Nekustamā īpašuma konsultants/-e

Property Advisor

WorkingDay Latvia ar prieku iepazīstina ar Riga Waterfront Latvia, Andrejsalas un Andrejostas, kā arī tām pieguļošo teritoriju attīstītāju.

Riga Waterfront Latvia, kas pazīstams kā lielpilsētas krastmalas attīstības paraugs Baltijā, piedāvā izcilu iespēju profesionāļiem, kuri vēlas sniegt savu ieguldījumu dinamiska projekta attīstībā.

Riga Waterfront Latvia ar prieku paziņo par pieejamo vakanci – Nekustamā īpašuma konsultants/-e.

WorkingDay Latvia is pleased to introduce Riga Waterfront Latvia, the esteemed developer of Andrejsala and Andrejosta, along with their adjacent areas.

Renowned as the epitome of metropolitan waterfront development in the Baltics, Riga Waterfront Latvia presents an exceptional opportunity for professionals seeking to contribute to its dynamic growth.

Riga Waterfront Latvia is delighted to announce a new addition to the team – Property Advisor.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • pārdot nekustamo īpašumu un investīciju iespējas, ko izstrādājis Eagle Hills;
 • uzņemties atbildību par sadarbību ar investoriem īpašumu pārdošanā;
 • izpētīt potenciālos investorus, tajā skaitā ilgtermiņa attiecību veidošana un uzturēšana ar partneriem;
 • sniegt konsultācijas un veikt pārrunas par dažādām nekustamā īpašuma pakalpojumu iespējām;
 • atbildēt uz klātienes klientu pieprasījumiem;
 • veidot izpratni un zināšanas par nekustamā īpašuma tirgu;
 • gatavība doties komandējumos.

 • Market and facilitate the sale of properties and real estate investment opportunities developed by Eagle Hills
 • Manage the sale of properties to investors
 • Identify potential investors and cultivate and maintain strong professional relationships
 • Provide expert advice on various property services and investment opportunities
 • Respond promptly and effectively to inquiries from walk-in clients
 • Enhance market awareness and deepen knowledge of the property sector
 • Be willing to travel as necessary for business needs

Kvalifikācija un prasības:

Qualifications and expectations:

 • vismaz 2 gadu pārdošanas pieredze, pārdodot preces ar augstu neto vērtību privātpersonām;
 • vēlams bakalaura grāds;
 • izpratne par nekustamā īpašuma tirgu;
 • tiks ņemta vērā pieredze nozarēs kā : nekustamais īpašums, premium auto nozare, ieguldījumu pārvaldība vai dzīvības apdrošināšana;
 • spēcīga, pārliecinoša, entuziasma pilna, proaktīva personība;
 • pārdošanas un pārrunu prasmes;
 • piemīt reprezentabilitāte un pašpārliecinātība;
 • teicamas angļu valodas zināšanas.

 • At least 2 years of sales experience, ideally selling to High Net Worth individuals
 • Bachelor’s degree preferred
 • Understanding of the real estate market
 • Preferably with a background in Real Estate, Luxury Automotive, Investment Management or Life Insurance sectors
 • Strong, assertive enthusiastic, pro-active personality
 • Sales and negotiations skills
 • Presentable and confident
 • Fluency in English

Ieguvumi:

Company offers:

 • iespēja kļūt par daļu no vērienīga nekustamo īpašumu ilgtermiņa attīstības projekta Rīgā;
 • profesionāla starptautiska komanda ar veiksmīgu globālu pieredzi industrijā;
 • dinamiska, izaugsmi rosinoša darba vide;
 • ērti iekārtots birojs Andrejsalā;
 • atalgojums EUR 2000 – 2300 (bruto), atkarībā no Jūsu pieredzes un kvalifikācijas;
 • bonusa sistēmu saskaņā ar realizētajiem darījumiem;
 • veselības apdrošināšana (pēc pārbaudes laika).

 • An opportunity to become a part of an ambitious long-term real estate development project in Riga
 • Professional international team with proven global experience in the industry
 • Dynamic and growth-friendly work environment
 • Well-equipped office in Andrejsala
 • Salary EUR 2000 – 2300 (gross), depending on your experience and qualification
 • Bonus system based on your sales results
 • Health insurance (after the probation period)

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Guna Saliete
Tālrunis: +371 28617076
E-pasts: guna.saliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Pievienojieties mums, veidojot Riga Waterfront Latvia, un esiet daļa no aizraujoša ceļojuma uz izcilību, piesakoties sadaļā Pieteikties!

Join us in shaping the future of Riga Waterfront Latvia and be part of an exciting journey towards excellence by applying in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Guna Saliete
Tālrunis: +371 28617076
E-pasts: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Guna Saliete
Phone: +371 28617076
E-mail: guna.saliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011