Ceļu projektēšanas inženieris/-e

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums PROJEKTS 3, kura galvenie darbības virzieni ir autoceļu, ielu, laukumu, tiltu un visa veida inženierkomunikāciju projektēšana, autoceļu un tiltu būvuzraudzība, būvprojektu ekspertīžu veikšana, kā arī konsultāciju sniegšana ar transportbūvju infrastruktūru saistītajos jautājumos.

Uzņēmumam attīstoties, komandai aicina pievienoties Ceļu projektēšanas inženieri.

Jūsu darba pienākumos ietilps:

 • izstrādāt ceļu, ielu laukumu, transportbūvju un labiekārtojuma būvprojektus;
 • vadīt, plānot un uzraudzīt būvprojektu izstrādes procesus;
 • veikt konstrukciju aprēķinus;
 • nodrošināt projekta dokumentāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 • koordinēt apakšuzņēmēju darbu pēc nepieciešamības;
 • nodrošināt izstrādāto būvprojektu autoruzraudzību;
 • nodrošināt darbu izpildi atbilstošā kvalitātē un termiņā.

Nepieciešamās kompetences un zināšanas:

 • augstākā izglītība inženierzinātnēs, ceļu būvniecībā vai transportbūvēs;
 • labas datora prasmes MS Office, AutoCad un Autodesk Civil 3D;
 • būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā tiks uzskatīts par priekšrocību;
 • zināšanas ceļu projektēšanā, būvniecības tehnoloģijās, normatīvajos aktos un standartos;
 • analītiska domāšana, labas komunikācijas prasmes un precizitāte pildot darba uzdevumus;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Uzņēmums piedāvā:

 • darba iespējas daudzveidīgos un nozīmīgos ceļu būves projektos;
 • atalgojumu no EUR 1800 – 3200 bruto (ņemot vērā Jūsu pieredzi un zināšanas);
 • iespēju pilnveidoties un attīstīt profesionālās prasmes
 • profesionālu un radošu komandu;
 • veselības apdrošināšanu;
 • labus darba apstākļus un iespēju daļēji strādāt attālināti.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011