Vecākais/-ā Meta (Facebook) mārketinga speciālists/-e

Senior Meta (Facebook) Marketer

WorkingDay Latvia klients – uzņēmums Nutrameg, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma mērķu sasniegšanai komandai Rīgā tiek aicināts/-a pievienoties Vecākais/-ā Meta (Facebook) mārketinga speciālists/-e.

A client of WorkingDay Latvia – Nutrameg is a company which is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. The company develops healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals Nutrameg is looking for a Senior Meta (Facebook) Marketer to join the team in Riga.

Darba pienākumu apraksts:

Responsibilities:

 • veidot izcilas kvalitātes Facebook un Instagram reklāmas, kas vērstas uz konversiju un pasaules tirgu iekarošanu (jā, pat Meksikas un Slovākijas tirgus);
 • radoši izpaužoties, veidot skaidru un precīzu reklāmas tekstu;
 • visdrīzāk, Tu nekad neuzvarēsi reklāmas konkursos, bet tā vietā glābsi dzīvības (cik pieticīgi, vai ne?) un sasniegsi augstākus ROI rādītājus nekā visā nozarē;
 • piedalīties regulārās ideju ģenerēšanas sesijās par to, kā palielināt kampaņas ROI.

 • Create Facebook and Instagram ads of exceptional quality that are focused on conversions & conquering worldwide markets (yes, even Mexico and Slovakia)
 • Unleash your creativity to create sharp to-the-point ad copy
 • Most probably you’ll never win advertising contests, but instead will be saving lives (humble, right?) and showing above industry ROI numbers
 • Regular brainstorming sessions on how to skyrocket campaign ROI

Prasības kandidātiem:

Qualifications:

 • vismaz 3 gadu pieredze kā Facebook (Meta) mārketinga speciālistam/-ei lietotāju piesaistē;
 • pieredze darbā ar lielu budžetu (vairāk nekā 40 000 EUR mēnesī);
 • ar cipariem esi uz “Tu” – prasme analizēt datus un pieņemt uz tiem balstītus lēmumus ir būtiska Tava panākumu atslēga;
 • pieredze tiešsaistes reklāmas tekstu izveidē, kas pievērš lasītāja uzmanību un izmaina viņa uzvedību, veicinot reģistrāciju un lietu iegādi;
 • degsme sevi radoši izpaust mārketinga materiālos, šeit nav nekādu ierobežojumu (izņemot Facebook politiku);
 • spēja patstāvīgi strādāt un pieņemt lēmumus, caurspīdīga un atvērta komunikācija;
 • lieliski, ja proti strādāt ar kādu no grafiskā dizaina programmatūrām (Canva, Photoshop vai citu).

 • 3+ years of experience as a Facebook (Meta) Marketer to drive user acquisition
 • Have experience with large budgets (40,000 EUR+ a month)
 • You know your numbers. Ability to look at data & make data driven decisions is crucial for your success
 • Experience with writing online ad copy that gets in to the readers mind & changes their behaviour they buy stuff / register / sign-up
 • Inner drive to creatively express yourself in the marketing materials no limits here (only the Facebook policy)
 • You must be able to work & make decisions independently, have transparent and open communication
 • It would be great if you knew some graphic design software (Canva, Photoshop, other)

Piedāvājums:

Offer:

 • atalgojums sākot no EUR 2500 līdz 4000 bruto, atkarībā no Tavas pieredzes un kvalifikācijas (iespējams pat augstākas atalgojuma iespējas atkarībā no snieguma un citiem bonusiem);
 • darbinieku akciju opcijas – komandas dalībnieki ir kā īpašnieki;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmja un lidmašīnas biļetes;
 • privāto veselības apdrošināšanu un sociālo apdrošināšanu;
 • apmaksātu telefona rēķinu darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandas pasākumus visā Eiropā.

 • Depending on your experience and qualifications salary around EUR 2500 – 4000 gross (and even higher, actually, with performance & other bonuses)
 • The team are the owners – employee stock options
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Private health insurance and social insurance
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Karīna Trence
Tālrunis: +371 26010928
E-pasts: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Karīna Trence
Phone: +371 26010928
E-mail: karina.trence@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011