Vecākais/-ā QA inženieris/-e

Senior QA Engineer

WorkingDay Latvia klients – Nutrameg ir uzņēmums, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai Nutrameg aicina pievienoties Vecāko QA inženieri komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – Nutrameg is the company who are working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. Developing healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals Nutrameg is looking for Senior QA Engineer to join team in Riga.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • tikties ar programmatūras/produktu dizaineriem, lai noteiktu kvalitātes nodrošināšanas parametrus;
 • vadīt QA komandu kvalitātes nodrošināšanas pārbaudes procedūru izstrādē;
 • pārraudzīt testēšanas dokumentācijas sastādīšanas procesu;
 • ieviest testēšanas procedūras un pārraudzīt QA procesus;
 • novērst kvalitātes problēmas un modificēt testēšanas procedūras;
 • veikt produkta specifikācijas analīzes pārbaudes;
 • pārskatīt kvalitātes nodrošināšanas ziņojumus;
 • nodrošināt produktu veiksmīgu ieviešanu tirgū;
 • reaģēt uz dizaina komandas un vadības pieprasījumiem.

 • Meeting with the software/product designers to determine quality assurance parameters
 • Leading the QA team in designing QA test procedures
 • Overseeing the drafting of testing documents
 • Implementing testing procedures and overseeing the QA process
 • Troubleshooting quality issues and modifying test procedures
 • Conducting analysis checks on product specifications
 • Reviewing Quality Assurance reports
 • Ensuring the successful deployment of products into the market
 • Responding to requests from the design team and management

Galvenās prasības:

Qualifications:

 • iepriekšēja pieredze QA inženiera amatā;
 • ISTQB sertifikāts (Foundation Level);
 • pieredze testu automatizācijā (REST API, Web testi);
 • vēlama pieredze vadībā;
 • augsta līmeņa analītiskās prasmes;
 • teicamas rakstiskās un mutiskās komunikācijas prasmes;
 • kritiskās domāšanas spējas;
 • prasme vadīt projektus;
 • uzmanības vēršana detaļām.

 • Previous experience as a QA engineer
 • ISTQB certificate (Foundation Level)
 • Experience in test automatization (REST API, Web tests)
 • Managerial experience preferred
 • High-level analytical skills
 • Advanced written and verbal communication skills
 • Critical thinker
 • Ability to project manage
 • Detail-oriented

Uzņēmuma piedāvājums:

Company offers:

 • ikmēneša atalgojums no EUR 2500 – 4300 bruto;
 • veselības apdrošināšana un sociālā apdrošināšana;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmju un lidmašīnu biļetes;
 • apmaksāts telefona rēķins darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandu pasākumi visā Eiropā.

 • Monthly salary up to EUR 2500 – 4300 gross
 • Health insurance and social insurance
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Karīna Puķīte
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.pukite@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Karīna Puķīte
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Karīna Puķīte
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.pukite@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011