Naudas pārvaldības speciālists/-e

Cash Management Advisor

OP Corporate Bank plc ir daļa no OP Finanšu Grupas – lielākās finanšu grupas Somijā, kas piedāvā plašu finanšu pakalpojumu klāstu korporatīvajiem klientiem Somijā un Baltijas valstīs.

WorkingDay Latvia klients – OP Corporate Bank plc Latvijas filiāle sniedz finanšu pakalpojumus korporatīvajiem klientiem Latvijā. Šobrīd OP komandai Rīgā aicinām pievienoties Naudas pārvaldības speciālistu/-i.

OP Corporate Bank plc is part of OP Financial Group – the largest financial group in Finland, offering a wide range of financial services to corporate customers in Finland and Baltic countries.

A client of WorkingDay Latvia – OP Corporate Bank plc Latvia Branch is providing financial services to corporate customers in Latvia. Currently, the company is looking for a Cash Management Advisor to join the OP team in Riga.

Galvenie pienākumi:

Main responsibilities:

 • veikt naudas pārvaldības klientu attiecību un portfeļu vadību, t.sk. risinājumu pārdošanu;
 • administrēt klientu līgumus un citus saistītos dokumentus;
 • nodrošināt naudas pārvaldības pakalpojumu pārdošanu un pēcpārdošanas aktivitātes saskaņā ar klientu apkalpošanas komandas procesiem;
 • veiksmīgi sadarboties komandās, konsultēt naudas pārvaldības jautājumos un nodrošināt atbalstu klientiem un klientu attiecību vadītājiem; kā ekspertiem piedalīties pārdošanas speciālistu pārrunās ar klientiem;
 • veikt klientu onboarding procesu, t.sk. nodrošināt AML risku analīzi;
 • piedalīties naudas pārvaldības projektos, t.sk. projektos par apkalpošanas uzlabojumiem un to ieviešanu.

 • Managing cash management customer relationships and portfolios including additional sales
 • Administrating customer contracts and other related documentation
 • Selling and aftersales actions of Cash Management services according to processes as a part of Customership Team
 • Working closely with agile teams, providing Cash Management advice and support to customers and Relationship Managers, participating in customer meetings together with sales in the role of an expert
 • Conducting customer onboarding process including AML risk analysis
 • Participating in cash management projects and including service enhancements and their implementations

Prasības kandidātiem:

The Person is expected to meet these qualities:

 • izpratne par banku pakalpojumiem un lielo korporatīvo klientu vajadzībām banku jomā, prasme piedāvāt atbilstošus risinājumus;
 • laba izpratne par AML, ATF, krāpšanas gadījumu novēršanu, spēja pielietot zināšanas praksē, veicot klientu un to darbības analīzi;
 • izpratne par banku nozari, sevišķi likviditātes vadības jomā;
 • pieredze naudas pārvaldības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • augstākā izglītība;
 • teicamas latviešu un angļu valodas prasmes rakstveidā un mutvārdos.

 • Good understanding of Banking services and large corporate clients’ needs in the finance area and ability to find solutions
 • Good understanding of AML, ATF, Fraud and AFC topics and ability to use the knowledge in practice when analysing customers and their business
 • Understanding of banking industry, especially liquidity management area
 • Previous experience in cash management business area will be considered an advantage
 • Higher education that supports in performing the above tasks
 • Excellent skills in Latvian and English languages, both written and spoken

Jūsu ieguvumi, pievienojoties OP komandai:

The Benefits in joining OP team:

 • iespējas profesionālai un personīgai izaugsmei stabilā, starptautiskā uzņēmumā;
 • konkurētspējīgs atalgojums (EUR 1600 – 2400 bruto);
 • veselības apdrošināšana;
 • ērta, patīkama darba vide birojā Rīgas centrā.

 • Personal and professional growth in a strong international team
 • Competitive compensation (in range EUR 1600 – 2400 gross)
 • Health insurance
 • Comfortable working environment at office in the center of Riga

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīgas komandas, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful team, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Ja vēlaties būt daļa no veiksmīgas komandas, sūtiet savu CV (angļu valodā) sadaļā Pieteikties!

If you want to be a part of successful team, apply now by sending your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Inese Jušvajeva
Tālrunis: +371 29184433
E-pasts: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Inese Jušvajeva
Phone: +371 29184433
E-mail: inese.jusvajeva@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011