Produkta attīstības vadītājs/-a

Product Owner

WorkingDay Latvia klients Sapiens International Corporation (NASDAQ un TASE: SPNS) ir vadošais pasaules mēroga programmatūras risinājumu sniedzējs apdrošināšanas un finanšu nozarēs. Uzņēmumam ir 30 gadu pieredze, un tas sadarbojas ar 400 organizācijām. Sapiens un ir pārstāvniecības Ziemeļamerikas, Apvienotās Karalistes, Eiropas, Tuvo Austrumu, Āfrikas, Āzijas un Klusā okeāna reģionos.

Sapiens Software Solutions (Latvija) ar biroju Rīgā pievienojās Sapiens digitālajai nodaļai, kas koncentrējas uz digitālā intelekta un biznesa informācijas (BI) pakalpojumiem un risinājumiem, tostarp piedāvājot klientiem visā pasaulē portālu un digitālās izplatīšanas izstrādes pakalpojumus.

Saistībā ar jauna projekta ieviešanu, Sapiens savai komandai aicina pievienoties Produkta attīstības vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – Sapiens International Corporation (NASDAQ and TASE: SPNS) is a leading global provider of software solutions for the insurance and finance industries. With a 30-year track record of delivering to more than 400 organizations, Sapiens’ team operates in North America, the United Kingdom, EMEA and Asia Pacific.

Sapiens Software Solutions (Latvia) based in Riga joined Sapiens’ Digital Division, which focuses on digital and business intelligence (BI) services and solutions, including portal and digital distribution offerings to customers worldwide.

Company is planning new project and therefore looking for a Product Owner.

Loma:

Role:

Sapiens Digital R&D grupas ietvaros Jūs strādāsiet mazā un elitārā komandā, kas ir kā Sapiens jaunuzņēmuma grupa, ar uzdevumu izstrādāt un izveidot jaunu digitālo produktu. Kā komandas dalībnieks/-ce Jūs apgūsiet visu lietojumprogrammas dzīves ciklu, ieskaitot lietojumprogrammu arhitektūru un lietojumprogrammu izvēršanas arhitektūru, izstrādi, testēšanu (izstrādnes kvalitāte), nepārtrauktu izvēršanu un nepārtrauktu piegādi līdz ražošanai.

As part of the Sapiens Digital R&D group, you will work within a small and elite team, a startup like group within Sapiens, you will design and build a new digital product. As a member of the team you will master the entire application life-cycle including application architecture and application deployment architecture, development, testing (dev owns quality), continuous deployment and continuous delivery up until to production.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • uz mākoņrisinājuma balstīta, unikāla uzņēmuma iekšējā IT produkta izstrāde un attīstība;
 • IT produkta tehniskās attīstības uzraudzība un pielāgošana, virzība atbilstoši “Sapiens” biznesa vajadzībām;
 • aktīva iesaiste produkta izstrādes posmos, iekļaujot tehnisko un biznesa vajadzību izpēti, sistēmas dizaina un arhitektūras veidošanu, programatūru izstrādi un testēšanu, nodošanu produkcijas vidē;
 • pārvaldīt izstrādes projektus balstītus uz Java 8, Node.js, React 16, NoSQL, Docker, Kubernetes uc. tehnoloģijām;
 • inovatīva pieeja kvalitātes, tehnoloģiju un procesu attīstības nodrošināšanai;
 • cieša sadarbība ar citām Sapiens R&D komandām;
 • programmatūru izstrādes kontrole un uzraudzība.

 • As a member of the Digital R&D you will be developing a complex, highly available, distributed, cloud-based solution, and maintain its high level of quality
 • You will take an active part in all development phases, including research, design, development, testing, CI and CD using frontline and best technologies including Java 8, Node.js, React 16, NoSQL persistency, Docker, Kubernetes and more
 • Take an initiative approach to improve code, tools, and processes
 • Work closely with other Sapiens R&D teams, to leverage knowledge and work done
 • Play a role in the entire life cycle of development: to drive tasks to completion and take ownership of projects

Prasības:

Requirements:

 • vismaz divu gadu pieredze ar Node.JS;
 • zināšanas par jaunākajām web tehnoloģijām un metodēm: HTML 5, CSS 3, JavaScript, React;
 • pieredze ar Java backend, izmantojot Spring, Swagger, REST API tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • iemaņas darbā ar mākoņpakalpojumu risinājumiem (Amazon, Azure, Google);
 • iepriekšēja pieredze darbā ar Git, Bitbucket, Jenkins;
 • zināšanas par modernām arhitektūras metodēm un modeļiem: Microservice Architecture, Cloud Computing and Konteinerizācija (Docker) tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredze darbā ar testa automatizācijas ietvariem tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • lielisks komandas spēlētājs/-a ar profesionālu interesi par jaunākajām tehnoloģijām;
 • ļoti labas angļu valodas zināšanas un izcilas komunikācijas prasmes.

 • At least 2 years in Node.JS
 • Experience with modern web development technologies, methodologies, and techniques: HTML 5, CSS 3, JavaScript, React
 • Experience with Java back-end using Spring, Swagger, REST API will be considered as an advantage
 • Knowledge of Public cloud (Amazon, Azure, Google)
 • Familiarity with software build systems and code management technologies such as Git, Bitbucket, Jenkins
 • Knowledge about modern architectural methods and patterns such as Microservice Architecture, Cloud Computing and Containers (Docker) – advantage
 • Experience with Test Automation Frameworks will be considered as an advantage
 • Great team player, innovator at heart have a strong interest in the latest technologies
 • Fluent English, excellent communication skills

Uzņēmums Tev piedāvās:

We offer:

 • profesionālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • ikmēneša bruto atalgojums no EUR 3500 – 4500 atbilstoši prasmēm un pieredzei;
 • labumu sistēmu (apmaksātas ēdienreizes, apdrošināšana, sports, konferences, pasākumi, utt);
 • iespēju doties komandējumos;
 • dinamisku darbu ar augsta līmeņa profesionāļiem;
 • radošu un draudzīgu komandu;
 • lieliskus darba apstākļus vienā no stilīgākajiem birojiem Rīgā.

 • Career growth and opportunities for development
 • Monthly gross salary range EUR 3500 – 4500 depending on skills and experience
 • Benefits package (free meals, insurance, sports, conferences, events etc.)
 • Opportunity to go on business trips once in a while
 • Dynamic work with high-level professionals
 • Creative and friendly team
 • Excellent working conditions in one of the coolest offices in Riga

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļās Pieteikties!

To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV angļu valodā sadaļās Pieteikties!

To apply, please send your CV in English in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011