QA vadītājs/-a

QA Manager

WorkingDay Latvia klients – Printful, ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas e-komercijas nozarē. Uzņēmuma darbība balstīta uz sarežģītām IT sistēmām un attīstības komanda Rīgā sastāv no vairāk nekā 200 izciliem IT speciālistiem/-ēm.

Šī ir lieliska iespēja pieredzējušam/-ai un aizrautīgam/-ai QA vadītājam/-ai pievienoties nozares vadošajam uzņēmumam un kopā sasniegt jaunas virsotnes gan profesionālajā, gan personīgajā jomā.

A client of WorkingDay Latvia – Printful is an international company that operates in e-commerce. Company’s operations are managed using complex IT systems. The development team in Riga has more than 200 bright IT professionals.

This is an outstanding opportunity for a QA Manager to join a market leading company who offers development both personally and within the company.

Darba pienākumi komandas ietvaros:

Main responsibilities within team:

 • izstrādāt un ieviest AQ stratēģiju;
 • attīstīt QA komandu;
 • izstrādāt apmācību prasības un plānu;
 • nodrošināt testēšanas dokumentu saturu un struktūru;
 • dokumentēt, ieviest, uzraudzīt un īstenot ar testēšanu saistītos procesus;
 • rīkot dažādas QA statusa tikšanās un/vai atskaites;
 • uzraudzīt un sagatavot testēšanas aktivitāšu pārskatus.

Ir ļoti svarīgi, lai Tu būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un būtu komandas spēlētājs/-a.

 • Develop and implement QA strategy
 • Build a QA team
 • Identify Training requirements
 • Ensure content and structure of all Testing documents
 • Document, implement, monitor, and enforce all processes for testing
 • Organize various QA status meetings and/or reports
 • Track and prepare the report of testing activities

It is very important that you are detail-oriented person who understands meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Team work.

Prasības kandidātiem:

Required technical skills and qualifications:

 • dažādu testa skriptu pārzināšana;
 • padziļinātas zināšanas par QA pārvaldību un procedūrām;
 • zināšanas par pilnu programmatūras izstrādes  ciklu, rīkiem un testēšanas metodoloģijām;
 • dažādu biznesa procesu izpratne;
 • pieredze dažādu testa režīmu ieviešanā iekš SDLC;
 • izpratne par projekta vadības pamatprincipiem;
 • izpratne par produkta izstrādes pamatprincipiem;
 • labas iemaņas tehnikās dokumentācijas sagatavošanā.

 • Knowledge of different test scripts
 • Deep knowledge of test and QA controls and procedures
 • Knowledge of the software development lifecycle, tools, and test methodologies
 • Understanding of different business processes
 • Experience in implementing various test stages in SDLC
 • Understanding of project management concepts
 • Understanding of product development concepts
 • Strong technical writing skills

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Mac/Windows/Linux platformu un “dzelžus” pēc Tavas izvēles;
 • uzņēmuma apmaksātas pusdienas;
 • elastīgu darba dienas sākumu (darbu uzsāc līdz plkst. 11:00);
 • ikmēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 3500 līdz 5500, ņemot vērā izglītību, iemaņas un iepriekšējo darba pieredzi;
 • apmaksātu sporta zālēs abonementu, veselības apdrošināšanu un citus bonusus;
 • uzņēmuma pasākumus, seminārus, konferences un citas aktivitātes;
 • apmaksātu dzimšanas dienas brīvdienu.

 • Personal and professional development opportunities in fast growing company
 • All the resources required to perform your tasks (Mac, Windows, or Linux and hardware of your choice)
 • Free lunch
 • Flexible working hours (start your day as early as 11 a.m.)
 • Monthly gross salary EUR 3500– 5500 depending on work experience, education, and other skills
 • Gym membership, health insurance and other bonuses
 • Exciting team-building events, international conferences, and guest lectures
 • A day off on your birthday

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011