Sekretārs/-e/Lietvedis/-e

Secretary/Documentation Specialist

Dobelē

in Dobele

WorkingDay Latvia klients – SPODRĪBA ir lielākais sadzīves ķīmijas, ķermeņa kopšanas, augu barības un dezinfekcijas līdzekļu ražotājs Latvijā, ko pircēji veikalu plauktos atpazīst pēc zīmoliem – SEAL, SEAL COSMETICS un ECO SEAL FOR NATURE.

Uzņēmums uzkrājis 100 gadu pieredzi un veiksmīgi izstrādājis produktus, kas ieņem nozīmīgu vietu tirgū.

SPODRĪBA aicina pievienoties savai komandai atbildīgu Sekretāru/-i / Lietvedi.

A client of WorkingDay Latvia – SPODRĪBA is the largest manufacturer of household chemicals, body care, plant fertilisers and disinfection agents in Latvia, which is known to customers through the product brands – SEAL, SEAL COSMETICS and ECO SEAL FOR NATURE found on the shelves of stores.

The company has 100 years of experience and has successfully developed products that occupy an important place in the market.

SPODRIBA invites responsible Secretary / Documentation Specialist.

Ja Tev ir:

If you have:

 • vismaz 3 gadu pieredze kvalificēta sekretāra/-es vai lietveža/-des/dokumentācijas speciālista/-es amatā;
 • teicamas angļu, latviešu (rakstiski un mutiski) un par priekšrocību tiks uzskatītas labas krievu sarunvalodas zināšanas;
 • lieliskas prasmes darbā ar MS Office (PowerPoint, Word un Excel);
 • pamatzināšanas personāla vadībā un ar to saistītajās juridiskajās prasībās – kā priekšrocība
 • atbildība ikdienas darbā, precizitāte, pozitīva attieksme un lieliskas komunikācijas prasmes;
 • teicamas laika plānošanas prasmes, spēja veikt vairākus uzdevumus vienlaicīgi, nosakot prioritātes;
 • spēja strādāt efektīvi komandā;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 • At least 3+ years of experience as a qualified secretary or documentation specialist
 • Fluent English, Latvian (written and oral) and as an advantage – speak & understand Russian
 • Great knowledge of MS Office (PowerPoint, Word and Excel)
 • Basic knowledge of personnel management and legal requirements related to it – as an advantage
 • Responsibility in daily work, attention to details, positive attitude and great communication skills
 • Excellent time management skills, ability to multitask and prioritize
 • Ability to work effectively in a team
 • Valid driver’s license, Category B

Svarīgākie pienākumi:

Key responsibilities:

 • sniegt atbalstu uzņēmuma valdei un akcionāriem ikdienas aktivitātēs;
 • organizēt un/vai piedalīties sanāksmēs, lai sniegtu atbalstu uzņēmuma komandas vadītājiem;
 • pārvaldīt ienākošos zvanus, korespondenci (e-pasti, vēstules) un līgumus;
 • gatavot, noformēt un sūtīt dokumentus un oficiālās vēstules;
 • veikt tulkošanas darbus angļu-latviešu-angļu valodās;
 • veikt darbu ar primārajiem grāmatvedības un personāla dokumentiem;
 • sniegt apmeklētājiem vispārēju atbalstu.

 • Assisting company’s Board members and Shareholders with day-to day activities
 • Organize and/or participate in meetings in order to assist Company’s Team leaders
 • Manage phone calls, correspondence (e-mail, letters) contacts
 • Prepare, draw up and send documents and official letters
 • Perform translations in English-Latvian-English
 • Dealing with primary accounting and HR documents
 • Provide general support to visitors

Mūsu piedāvājums:

What we can offer you:

 • konkurētspējīgs atalgojums EUR 2110 – 2550 bruto, ņemot vērā Tavu pieredzi un kvalifikāciju;
 • veselības apdrošināšanas polise pēc pārbaudes laika;
 • darba vieta – Dobele, Dzirnavu iela 1;
 • stabilitāte un sociālās garantijas;
 • visi nepieciešamie līdzekļi veiksmīgam darbam (mobilais tālrunis, portatīvai dators);
 • uzņēmuma auto – darba un personīgajām vajadzībām.

 • Competitive salary from EUR 2110 – 2550 gross depending on your qualification and background
 • Health insurance after probation period
 • Stability and social security
 • Working place – Dobele, Dzirnavu Street 1
 • All technical devices for successful daily work (laptop, mobile phone)
 • Car for work and personal use

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anita Čimale
Tālrunis: +371 28897238
E-pasts: anita.cimale@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anita Čimale
Phone: +371 28897238
E-mail: anita.cimale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anita Čimale
Tālrunis: +371 28897238
E-pasts: anita.cimale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anita Čimale
Phone: +371 28897238
E-mail: anita.cimale@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011