Pārdošanas vadītājs/-a

WorkingDay Latvia klients – tipogrāfija Print Group kopš 2006. gada sniedz pilnu poligrāfijas pakalpojumu spektru no projektēšanas līdz realizācijai. Print Group ir profesionāla komanda, kas vienmēr atradīs individuālu pieeju katram klientam.

Uzņēmumam attīstoties, komandā tiek aicināts/-a Pārdošanas vadītājs/-a.

Jūsu galvenie uzdevumi būs:

 • organizēt un vadīt pārdošanas nodaļas darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai;
 • nodrošināt pārdošanas plānu izstrādi, to uzturēšanu un īstenošanu;
 • veidot un uzturēt profesionālas darījumattiecības ar potenciālajiem un esošajiem klientiem: sagatavot piedāvājumus, vadīt pārrunas, veikt klientu vajadzību analīzi, sekot līdzi mārketinga aktivitātēm u.c.;
 • sadarboties ar ražošanas nodaļu;
 • sekot līdzi nozares aktuālajām tendencēm un inovācijām;
 • organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus, sagatavot pārdošanas datu analīzi, atskaites.

Prasības veiksmīgam/-ai kandidātam/ei:

 • veiksmīga vairāku gadu darba pieredze pārdošanā un komandas vadībā;
 • labas zināšanas ar CRM sistēmām;
 • izpratne par uzņēmuma darbības virzieniem, tirgus specifiku, klientiem un konkurentiem, priekšrocība kandidātiem no tipogrāfijas nozares;
 • vēlama iegūta profesionālā vai augstākā izglītība;
 • stratēģiska domāšana, spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, noteikt prioritātes, argumentēt savu viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • atvērta, uz sadarbību un klientu orientēta personība;
 • labas prezentēšanas, saskarsmes un pārrunu vešanas prasmes;
 • labas latviešu valodas zināšanas, angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Jūsu ieguvumi:

 • darbs veiksmīgā un augošā uzņēmumā;
 • uz pašizpausmi un profesionālo izaugsmi orientēta darba vide;
 • iespēja strādāt kopā ar profesionāliem kolēģiem un nozares ekspertiem;
 • konkurētspējīgs ikmēneša atalgojums EUR 2000 – 3000 bruto apmērā un ikmēneša bonusu sistēma, kas atkarīga no saviem darba rezultātiem;
 • apmaksāti darbam nepieciešamie kursi un semināri;
 • uzņēmuma automašīna u.c. darbam nepieciešamais aprīkojums.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Baiba Podziņa
Tālrunis: +371 29592278
E-pasts: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Baiba Podziņa
Phone: +371 29592278
E-mail: baiba.podzina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011