Pet Professional pārdošanas kanāla vadītājs/-a

Pet Professional Head Market

WorkingDay Latvia klients ir starptautisks uzņēmums Royal Canin, kas 50 gadus darbojas dzīvnieku veselīga uztura jomā un ir kļuvis par vienu no vadošajiem suņu un kaķu barības ražotājiem.

Uzņēmums, balstoties uz zināšanām par dzīvniekiem, kas iegūtas, kā no dzīvnieku audzētāju, uztura speciālistu, veterinārārstu u.c. profesionāļu pieredzes, tā no pētījumiem sadarbībā ar zinātniekiem, nepārtraukti pilnveido un piedāvā piemērotākos uztura risinājumus kaķu un suņu specifiskajām vajadzībām, ļaujot tiem dzīvot ilgāk un labāk.

Uzņēmums meklē Jūs kā Pet Professional pārdošanas kanāla vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia is an international company Royal Canin which works more than 50 years in the field of health nutrition for animals and has become to leading producer of pet nutrition.

Completed by daily interaction with partner professional breeders and veterinarians and by the ongoing research of scientists at Royal Canin – the company constantly improving and offering nutritional solutions, better suited to the specific needs of cats and dogs, to help pets to live longer and better.

Company is looking for you as their new Pet Professional Head Market.

Pienākumos ietilps:

Key responsibilities:

 • nodrošināt un izstrādāt biznesa plānu ilgtspējīgai izaugsmei, garantēt un noteikt rezultātus, balstoties uz uzņēmuma Pet Professional kanāla vadlīnijām;
 • veidot veiksmīgu VET un PRO komandu, vadīt, pilnveidot un motivēt to, lai nodrošinātu komandas izcilus pārdošanas rezultātus, veidot izcilus mārketinga plānus un panākot perfektu šo plānu izpildi;
 • izveidot pārdošanas izpildes pamatus un pastāvīgi pilnveidot tos;
 • paaugstināt produktu pieejamību pārdošanas kanālos, palielināt zīmola atpazīstamību un virzīt Royal Canin produktu izplatību;
 • stiprināt Royal Canin līderpozīciju klientu vidū un nodrošināt, ka ar galvenajiem klientiem ir noslēgti atbilstoši gada līgumi;
 • uzņēmumā nodrošināt stratēģijas, politikas un procedūru atbilstību Royal Canin;
 • uzraudzīt piegādātāju un partneru vadību;
 • dalīties ar vislabāko praksi visā reģionā.

 • Propose and create the yearly Pet Professional business plan to deliver sustainable growth, secure and measure results within the guidelines of the company in channel
 • Manage, develop and motivate through excellent leadership a high performance market VET and PRO team, so individual and team objectives are met
 • Have the perfect sales execution foundations in place and continuously improve them
 • Increase the level of physical availability of assortment in all sales channels, increase awareness of the brand and drive prescription of Royal Canin products
 • Planning and Budgeting and measure Pet Professional investments and activities
 • Promote the increase of market share, brand awareness and increase customers’ loyalty to Royal Canin and recommendation of Royal Canin products to end-users
 • Strengthen customer leadership and assure that appropriate yearly agreements are done with key account customers
 • Assure compliance with Royal Canin strategy, policies, and procedures within the company
 • Supervise the management of suppliers & partners
 • Share best practice across the region

Nepieciešamās prasmes un pieredze:

General skills / experiences needed for the job:

 • universitātes grāds, vēlams veterinārās vai lauksaimniecības inženierzinātnē, bez ierobežojuma šajās jomās;
 • 7+ gadu veiksmīga cilvēku vadības pieredze, panākumi komandas veidošanā un attīstībā;
 • 7+ gadu pieredze lauka pārdošanā un mārketingā vai galveno klientu valdībā, pieredze FMCG un farmācijas nozarē ir priekšrocība;
 • labas datorprasmes;
 • teicamas angļu valodas prasmes;
 • kompetences: biznesa pieeja, stratēģiskā domāšana, lēmumu pieņemšanas kvalitāte, efektīvu komandu veidošana un citu motivēšana, uz rīcību orientēts, rezultātu sasniegšana, neskaidrību risināšana, personāla atlase;
 • B kategorijas vadītāja apliecība;
 • iespēja ceļot Baltijas valstīs.

 • University degree, preferable in Vet, Pharmaceutical or Agricultural Engineering, but no limitation to these areas
 • 7+ years of successful people management experience, proven track record in development and engagement of team
 • 7+ years of experience in field sales and marketing or key accounts management, background within FMCG and pharmaceutical industry is an advantage
 • Computer literacy
 • Fluency in English
 • Competencies: business acumen, strategic agility, decision quality, building effective teams and motivating others, action oriented, drive for results, dealing with ambiguity, hiring and staffing
 • Category B drivers license
 • Ability to travel across Baltics

Ieguvumi, strādājot Royal Canin komandā:

Your benefits working in Royal Canin team:

 • iespēja turpināt profesionālo izaugsmi starptautiskā uzņēmumā ar pasaulē plaši pazīstamiem zīmola produktiem;
 • dažādas apmācības un attīstības iespējas;
 • atalgojums, kas būs balstīts uz Tavu pieredzi un darba rezultātu no EUR 3700 – 3800 bruto, kā arī prēmijas;
 • veselības un dzīvības apdrošināšana;
 • mūsdienīgs birojs Rīgas centrā un iespēju ņemt līdzi uz darbu savu suni.

 • Opportunity to continue professional growth in a big international company with world-known brand products
 • Training and growth opportunities
 • Remuneration based on your experience and performance from EUR 3700 – 3800 gross, plus bonuses
 • Health and life insurance
 • A modern office in center of Riga with a terrace and an opportunity to bring your dog to work

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Marija Broka
Tālrunis: +371 29865564
E-pasts: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Marija Broka
Phone: +371 29865564
E-mail: marija.broka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011