Vecākais/-ā .NET programmētājs/-a

Senior .NET Developer

WorkingDay Latvia klients „Sapiens International Corporation” (NASDAQ un TASE: SPNS) ir vadošais pasaules mēroga programmatūras risinājumu sniedzējs apdrošināšanas un finanšu nozarēs. Uzņēmumam ir 30 gadu pieredze, un tas sadarbojas ar 400 organizācijām. “Sapiens” ir pārstāvniecības Ziemeļamerikas, Apvienotās Karalistes, Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģionos.

„Sapiens Software Solutions” (Latvija) ar biroju Rīgā pievienojās „Sapiens” digitālajai nodaļai, kas koncentrējas uz digitālā intelekta un biznesa informācijas (BI) pakalpojumiem un risinājumiem, tostarp piedāvājot klientiem visā pasaulē portālu un digitālās izplatīšanas izstrādes pakalpojumus.

Saistībā ar esoša projekta paplašināšanos, Sapiens aicina pievienoties savai komandai Vecāko .NET programmētāju.

A client of WorkingDay Latvia – Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance and finance industries. With a 30-year track record of delivering to more than 400 organizations, Sapiens’ team operates in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

Sapiens Software Solutions (Latvia) based in Riga joined Sapiens’ Digital Division, which focuses on digital and business intelligence (BI) services and solutions, including portal and digital distribution offerings to customers worldwide.

Due to expansion of existing project Sapiens is looking for Senior .NET Developer.

Prasības:

Requirements:

 • 4+ gadu pieredze darbā ar .NET / C#, ASP.NET MVC;
 • pierādāma pieredze biznesa aplikāciju un produktu izstrādē;
 • labas zināšanas par MS SQL un datu bāžu dizainu;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas un izcilas komunikācijas prasmes;
 • pieredze darbā ar Agile metodoloģijām;
 • uz rezultātiem orientēta personība.

 • 4+ years of enterprise experience with .NET, C#, ASP.NET MVC
 • Proven track record of developing and delivering enterprise software solutions or products
 • Advanced knowledge of MS SQL and database design
 • Fluent English, excellent communication skills
 • Experience working in Agile environment
 • Result driven personality.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

It will be an advantage:

 • pieredze darbā ar Front-End tehnoloģijām: HTML / CSS / JavaScript un ar kādu no: Angular2+ / ReactJS / Bootstrap;
 • pieredze darbā ar MSBuild, PowerShell;
 • pieredze darbā ar PKI (Public key infrastructure);
 • pieredze apdrošināšanas nozarē.

 • Experience with Front-End technologies: HTML / CSS / JavaScript and other technologies: Angular2+ / ReactJS / Bootstrap
 • Experience with MSBuild, PowerShell
 • Experience with PKI (Public key infrastructure)
 • Experience with insurance industry.

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • karjeras izaugsmes un attīstības iespējas;
 • ikmēneša bruto atalgojumu no EUR 3500 – 4300 atbilstoši prasmēm un pieredzei;
 • labumu sistēmu (apmaksātas ēdienreizes, apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi, utt.);
 • dinamisku darbu kopā ar augsta līmeņa profesionāļiem;
 • radošu un draudzīgu komandu;
 • lieliskus darba apstākļus vienā no stilīgākajiem birojiem Rīgā.

 • Career growth and opportunities for development
 • Monthly gross salary range EUR 3500 – 4300 depending on skills and experience
 • Benefits package (free meals, insurance, sports, conferences, events etc.)
 • Dynamic work with high-level professionals
 • Creative and friendly team
 • Excellent working conditions in one of the coolest offices in Riga.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011