QA inženieris/-e (Jr./Mid. level)

QA Engineer (Jr./Mid. level)

WorkingDay klients – uzņēmums Nutrameg, kas strādā pie tā, lai veselības aprūpe būtu līdzīga videospēlēm – tikpat saistoša un izklaidējoša, bet tajā pašā laikā medicīniski pamatota un lietotājam noderīga. Uzņēmums izstrādā veselības aprūpes lietotnes, ko izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē.

Uzņēmuma nosprausto mērķu sasniegšanai, Nutrameg aicina pievienoties QA inženieri komandai Rīgā.

A client of WorkingDay Latvia – Nutrameg is the company that is working to make healthcare similar to video games – as engaging and fun, but at the same time – medically justified and deeply helpful to the user. The company develops healthcare apps for millions of people around the world.

To reach company goals, Nutrameg is looking for a QA Engineer to join the team in Riga.

Pienākumi:

Responsibilities:

 • tikties ar programmatūras/produktu dizaineriem un citu nodaļu pārstāvjiem, lai noteiktu kvalitātes nodrošināšanas parametrus;
 • iesaistīties un nodrošināt testēšanas veikšanu un būt atbalstam ikdienas darbos Vecākajiem QA inženieriem;
 • iesaistīties testēšanas dokumentācijas sastādīšanas procesā;
 • novērst kvalitātes problēmas un pielāgot testēšanas procedūras;
 • pārskatīt kvalitātes nodrošināšanas ziņojumus;
 • reaģēt uz dizaina komandas un vadības pieprasījumiem.

 • Meet with software/product designers and representatives from other departments to define quality assurance parameters
 • Be involved and ensure testing, and support Senior QA Engineers in day-to-day work tasks
 • Engage in the process of creating testing documentation
 • Avoid quality problems and adjust testing procedures
 • Review quality assurance reports
 • Respond to requests from the design team and management

Galvenās prasības:

Qualifications:

 • 1+ gadu pieredze web un/vai mobilo risinājumu testēšanā;
 • izpratne par programmatūras testēšanas un kvalitātes nodrošināšanas metodoloģijām, rīkiem un procesiem;
 • izpratne par programmatūras izstrādes dzīves ciklu;
 • spēja izprast biznesa prasības un mērķus un pārvērst tos tehniskajās prasībās;
 • prasme strādāt komandā, dinamiskā darba vidē;
 • analītiskās prasmes un augstu uzmanību pret niansēm/detaļām;
 • teicamas angļu valodas prasmes sarunvalodā un rakstībā.

 • 1+ years of experience in testing web and/or mobile solutions
 • Understanding of software testing and quality assurance methodologies, tools, and processes
 • Understanding of the software development lifecycle
 • Ability to understand business requirements and objectives and translate them into technical requirements
 • Ability to work in a team, in a dynamic working environment
 • Analytical skills and high attention to nuances/details
 • Excellent spoken and written English skills

Piedāvājums:

Offer:

 • ikmēneša atalgojums no EUR 2000 – 2900 bruto;
 • veselības apdrošināšana un sociālā apdrošināšana;
 • apmaksātas atvaļinājuma prāmju un lidmašīnu biļetes;
 • apmaksāts telefona rēķins darba un personīgajām vajadzībām;
 • komandu pasākumi visā Eiropā.

 • Monthly salary starting from EUR 2000 – 2900 gross
 • Health insurance and social insurance
 • Paid ferry and airplane tickets on vacations
 • Paid phone bill for work and personal use
 • Team events all over Europe

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookMessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Anna Ševčenkova
Tālrunis: +371 26345204
E-pasts: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain more information by contacting Anna Ševčenkova
Phone: +371 26345204
E-mail: anna.sevcenkova@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011