Jurists/-e

Legal Counsel

OP Corporate Bank plc ir daļa no OP Finanšu Grupas – lielākās finanšu grupas Somijā, kas piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu korporatīvajiem klientiem Somijā un Baltijas valstīs.

WorkingDay Latvia klients – OP Corporate Bank plc Latvijas filiāle sniedz finanšu pakalpojumus korporatīvajiem klientiem Latvijā. Šobrīd OP komandai Rīgā aicinām pievienoties Juristu/-i.

OP Corporate Bank plc is part of OP Financial Group – the largest financial group in Finland, offering a wide range of financial services to corporate customers in Finland and Baltic countries.

A client of WorkingDay Latvia – OP Corporate Bank plc Latvia Branch is providing financial services to corporate customers in Latvia. Currently, the company is looking for a Legal Counsel to join the OP team in Riga.

Jūsu pārziņā būs sekojošas ar korporatīvajiem bankas pakalpojumiem un līzingu saistītas funkcijas:

The Role consists of the following functions in corporate banking and leasing businesses:

 • finansējuma un nodrošinājuma dokumentācijas izskatīšana;
 • komunikācija ar klientiem par juridiskiem jautājumiem;
 • juridiskās konsultācijas kolēģiem;
 • līdzdalība produktu izstrādē un procesu uzlabošanā;
 • juridiskais atbalsts citos ar uzņēmuma darbību saistītos jautājumos.

 • Review of financing and collateral documentation
 • Negotiations with customers on legal matters
 • Legal advice to colleagues
 • Participation in product development and process improvement
 • Legal support to other business operations

Prasības kandidātiem:

The Person is expected to meet these qualities:

 • augstākā izglītība jurisprudencē;
 • vismaz 2 gadu pieredze bankā, līzinga kompānijā vai citā finanšu institūcijā;
 • uzņēmējdarbības finansēšanai piemērojamo tiesību aktu pārzināšana;
 • orientācija uz biznesu un rezultātiem;
 • labas komunikācijas prasmes;
 • teicamas latviešu un angļu valodas zināšanas gan rakstiski, gan mutiski.

 • University degree in law
 • At least 2 years of experience in a bank, leasing company or other financial institution
 • Knowledge of laws applicable to financing business
 • Orientation to business and results
 • Good communication skills
 • Fluency in Latvian and English languages, both written and spoken

Jūsu ieguvumi, pievienojoties OP komandai:

The Benefits in joining OP team:

 • iespējas profesionālai un personīgai izaugsmei stabilā, starptautiskā uzņēmumā;
 • konkurētspējīgs atalgojums (EUR 1800 – 2400 bruto);
 • veselības apdrošināšana;
 • ērta, patīkama darba vide birojā Rīgas centrā;
 • iespēja strādāt arī attālināti.

 • Personal and professional growth in a strong international team
 • Competitive compensation (in range EUR 1800 – 2400 gross)
 • Health insurance
 • Comfortable working environment at office in the center of Riga
 • Remote work possibility

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīgas komandas, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful team, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīgas komandas, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful team, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011