovoltaic power plants. The company is active in almost 60 countries and employs 500+ employees.

The Client plans to expand their business activities to Latvia and is looking for suitable candidates to join its local office.

Galvenie pienākumi:

Main responsibilities:

 • uzsākt projektu un veikt tirgus potenciāla novērtējumu;
 • vadīt un koordinēt vietējo projektu attīstību un sadarbību ar ārējiem partneriem, t.sk. iesaistītajiem attīstītājiem, juridiskajiem, zemes un īpašuma speciālistiem;
 • veikt pārrunas ar galvenajām ārējām ieinteresētajām pusēm, t.sk. zemes īpašniekiem, vietējām pašvaldībām un tīkla operatoriem;
 • sniegt atbalstu tirgus attīstībā, rast iespējas jauniem projektiem, to izveidē un nodrošināšanā.

 • Project origination and initial feasibility assessment
 • Managing and coordinating local in-house project development activities as well as external partners including co-developers, legal, land and property specialists
 • Engaging and negotiating with external key stakeholders including landowners, local municipalities and grid operators
 • Supporting market development, shaping, and securing new project development opportunities

Personība un pieredze:

Personality and background:

 • bakalaura grāds, īpaši novērtēsim izglītību saistītu ar pilsētplānošanu un/vai īpašuma attīstību;
 • komerciāla, biznesa un/vai attīstības pieredze vadības līmeņa amatos, vēlams atjaunojamās enerģijas jomā;
 • spēja veiksmīgi strādāt stresa situācijās ar sarežģītiem projektiem, vienlaikus nodrošinot augstas kvalitātes rezultātus;
 • piemīt izcilas komunikācijas, saskarsmes un vadības prasmes un spēja pārliecinoši sadarboties ar kolēģiem – dažādu jomu speciālistiem;
 • pozitīva attieksme, entuziasms un spēja pielāgoties tirgus izmaiņām;
 • labas angļu valodas un teicamas latviešu valodas zināšanas.

 • Bachelor’s degree welcome, especially in spatial and/or urban planning, planning and/or property development
 • Have commercial, business and/or development experience from similar management roles, preferably within renewable energy
 • Thrive in working under pressure with complex projects whilst delivering top quality results
 • Have excellent communication, interpersonal and management skills and can convincingly engage with colleagues across several different specialist areas
 • Positive attitude, enthusiastic and able to adapt to market changes
 • Have high English language proficiency and is Latvian native speaker

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku un daudzveidīgu darba vidi sadarbībā ar kolēģiem no visas pasaules;
 • konkurētspējīgu atalgojumu no EUR 2500 – 5000 bruto un prēmiju paketi, pamatojoties uz Jūsu kvalifikāciju un sniegumu;
 • nepieciešamo apmācību un mentoringu;
 • atvērtu un augsti motivētu komandu;
 • plašas profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas;
 • interesantus un izaicinošus darba uzdevumus;
 • veicina gan komandas, gan individuālo darbu un atbildību.

 • Dynamic and diverse work environment with colleagues from around the world
 • Competitive salary EUR 2500 – 5000 and bonus package, based on your qualification and performance
 • Necessary training and mentoring
 • An open-minded and highly motivated team
 • Great opportunities for professional and personal growth
 • Interesting and challenging tasks
 • Encourage both teamwork and personal responsibility

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011