Kvalitātes nodrošināšanas speciālists/-e

WorkingDay klients ir augošs un inovatīvs ražošanas uzņēmums PharmIdea, kuras galvenie darbības virzieni ir medikamentu sterilo zāļu formu izstrāde, ražošana un pārdošana. Uzņēmuma produkti ir reģistrēti vairāk kā 50 valstīs. Uzņēmuma veiksmīgās darbības un attīstības pamatā ir darbinieku augstā profesionalitāte, augstie kvalitātes standarti un pasaules līmeņa inovatīvās tehnoloģijas. Uzņēmuma speciālisti pastāvīgi strādā pie jaunu produktu izstrādes.

Uzņēmums, lai nodrošinātu tālāku uzņēmuma izaugsmi un attīstību, aicina pievienoties darbam Kvalitātes nodrošināšanas speciālisti/-u.

Jūsu darba pienākumos ietilps:

 • organizēt noviržu izmeklēšanas procesu, veikt noviržu izmeklēšanu;
 • koordinēt plānotās izmaiņas un kontrolēt to izpildi;
 • pārstāvēt uzņēmumu trešās puses auditos;
 • piedalīties risku vadības procesos uzņēmumā;
 • vadīt sūdzību izskatīšanu, piedalīties brāķa cēloņu noskaidrošanā;
 • veikt pašinspekcijas, izstrādāt pašinspekcijas plānus, noformēt to rezultātus;
 • izstrādāt/saskaņot uzņēmuma iekšējo dokumentāciju LRP uzturēšanai, kontrolēt tās ievērošanu.

Sekmīgam darbam nepieciešams:

 • augstākā izglītība farmācijā, ķīmijā, bioloģijā, pārtikas tehnoloģijā vai vispārējā kvalitātes vadībā;
 • vismaz gada pieredze līdzvērtīgā amata pozīcijā zāļu ražošanas uzņēmumā, kuram ir LRP (Labas Ražošanas Prakses) sertifikāts vai EN ISO 9001;
 • labas saskarsmes spējas, spēja analizēt un rast risinājumus problēmu situācijās;
 • atbildības sajūta, precizitāte darbā ar dokumentiem un orientācija uz augstu darba kvalitāti;
 • labas latviešu un angļu valodas prasmes;
 • labas datora lietošanas prasmes (MS Office).

Jūsu ieguvumi un iespējas:

 • aizraujoša un dinamiska darba iespējas strauji augošā ražošanas uzņēmumā;
 • jūsu kvalifikācijai atbilstošs atalgojums no EUR 1500 – 1800 bruto un visas sociālās garantijas;
 • daudzveidīga darba pieredze dažādos projektos;
 • apmācību un profesionālas izaugsmes iespējas;
 • darba vieta Olainē;
 • veselības apdrošināšana pēc pārbaudes laika;
 • degvielas kompensāciju nepieciešamības gadījumā.

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, lūdzu, sūtiet savu CV sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Santa Veilande
Tālrunis: +37126425715
E-pasts: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Santa Veilande
Phone: +37126425715
E-mail: santa.veilande@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011