PR speciālists/-e ar somu valodas zināšanām

Finnish Speaking PR Specialist

WorkingDay Latvia klients ir uzņēmums Pranamat Sales & Marketing. Uzņēmums veido un nodrošina pilna spektra reklāmas un mārketinga pakalpojumus, lai reklamētu jaunus augstas kvalitātes veselības un skaistumkopšanas produktus ES valstīs, Austrālijā, ASV, Krievijā, Latīņamerikā.

Ja somu valoda ir Tava dzimtā valoda, ja Tevi saista komunikācijas nozare un radošs darbs, it īpaši interneta mediju un sociālo tīklu jomā, tad tieši Tevi mēs meklējam amatam PR speciālists/-e ar somu valodas zināšanām.

A client of WorkingDay Latvia is company Pranamat Sales & Marketing. The company creates and executes full advertising and marketing service to promote new high-quality health and beauty products for EU countries, Australia, USA, Russia, Latin America.

If you are Finnish native speaker, if you are passionate about the communication profession and creative work, especially in the fields of Internet media and social networks, we need you for the role Finnish Speaking PR Specialist.

Ko mēs Tev uzticēsim?

What will we trust you?

 • piedalīties sociālo mediju mārketinga stratēģijas izstrādē somu valodā runājošai auditorijai;
 • veidot, īstenot un analizēt reklāmas kampaņas;
 • popularizēt zīmolu un veidot uzņēmuma pozitīvo tēlu;
 • nodrošināt kvalitatīvu klientu servisu, komunicējot sociālajos tīklos (Facebook, Instagram) un atbildot uz e-pastiem un ienākošiem telefonzvaniem somu valodā;
 • meklēt iespējas sadarbībai ar jauniem mediju un citiem partneriem (blogeriem, ekspertiem, mediju personībām un hedlaineriem, slavenībām);
 • veidot saturu – visu veidu reklāmas tekstiem: mājaslapai, sociālo mediju saturu (Facebook, Instagram), piedāvājumus sadarbības partneriem.

 • Take part in the development of social media marketing strategies for the Finnish speaking market
 • Create, implement and evaluate advertising campaigns
 • Maintain a positive image of the company and promote the brand
 • Manage client service in Finnish – on social network (Facebook, Instagram) and via e-mail and incoming calls
 • Identify, establish and maintain cooperation with new media and other partners (bloggers, experts, media personalities and headliners, celebrities)
 • Create content – all kinds of promotional texts: for company website, for ads (Facebook, Instagram), partnership offers

Novērtēsim, ja Tev ir:

What will we appreciate in you?

 • teicamas somu valodas zināšanas (dzimtā valoda): spēja gramatiski pareizi rakstīt, radīt saistošus teikumus, pievilcīgus un uzmanību piesaistošus tekstus;
 • zināšanas un pieredze mārketinga jomā;
 • izglītība filoloģijā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • labas komunikācijas un prezentēšanas spējas;
 • pacietība un spēja strādāt ar klientiem;
 • angļu vai krievu valodas zināšanas saziņai ar kolēģiem;
 • vēlme mācīties un pilnveidot savas zināšanas un prasmes;
 • datorprasmes: pieredzējis interneta un MS Word lietotājs.

 • Native Finnish language: ability to write grammatically correctly, create interesting sentences, attractive and eye-catching texts
 • Knowledge and experience in the field of marketing
 • Philological education is considered as an advantage
 • Good communication and presentation abilities
 • Patience and ability to work with clients
 • English or Russian language for daily communication within a team
 • Desire to learn and fulfill your knowledge and skills
 • Computer skills: advanced user of Internet, MS Word

Ko Tu iegūsi?

What you get in return:

 • darbu augošā veselības aprūpes un skaistumkopšanas nozarē;
 • darba algu (EUR 1500 – 2500 bruto), ņemot vērā Tavu līdzšinējo pieredzi sociālo mediju mārketingā;
 • nepieciešamās apmācības (pieredzējuša kolēģa atbalsts, mācību materiāli, iespēja piedalīties sabiedrisko attiecību un mārketinga kursos un semināros);
 • izaicinājumiem bagātus projektus;
 • sadarbību ar slaveniem redaktoriem, izdevējiem, mediju personībām un slavenībām;
 • jaunu, draudzīgu un izpalīdzīgu komandu;
 • lielisku darba vidi mūsdienīgā birojā Rīgā, Mūkusalas ielā 29b, bezmaksas autostāvvietu un smaidus;
 • darbu attālināti, ja esi citā valstī dzīvojošs profesionālis sociālo mediju mārketingā.

 • Work in a fast-growing health and beauty industry sector
 • Salary (EUR 1500 – 2500 gross) depending on your experience in social media marketing
 • On-the-job training (experienced supervisor, training toolkit, opportunity to participate in PR and marketing training courses and workshops)
 • Challenging projects
 • Collaboration with famous editorials, publishers, media personalities and celebrities
 • Young, friendly and helpful team
 • Good office environment in Riga, Mukusalas street 29b, free parking, and smiles
 • Remote work, if you are a social media marketing professional, living abroad

Esi gatavs ikdienas komunikācijai ar klientiem Somijā?
Sūti savu CV sadaļā
Pieteikties!

Are you ready for daily communication with clients in Finland?
Send your CV in section
Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Vita Šaroka
Tālrunis: +371 26031065
E-pasts: vita.saroka@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Vita Šaroka
Phone: +371 26031065
E-mail: vita.saroka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Esi gatavs ikdienas komunikācijai ar klientiem Somijā?
Sūti savu CV sadaļā
Pieteikties!

Are you ready for daily communication with clients in Finland?
Send your CV in section
Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Vita Šaroka
Tālrunis: +371 26031065
E-pasts: vita.saroka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Vita Šaroka
Phone: +371 26031065
E-mail: vita.saroka@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011