Back-End programmatūras izstrādātājs/-a

Back-End Software Engineer

WorkingDay Latvia klients – Paynt ir pilnībā integrētu maksājumu risinājumu un infrastruktūras nodrošinātājs. Dibināts 2013. gadā, uzņēmums gadu gaitā ir strauji attīstījies, un uzņēmums tiecas nodrošināt nākotnei drošus maksājumus ar pievienoto vērtību un (klātienes) finanšu produktus.

Uzņēmuma vadošais produkts ir Acquiring-as-a-Service, kas tiek piedāvāts maksājumu tālākpārdevēju segmentam Eiropā (ES, Lielbritānijā) un Ziemeļamerikā. Paynt specializējas maksājumu pieņemšanas risinājumos tiešsaistes (e-komercija) un klātienes (POS, SoftPOS) tirgotājiem. Pagājušajā gadā Paynt ienāca ASV tirgū, laida klajā SoftPOS risinājumu un prezentēja savu pirmo finanšu produktu.

Tā kā Paynt virzās uz mērķi kļūt par galveno Eiropas maksājumu risinājumu nodrošinātāju pieņēmēju, uzņēmumam ir vajadzīgi jaudīgi cilvēki, kas atbalstīs uzņēmumu šajā ceļā.

Paynt ir grupas uzņēmumi un kolēģi, kas strādā no Latvijas (Rīgas HQ), Lietuvas (Viļņa), Lielbritānijas, Maltas, Ziemeļmaķedonijas un ASV, kopā ap 70 cilvēku.

Uzņēmums ir pilnībā palaists un ir pašfinansēts!

Lai sasniegtu uzņēmuma mērķus, uzņēmums aicina pievienoties Back-End programmatūras izstrādātāju.

A client of WorkingDay Latvia – Paynt is fully integrated payment solution and infrastructure provider. Established in 2013, company has been developing at a fast pace over the years and company strives to deliver future proof value-added payments and (embedded) finance products.

Paynt flagship product is Acquiring-as-a-Service that is offered to the payment reseller segment in Europe (EU, UK) and North America. Paynt specializes in payment acceptance solutions for online (e-commerce) and onsite (POS, SoftPOS) merchants. Last year Paynt entered US market, launched SoftPOS solution and introduced its first embedded finance product.

As Paynt moves towards the goal of becoming the go-to acquirer for European payment solution providers, company needs the right people that will support company on this journey.

Paynt has group companies and colleagues working from Latvia (Riga HQ), Lithuania (Vilnius), UK, Malta, North Macedonia, and US, totally circa 70 people.

Company has been fully bootstrapped and is self-funded!

To reach company goals, company is inviting Back-End Software Engineer.

Prasības:

Requirements:

 • 4+ gadu pieredze Back-End izstrādē;
 • pieredze darbā ar vismaz 2 dažādām Back-End tehnoloģijām;
 • pilnīga izpratne par savu tech stack;
 • pieredze darbā ar Docker / Kubernetes;
 • labas mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes angļu valodā.

 • 4+ years of experience in Back-End development
 • Experience in working with at least 2 different tech stacks
 • Solid understanding of their preferred tech stack
 • Experience with Docker / Kubernetes
 • Good verbal and written communication skills in English

Par priekšrocību tiks uzskatīta:

It will be an advantage:

 • pieredze ar funkcionālo programmēšanu;
 • pieredze darbā ar PHP vai Scala;
 • izglītība matemātikā / fizikā.

 • Experience with Functional Programming
 • Experience with PHP or Scala
 • Background in Math / Physics

Uzņēmums piedāvā:

Company offers:

 • dinamisku, mērķtiecīgu un draudzīgu kultūru;
 • jaudīgus kolēģus, iespējas augt un attīstīties profesionāli;
 • hibrīdu darba modeli (biroja un attālinātā darba kombinācija);
 • lieliskas biroja telpas un atrašanās vietu (Rīgas centrā);
 • ikmēneša atalgojumu no EUR 3000 – 5750 bruto un regulāru algas pārskatīšanu atkarībā no darba rezultātiem;
 • veselības apdrošināšanu, dzīvības apdrošināšanu.

 • Vibrant, goal-oriented and friendly culture
 • Exchange within highly skilled team to grow professionally
 • Hybrid working model (mix of office and remote)
 • Great office space & location (Riga center)
 • Salary EUR 3000 – 5750 gross and regular salary review based on performance
 • Health insurance, life insurance

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ilze Kļaviņa
Tālrunis: +371 27886786
E-pasts: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ilze Kļaviņa
Phone: +371 27886786
E-mail: ilze.klavina@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011