Namu pārvaldnieks/-ce

WorkingDay Latvia klients – Riga Port City ir Andrejsalas un Andrejostas ar tām piegulošo teritoriju attīstītājs. Riga Port City ir Baltijā perspektīvākais lielpilsētu krastmalas attīstības projekts.

Riga Port City aicina savai komandai pievienoties mērķtiecīgu un neatlaidīgu Namu pārvaldnieku/-ci.

Jūsu uzdevumi:

 • nodrošināt Andrejsalas teritorijā esošo namu un tiem piesaistīto zemes gabalu uzturēšanu un apsaimniekošanu;
 • nodrošināt inženiertehnisko sistēmu apkalpošanu un uzturēšanu, t.sk. teritorijas ārējiem ūdens, kanalizācijas, siltuma, ielas un teritorijas apgaismojuma un elektrotīkliem, kā arī video novērošanas un piekļuves sistēmām;
 • nodrošināt izveidoto autostāvvietu uzturēšanu un Andrejostas ielas uzkopšanu un uzturēšanu, tajā skaitā, ielas remontu;
 • kontrolēt noslēgto pakalpojumu līgumu izpildi, izpildes kvalitāti un apjomu, t.sk. pārbaudīt darbu izpildes tāmes vai dokumentus;
 • nodrošināt pakalpojumu sniegšanu klientiem (nomniekiem), sagatavot telpas iznomāšanai un atbilstošus izpildes dokumentus;
 • piedalīties avārijas situāciju izskatīšanā un bojājumu cēloņu analīzē, vadīt darbus avārijas situāciju likvidēšanā;
 • regulāri iesniegt valdei nepieciešamās atskaites;
 • sadarboties un veikt citus darbus, saskaņā ar vadītāja norādījumiem un uzdevumiem.

Nepieciešamās zināšanas un pieredze:

 • vairāku gadu pieredze un zināšanas īpašumu pārvaldīšanā / apsaimniekošanā;
 • augstākā izglītība;
 • praktiskas zināšanas par regulējumiem nekustamo īpašumu jomā;
 • precizitāte, augsta atbildības izjūta un uz rezultātu sasniegšanu vērsta personība;
 • prasme plānot un organizēt darbu, noteikt prioritātes, ievērot noteiktos termiņus;
 • teicamas sadarbības prasmes, spēja skaidri un saprotami komunicēt dažādos līmeņos;
 • veikt darbus saskaņā ar atklāta un godīga procesa principiem, ievērojot visus norādījumus, likumus un noteikumus;
 • prasmes lietot Microsoft Word, Excel, Outlook;
 • labas latviešu, krievu un vēlamas angļu valodas zināšanas komunikācijai ikdienā.

Jūsu ieguvumi:

 • dinamisks, izaicinājumiem bagāts un atbildīgs darbs stabilā uzņēmumā;
 • profesionālas pilnveidošanās un attīstības iespējas;
 • iespēja tālākai izaugsmei nākotnes projektos;
 • profesionālas komanda;
 • stabils atalgojums, vadoties pēc izvēlētā kandidāta pieredzes un kompetencēm, robežās no EUR 2000 līdz 2400 bruto mēnesī;
 • darbam nepieciešamos līdzekļus, t. sk. darba auto;
 • veselības apdrošināšana.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Ozoliņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Ozoliņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.ozolina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011