IT daļas vadītājs/-a Baltijā

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums OC VISION, kas ir ir lielākais optikas un optometrijas pakalpojumu sniedzējs Baltijas valstīs, nodarbinot vairāk kā 500 darbiniekus. Uzņēmuma biznesa fokuss ir klientu acu veselībā un redzes komforta nodrošināšanā, pārstāvot 73 veikalus Latvijā un Lietuvā, kā arī optisko un oftalmoloģisko instrumentu vairumtirdzniecību. Uzņēmums arī attīsta un nostiprina savas pozīcijas Baltijas un Skandināvu reģiona valstīs, papildinot savu piedāvājumu ar jauniem biznesa virzieniem, t.sk. e-komerciju un citiem jauniem konceptiem.

Uzņēmumam attīstoties, viņu vadības komandai aicina pievienoties pieredzējušu un zinošu IT daļas vadītāju Baltijā.

Jums tiks uzticēts:

 • būt atbildīgam par OC VISION grupas IT sistēmu un infrastruktūras stratēģisko attīstību un operacionālo pārvaldību;
 • sekmīgi vadīt un attīstīt IT komandu, nodrošināt nepieciešamo IT funkciju un tai doto uzdevumu izpildi;
 • veidot un uzturēt IT pārvaldības stratēģiju, tai skaitā ilgtermiņa IT sistēmu un infrastruktūras attīstības stratēģiju ar pragmātisku arhitektūras modeli un realizēt jaunus IT projektus;
 • nodrošināt sekmīgu IT sistēmu un infrastruktūras darbības, jaunu risinājumu ieviešanas un saistīto procesu pārraudzību;
 • nodrošināt IT risinājumu atbalstu un attīstību, gan izmantojot iekšējos resursu, gan piesaistot ārējos pakalpojuma sniedzējus;
 • nodrošināt visu darbības virzienu biznesa procesu atbalstu, gan īstenojot esošo sistēmu un infrastruktūras pilnveidošanu, gan veicot jaunu sistēmu un infrastruktūras ieviešanu;
 • sniegt priekšlikumus efektīvai IT ikdienas pārvaldībai, procesu pilnveidei, attīstībai un modernizēšanai;
 • nodrošināt IT procesu uztveramību un caurskatāmību un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju.

Sagaidāmā pieredze un zināšanas:

 • daudzveidīga, vairāku gadu profesionāla pieredze un iemaņas IT projektu un/vai struktūrvienības vadīšanā;
 • pieredze jaunu, mūsdienīgu IT procesu, sistēmu ieviešanā, to efektivizācijā;
 • zināšanas par IT sistēmu un infrastruktūras tehnoloģisko virzību un to sniegtajām iespējām un izmaksu modeļiem;
 • izpratne par IT sistēmu un/vai infrastruktūras uzbūvi, ar spēju iesaistīties pašam risinājumu arhitektūras definēšanas līmenī;
 • zināšanas par IT sistēmu un/vai infrastruktūras atbalsta pakalpojumu organizēšanu;
 • vēlama augstākā izglītība IT vai vadības jomā;
 • spēja būt proaktīvam/-ai un entuziastiskam/-ai IT problēmu risināšanā un piemērotākā risinājuma meklēšanā;
 • spēja gan organizēt, gan pašam/-ai definēt IT risinājumu nepieciešamo arhitektūru un to mijiedarbību;
 • būt gatavam/-ai iesaistīties darba procesos, ar hands-on pieeju īstenot aktuālos darba uzdevumus un projektus;
 • labas sadarbības prasmes un spēja atrast kopīgu valodu ar dažādu jomu profesionāļiem, teicamas komunikācijas prasmes;
 • spēja strādāt patstāvīgi un komandā;
 • teicamas latviešu un labas angļu valodas zināšanas.

Tā ir izcila iespēja:

 • iegūt interesantu un profesionāliem izaicinājumiem bagātu darbavietu vadošā uzņēmumā savā nozarē;
 • iegūt personīgās un profesionālās attīstības iespējas;
 • komandā turpināt pilnveidot un plānot plaša spektra modernu tehnoloģisko risinājumu kopumu;
 • saņemt ieguldījumam atbilstošu, motivējošu atalgojumu no EUR 4000 līdz 5500 bruto, ņemot vērā pieredzi un kvalifikāciju;
 • saņemt veselības apdrošināšanu;
 • būt kopā ar draudzīgiem, atsaucīgiem un profesionāliem kolēģiem;
 • strādāt mūsdienīgos darba apstākļos.

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Ieva Pilskalliete
Tālrunis: +371 28336170
E-pasts: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Ieva Pilskalliete
Phone: +371 28336170
E-mail: ieva.pilskalliete@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011