Front-End izstrādātājs/-a

Front-End Developer

WorkingDay Latvia klients – Pearl Latvija ir Norvēģijas konsultāciju uzņēmums, kas piedāvā individuāli pielāgotus SAP risinājumus un produktus.

Saistībā ar uzņēmuma plānveida attīstību Pearl Latvija komandā tiek aicināts/-a Front-End izstrādātājs/-a.

A client of WorkingDay Latvia – Pearl Latvija is a Norwegian consulting company with main focus on SAP-related services and products.

Due to expansion they are looking for skilled and ambitious employees to join their office in Riga.

Darba pienākumi:

Responsibilities:

 • piedalīties apjomīgos e-komercijas izstrādes projektos Eiropā;
 • interaktīvu Front-End risinājumu izstrāde izmantojot HTML/CSS un JavaScript;
 • aktīva komunikācija ar klientu pārstāvjiem.

 • Work on large e-commerce projects in Europe
 • Creating front-end interactive interfaces using Html/CSS and JavaScript
 • Actively communicate with client representatives

Prasības:

Requirements:

 • vismaz 2 gadu pieredze front-end risinājumu izstrādē;
 • vismaz 1 gada pieredze ar Angular vai React.

 • At least 2 years’ experience as Front-End Developer
 • At least 1 year experience with Angular or React

Vēlamās iemaņas:

Bonus skills considered a huge plus:

 • pieredze ar TypeScript;
 • pieredze ar LESS vai SASS;
 • iemaņas darbā ar Java / C/C++ vai Python programmēšanas valodām;
 • laba izpratne par REST principiem;
 • pieredze darbā ar Spring ietvaru;
 • iemaņas darbā ar MySQL un PostgresSQL datu bāzēm;
 • pieredze e-komercijas jomā (Magneto, Zen-Cart, Hybris, Intershop, xt:Commerce);
 • izpratne par Agile principiem un Scrum metodoloģijām.

 • Experience with TypeScript
 • Experience with LESS or SASS
 • Java or similar language – C/C++/Python
 • Good understanding of REST principles
 • Experience with Spring Framework
 • Database systems like: MySQL, PostgresSQL
 • Experience in the area of eCommerce (Magento, Zen-Cart, Hybris, Intershop, xt:Commerce)
 • Experience with Agile principles and Scrum methodologies

Uzņēmums Tev piedāvās:

Company will offer you:

 • darbu ar starptautiskiem klientiem no Skandināvijas un Baltijas valstīm;
 • darba datoru (priekšroka tiek dota Macs);
 • elastīgu darba grafiku, kā arī iespēju daļēji strādāt attālināti;
 • ikmēneša sacensības galda tenisā/futbolā un snūkerā;
 • uzkodas un dzērienus birojā;
 • draudzīgus kolēģus un biroju Rīgas centrā;
 • ikmēneša bruto atalgojumu sākot no EUR 2000 līdz 2900, atkarībā no iepriekšējās pieredzes un iemaņām;
 • apmaksātu telefona rēķinu un veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika.

 • Work with international customers in Nordics and Baltics
 • Personal computer (we prefer Macs)
 • Flexible working hours, as well as the possibility to work remotely part time
 • Table football/tennis/snooker competitions
 • Snacks and drinks in the office
 • Friendly work environment in the center of Riga;
 • Monthly gross salary EUR 2000 – 2900 depending on previous experience and skills
 • Phone bills covered and health insurance after passing probationary period.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011