Vadošais/-ā elektroinženieris/-e

WorkingDay Latvia klients – AS Putnu fabrika Ķekava un SIA Lielzeltiņi, kas kopš 2013. gada nogales pieder Lietuvas holdinga kompānijai Linas Agro Group, apvieno 35 uzņēmumus Lietuvā, Latvijā, Igaunijā un Dānijā un vairāk nekā 2200 profesionāļus, kuri nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas starptautisko tirdzniecību, agro apgādi, lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, kā arī ar pārtikas ražošanu.

AS Putnu fabrika Ķekava aicina pievienoties savai komandai Vadošo elektroinženieri.

Jūsu atbildībā būs:

 • nodrošināt ražošanas iekārtu efektīvu darbību, veicot sistemātiski šo iekārtu darbības uzraudzību, apkopes un nepieciešamos remontdarbus;
 • nodrošināt savlaicīgu iekārtu, materiālu, rezerves daļu un inventāra iegādi;
 • koordinēt jaunu iekārtu uzstādīšanas un rekonstrukcijas darbus;
 • lasīt un atpazīt elektriskās shēmas, ražošanas rasējumus, tehnisko u.c. dokumentāciju;
 • veikt nepieciešamo dokumentācijas un administrēšanas darbu.

Sekmīgam darbam nepieciešams:

 • vismaz vidējā profesionālā izglītība inženierzinātnēs;
 • iepriekšēja pieredze līdzīgā amatā un darbā ar ražošanas tehnoloģiskām iekārtām;
 • prasmes identificēt iekārtu darbības problēmas, izprast to rašanās iemeslus un atrast piemērotus risinājumus;
 • zināšanas par elektroietaišu izbūves un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem;
 • izpratne par elektroapgādes pamatprincipiem;
 • augsta atbildības izjūta un precizitāte;
 • patstāvība uzdoto uzdevumu izpildē un prasme organizēt savu un komandas darbu;
 • B kategorijas elektriskās drošības sertifikāts;
 • labas latviešu, krievu un vēlamas angļu valodas zināšanas.

Jūsu ieguvumi, pievienojoties uzņēmuma komandai:

 • dinamisks un atbildīgs darbs atpazīstamā, augošā uzņēmumā;
 • iespēja strādāt profesionāļu komandā ar nozares speciālistiem;
 • Jūsu pieredzei un kvalifikācijai  atbilstošs atalgojums EUR 2000 bruto apmērā;
 • gūt izaugsmi gan profesionālā, gan personīgā jomā;
 • iespēja strādāt elastīgā darba režīmā;
 • nelaimes gadījumu un veselības apdrošināšana;
 • nepieciešamības gadījumā, nodrošināsim transporta izdevumu kompensāciju;
 • darba vieta Ķekavas novadā.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011