PHP programmētājs/-a

PHP Developer

(vairākas vakances)

WorkingDay Latvia klients – Printful ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas e-komercijas jomā. Uzņēmuma darbību veicina sarežģītas IT sistēmas, kā darbu, savukārt, nodrošina vairāk nekā 200 IT speciālisti/-es.

Šobrīd Printful ir viens no vadošajiem apdrukas un uzglabāšanas uzņēmumiem pasaulē, kas šovasar, uzņēmuma vērtībai sasniedzot 1 miljardu eiro, ieguva prestižo balvu “Zelta vienradzis”.

Šī ir lieliska iespēja pieredzējušam un aizrautīgam PHP programmētājam/-ai pievienoties nozares vadošajam uzņēmumam un kopā sasniegt jaunas virsotnes, gan profesionālajā, gan personīgajā  jomā.

A client of WorkingDay Latvia – Printful is an international company that operates in e-commerce. Company’s operations are managed using complex IT systems. To run it, they have more than 200 experts working in IT team.

Currently Printful is one of the world’s leading printing, warehousing, and fulfillment companies and this summer after reaching company’s value of 1 billion euros, it received the prestigious award of Golden Unicorn.

This is an outstanding opportunity for a PHP Developer to join a market leading company who offer development both personally and within the company.

Tu strādāsi kādā no sekojošiem attīstības virzieniem:

You will be working on any of the following development areas:

 • integrācija: realizēt integrāciju ar e‑komercijas platformām, kā arī uzturēt API komponentes;
 • rēķini: atbildība par maksājumiem, atlaidēm un visu pārējo, kas saistīts ar naudu uzņēmuma tiešsaistes vietnē;
 • darbība: nodrošināt, ka pasūtītāji nonāk no klientu tiešsaistes veikaliem Printful sistēmā un tālāk uz pareizo aprīkojuma vietu pareizajā objektā.

 • Integrations: implement integrations with e-commerce platforms as well as maintain API components
 • Billing: responsible for payments, discounts, and everything else related to money on company’ s web site
 • Operations: make sure orders make their way from their customers’ online stores into system and then to the right piece of equipment in the right facility

Darba pienākumi komandas ietvaros:

Main responsibilities within a team:

 • komanda ir pilnībā atbildīga par iekšējās sistēmas pilnveidošanu un uzturēšanu (platformas arhitektūras, procesu un rīku izstrāde, nodrošinot kontroli, pieejamību un atbalstu);
 • komanda uzņem biznesa procesu pieprasījumu, precizē prasības un uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu līdz tā nodošanas brīdim;
 • katrs komandas dalībnieks ir uz rezultātiem vērsts un meklē iespējas pilnveidot sistēmu un tās procesus.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs būtu uz detaļām orientēta personība, ar augstiem kvalitātes standartiem, atbildības sajūtu, spēju uzņemties atbildību par padarīto darbu un komandas spēlētājs.

 • Team is fully responsible for platform delivery (build architecture, processes and tools, ensures control, availability and provide support)
 • Team Receives business requirements, clarifies and accepts ownership until fulfilled with deliveries
 • Every individual person is Business Oriented and is looking after improvements and identify areas for efficiency to increase

It is very important that you are a detail-oriented person who understands the meaning of words Quality, Commitments, Ownership and Teamwork.

Prasības kandidātiem:

Required technical skills and qualifications:

 • obligāta pieredze PHP tehnoloģijās vismaz 3 gadi;
 • MySQL, PHPUnit;
 • ESNext JS, Vue.JS, Webpack, SCSS;
 • Yii;
 • Docker;
 • AWS;
 • GIT;
 • labas tehniskās angļu valodas zināšanas.

 • At least 3 years of PHP experience is a must
 • MySQL, PHPUnit
 • ESNext JS, Vue.JS, Webpack, SCSS
 • Yii
 • Docker
 • AWS
 • GIT
 • Good business and topic-related English

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • personīgās un profesionālās izaugsmes iespējas strauji augošā uzņēmumā;
 • Mac/Windows/Linux platformu un “dzelžus” pēc Tavas izvēles;
 • uzņēmuma apmaksātas pusdienas;
 • elastīgu darba dienas sākumu (darbu uzsāc līdz plkst. 11:00);
 • Ikmēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 2700 līdz 4500;
 • apmaksātu sporta zālēs abonementu, veselības apdrošināšanu un citus bonusus;
 • uzņēmuma pasākumus, seminārus, konferences un citas aktivitātes;
 • apmaksātu dzimšanas dienas brīvdienu.

 • Personal and professional development opportunities in fast-growing company
 • All the resources required to perform your tasks (Mac, Windows, or Linux and hardware of your choice)
 • Free lunch
 • Flexible working hours (start your day as early as 11 a.m.)
 • Salary EUR 2700 – 4500 gross
 • Gym membership, health insurance and other bonuses
 • Exciting team-building events, international conferences, and guest lectures
 • A day off on your birthday
 • Company social events and other activities

Ja šis darba piedāvājums tev ir pievilcīgs, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

If this looks attractive to you, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja šis darba piedāvājums tev ir pievilcīgs, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

If this looks attractive to you, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011