E-komercijas reģionālais/-ā pārdošanas vadītājs/-a Latvijā

E-Commerce Country Sales Representative

WorkingDay Latvia klients – merXu ir tiešsaistes tirdzniecības platforma uzņēmumiem no CAE reģiona – Čehijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un tas darbojas B2B nozarē. merXu savu darbību koncentrē uz industriālajām un ne – patērētāju kategorijām, tādām kā ķīmija, būvniecība, elektrotehnika, sanitārija, mašīnrūpniecība, drošība, profesionāļu instrumentiem un daudz ko citu. Tas rada drošu biznesa vidi, kas savieno pārbaudītus pircējus un pārdevējus, un dodot iespēju viņiem veikt tiešus darījumus vai veikt pieprasījumus.

Uzņēmums aicina pievienoties jaunu komandas biedru – E-komercijas reģionālo pārdošanas vadītāju.

A client of WorkingDay Latvia – merXu is an online trading platform for companies from the CEE region – Czechia, Estonia, Lithuania, Poland, Slovakia and operating in the B2B sector. merXu focuses on industrial, non-consumer categories like: chemistry, construction, electrotechnics, sanitary, machinery, safety, tools for professionals and more. It creates a secure business environment that connects verified buyers and sellers and enables them to make direct transactions or through inquiries.

Company is looking for a new team member as E-Commerce Country Sales Representative.

Jūsu atbildība:

Your responsibilities:

 • vadīt uzņēmumu Latvijā stratēģiskā un operatīvā līmenī;
 • pārstāvēt uzņēmuma pamatvērtības un biznesa stratēģiju;
 • veidot attiecības un sarunas ar piegādātājiem, pircējiem un partneriem;
 • izstrādāt un īstenot uzņēmuma biznesa plānus un citas aktivitātes;
 • pārvaldīt visu tirdzniecības kanālu un nepārtraukti uzlabot klientu pieredzi un veicināt jaunu potenciālo klientu piesaisti un pārdošanu;
 • pārvaldīt visas tiešsaistes risinājuma darbības;
 • aktīva jaunu klientu piesaiste un attiecību veidošana, kā arī platformas un produktu reklamēšana tirgū;
 • attīstīt un realizēt radošas un rosinošas mārketinga idejas;
 • risināt aktuālos uzņēmuma darbības jautājumus, pārvadīt pirkumu pasūtījumus un nodrošināt pēcpārdošanas darbības;
 • sniegt priekšlikumus vadībai par uzņēmuma rezultātu uzlabošanu.

 • Strategic and operational management of the Latvian organization
 • Representation of company core values and business strategies
 • To build up relationship and negotiations with suppliers, buyers and partners
 • Develop and implement of company’s business plans and activities
 • Manage the entire visit-to-lead-to-purchase channel and continuously improving customer experience and new lead generation and encourage sales
 • Manage all online activity of the solution
 • Active search and build relationships with the new customers and product promotion in the market
 • Develop and execute creative and consumer inspiring marketing ideas
 • Solving all local issues, manage purchase orders and after sales activities
 • Provision of suggestions to the management on improvement of the Company’s results

Personība un pieredze:

Personality and background:

 • augstākā izglītība, vēlams biznesā, mārketingā vai e-komercijā;
 • vairāku gadu pieredze pārdošanas jomā B2B sektorā, vēlams e-komercijā;
 • neatkarība – spēja mērķtiecīgi vadīt pārdošanas darbības bez tiešas uzraudzības;
 • teicamas komunikācijas un pārrunu vešanas prasmes;
 • uz rezultātu orientēta, aktīva, pašmotivēta personība;
 • spēja strādāt multikulturālā un starptautiskā vidē;
 • prezentācijas prasmes;
 • ļoti labas latviešu un angļu valodas prasmes;
 • ļoti labas datorprasmes un vēlama pieredze darbā ar e-komercijas rīkiem.

 • Bachelors degree, ideally in business, marketing or e-commerce
 • Several years of experience in sales in the field of B2B sector, preferable in e-commerce
 • Independence – ability to target and manage sales activities without direct supervision
 • Excellent communication and negotiation skills
 • Result oriented, active personality and self-motivation
 • Ability to work in multicultural and international environment
 • Presentation skills
 • Very goof Latvian and English language skills
 • Very good PC skills and desirable experience e-commerce tools

Uzņēmums piedāvā:

Company offer:

 • izaicinošu darbu starptautiskā vidē;
 • būt daļai no augoša biznesa un no dinamiskas starptautiskas komandas;
 • būt atbildīgam par biznesa attīstību Latvijā;
 • konkurētspējīgu atalgojumu, pamatojoties uz Jūsu kvalifikāciju un sniegumu, no EUR 2000 līdz 3000 bruto;
 • bonusu sistēmu, kas atkarīga no Jūsu snieguma un uzņēmuma rezultātiem;
 • apmācības un izaugsmes iespējas, ja vēlaties attīstīt karjeru pie mums;
 • gūt pieredzi starptautiskajā mārketingā un pārdošanā.

 • Challenging job in an international environment
 • You will be part of a growing business and part of the dynamic international team
 • To take charge of business development in Latvia
 • Competitive remuneration package based on your qualification and performance from EUR 2000 – 3000 gross
 • Bonus depending on your performance and results of company
 • Training and progression opportunities, if you want to develop a career with us
 • Experience in international marketing and sales

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Piesakot savu kandidatūru amata konkursam, jūsu dati būs pilnīgi konfidenciāli un tiks nodoti tikai konkursa rīkotājam. Nosūtot savu CV un piesakoties konkursam uz izsludināto vakanci, potenciālais darbinieks (datu subjekts) saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem tiesību aktiem piekrīt iesniegto personas datu glabāšanai SIA "WorkingDay Latvia" datu bāzē. Datu glabāšanas mērķis – datu izmantošana un apstrāde personāla atlases vajadzībām dažādos personāla atlases konkursos. Savu piekrišanu datu apstrādei potenciālais darbinieks var atsaukt rakstveidā.

When applying for a vacancy, your data will be kept strictly confidential and will be transferred only to the potential employer who has announced the vacancy. By sending your CV and applying for the vacancy, the potential employee (data subject) agrees to store the submitted personal data in the database of SIA “WorkingDay Latvia” in accordance with laws regulating personal data protection. The purpose of data storage is the use and processing of data for recruitment purposes in various recruitment vacancies. The potential employee is entitled to withdraw his/her consent in writing.

WhatsAppFacebookFacebook MessengerLinkedInEmail

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011

Lai pieteiktos, CV (angļu valodā) lūdzam sūtīt sadaļā Pieteikties!

To apply, please send your CV (in English) in section Pieteikties!

Papildu informāciju var sniegt Andris Jansons
Tālrunis: +371 29237199
E-pasts: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reģ. Nr. 40003793545
Tērbatas iela 53-10, Rīga, LV-1011

You can obtain additional information by contacting Andris Jansons
Phone: +371 29237199
E-mail: andris.jansons@workingday.lv

WorkingDay Latvia
Reg. No. 40003793545
Terbatas Street 53-10, Riga, LV-1011