Android mobilo aplikāciju programmētājs/-a

Android Mobile Application Developer

WorkingDay Latvia klients – Scope Technology – starptautisks IT uzņēmums, kurš ir vadošais mobilo resursu tehnoloģiju produktu risinājumos. Tās ražotie produkti plaši izmantoti pasaules valstīs autoindustrijā un apdrošināšanā.

Latvijā ir izveidots birojs ar vadošo inženieru komandu, kura ar ievērojamiem panākumiem strādā pasaules mērogā un attīsta inovatīvus tehnoloģiju produktus.

Uzņēmums aicina pievienoties savai komandai Android mobilo aplikāciju programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Scope Technology – an international IT company, who is a leading global technology provider specialized in Mobile Resource Management. Company has also entered into the Insurance market providing market leading Usage Based Insurance solutions.

The leading software team in Latvia office, is working with considerable success on a global scale and develops innovative technology products.

Company invites to join their team in Latvia – Android Mobile Application Developer.

Nepieciešamā pieredze:

Required experience:

 • vismaz 2 gadu pieredze Android lietojumprogrammas programmēšanā;
 • zināšanas programmēšanas valodās Java, Kotlin;
 • zināšanas par source control sistēmu Git;
 • koncepcijas zināšanas: MVVM, MultiThreading, Android Studio MultiTenant vide;
 • pieredze integrētajā izstrādes vidē: Android Studio;
 • praktiska pieredze darbā ar mobilo aplikāciju izstrādi veikalam (-iem);
 • zināšanas un izpratne par jaunākajām tendencēm mobilo tehnoloģiju tirgū;
 • zināšanas un izpratne par mobilo aplikāciju lietojamību un lietotāja pieredze;
 • labas angļu valodas zināšanas;
 • labas komunikācijas prasmes.

 • 2+ years experience working with Android development
 • Experienced in programming languages Java, Kotlin
 • Knowledge about source Control Systems Git
 • Concept knowledge: MVVM, MultiThreading, Android Studio MultiTenant environment
 • Experience with Integrated Development Environment: Android Studio
 • Has written and published mobile applications to the application store(s)
 • Knowledge and understanding of the latest trends and technologies in mobile market
 • Have a good understanding of usability and user experience in mobile applications
 • Good knowledge of English
 • Good communication skills

Jūsu priekšrocības:

Your benefits:

 • programmēšanas valodas: Swift, C++;
 • integrētā izstrādes vide: Android Studio, Jenkins;
 • operētājsistēma: Android.

 • Programming Languages: Swift, C++
 • Integrated Development Environment: Android Studio, Jenkins
 • Operating Systems: Android

Lomas un atbildība:

Roles and responsibilities:

 • izstrādāt un ieviest end-to-end mobilos risinājumus (end-to-end mobile solutions):
  • novērtēt uzņēmumu un klientu prasības; ieteikt aplikāciju risinājumus ar vajadzīgajām mobilajām funkcijām, vienlaikus piedāvājot optimālu lietotāja (User Experience) pieredzi, kā arī lietotāja saskarnes (UI) dizainu;
 • nodrošināt mobilo aplikāciju efektīvu maiņu un sniegumu, izmantojot platformai piemērotākās labākās prakses;
 • pārraudzīt un sekot līdzi mobilo platformu jaunākajām izstrādēm un tendencēm;
 • nodrošināt tehniskās ieviešanas atbilstību sistēmas prasībām;
 • cieši sadarboties ar komandas vadītāju un produktu īpašnieku nepieciešamo lēmumu pieņemšanā par arhitektūras risinājumiem;
 • dokumentēt ieviesto dizainu, arhitektūru un noteikumus.

 • Develop and implement end-to-end mobile solutions:
  • Assess company and client requirements. Propose application solution that will include the mobile feature requirements while incorporating optimal User Experience as well as UI design
 • Efficient turnaround and output of mobile applications using best practices for the platform
 • Monitor and track the latest development and direction of mobile platforms
 • Ensure that the technical implementation meets the system requirements
 • Work closely with the Team Leader and Product owner on architectural decisions required
 • Documenting the design, architecture and rules implemented

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku un izaicinošu darbu ambiciozā un profesionālā starptautiskā komandā;
 • piedalīties biznesa izaugsmē un strādāt ar starptautiskiem projektiem;
 • konkurētspējīgu atalgojumu EUR 3200 – 4300 bruto apmērā, ņemot vērā Jūsu kvalifikāciju;
 • profesionāla attīstība un patīkama darba vide;
 • biroja atrašanās vieta: Rīga.

 • Dynamic and challenging work with ambitious and highly professional international team based in multiple locations
 • To be part of our business growth and to work with international projects
 • Competitive salary EUR 3200 – 4300 gross, depending on your qualification
 • Self-development and a pleasant work environment
 • Office location: Riga

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vendija Falkone
Tālrunis: +371 20383579
E-pasts: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vendija Falkone
Phone: +371 20383579
E-mail: vendija.falkone@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011